Sosyoloji Günleri 50

sos-gun-50-afisEdebiyat Sosyolojiye Ne Anlatır? Prof. Dr. Köksal Alver 24 Kasım 2016 Perşembe / Saat: 14:00 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Sosyoloji Günleri” toplantılarının ellincisi “Edebiyat Sosyolojiye Ne Anlatır?” başlığı ile Prof. Dr. Köksal Alver’in vereceği konferansla devam edecektir. Konferans 24 Kasım 2016 Perşembe günü, saat 14:00’da Amfi 5’te gerçekleştirilecektir. Prof. Dr. Köksal Alver Erzurum/Narman’da doğdu (1970). İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi (1995). Halen Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Edebiyat, kültür, mekân, kent, toplumsal tipler, sosyolojik muhayyile başlıca ilgi alanlarıdır. Akademik çalışmalarının yanı sıra edebiyatla uğraşmakta ve öykü yazmaktadır. Sosyoloji Divanı dergisinin editörüdür. Kitapları Saklı Yara (Öykü, 2004) Edebiyat Sosyolojisi (Edisyon/İnceleme, 2004) Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri (Edisyon/İnceleme, 2004) Kültür Sosyolojisi (Edisyon/İnceleme, 2007) Siteril Hayatlar: Kentte Mekânsal Ayrışma ve Güvenlikli Siteler (İnceleme, 2007) Çevgen (Öykü, 2011) Kent Sosyolojisi (Edisyon/İnceleme, 2012) Sosyoloji Okumaları Kılavuzu (İnceleme, 2012) Mahalle: Mahallenin Toplumsal ve Mekânsal Portresi (İnceleme, 2013) Bahane (Öykü, 2015) Haller Hayaller (Deneme, 2016) Tepekent: Bir Köyün Kültürel Dokusu (İnceleme/Ortak Kitap, 2016) Taşra Bakışı (Edisyon/İnceleme, 2016) Makaleleri Alver, K., “Anadoluculuk ve Hilmi Ziya Ülken”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 2001. Alver, K., “Türk Sosyolojisinde Kırılma ya da Yeni Yönelim: 1940’lı Yıllar Örneği”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 2002. Alver, K., “Türk Muhafazakârlığının Estetiği: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Tezkire, 27-28, 2002. Alver, K., “Üç İstanbul Romanı Üzerine Sosyolojik Okuma Denemesi”, İlmi Araştırmalar, S. 15, 2003. Alver, K., “Okumanın Halleri: Okumanın Sosyolojisi Üzerine” Sivil Toplum, 12, 2005. Alver, K., “Edebiyat Sosyolojisi ve Hayat”, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, S. 15, 2006. Alver, K., “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Bakış Açısı”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, S. 11, 2006. Alver, K., “Türkiye’de Edebiyat Sosyolojisi Literatürü”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, S. 13, 2006. Alver, K., “Züppelik Anlatısı ve Toplum: Türk Romanında Züppe Tipi”, SÜ Edebiyat Dergisi, S. 16, 2006. Alver, K., “Nurettin Topçu’nun Türk Sosyolojisindeki Yeri Üzerine”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, S. 11, 2008. Alver, K., “Ütopya: Kent ve Mekânın İdeal Formu”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, S. 18, 2009. Alver, K., “Cemil Meriç’in Sosyoloji Tasavvuru”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, 2010. Alver, K., “Emile Durkheim ve Kültür Sosyolojisi”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 21, 2010. Alver, K., “Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği”, İdealkent, S. 2, Aralık 2010. Alver, K., “Korkut Tuna ve Şehir Sosyolojisi”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 22, 2011. Alver, K., “Berna Moran ve Edebiyat Sosyolojisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. , 2011. Alver, K., “Flaneur: A Modern Urban Figure”, Akademik İncelemler Dergisi, Vol. 7, No. 2, 2012. Alver, K., “Taşra Halleri”, Sosyoloji Divanı, S. 1, Ocak-Haziran 2013. Alver, K., “Erol Güngör’ün Sosyolojik İzdüşümü”, TYB Akademi, S. 9, Eylül 2013. Alver, K., “Komşu Kimdir?”, Sosyoloji Divanı, S. 2, Temmuz-Aralık 2013. Alver, K., “Türk Sosyolojisi: Tarzlar, İçerikler, Sınırlar”, Sosyoloji Divanı, S. 4, Temmuz-Aralık 2014. Alver, K., “İslam Şehrini Kurmak: Hz. Peygamber’in Şehir Tasavvuru”, TYB Akademi, S. 15, Eylül 2015.
31/10/2016
1479 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809