Çarşamba Toplantıları XXIX

ÇarşambaToplantıları_29_AfisFelsefenin Yaramaz Çocukları Sophistler: Hakikat ve Günümüz Prof. Dr. Cengiz Çakmak 19 Ekim 2016 Çarşamba / Saat: 17:00 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Çarşamba Toplantıları”nın yirmi dokuzuncu oturumu Felsefenin Yaramaz Çocukları Sophistler: Hakikat ve Günümüz başlığı ile İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Cengiz Çakmak’ın vereceği konferansla devam edecektir. Konferans 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 16:30’daki ikramın akabinde saat 17:00’de Edebiyat Fakültesi Amfi 5’te  gerçekleştirilecektir.   Prof. Dr. Cengiz Çakmak Prof. Dr. Cengiz Çakmak, lisans ve lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonraları doçentlik ve profesörlüğünü de bu bölümde almış ve şimdi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Felsefe alanında özellikle antik yunan felsefesi ve çağdaş anglosakson felsefe üzerine uzmanlaşmıştır. Bunun yanı sıra ahlak, siyaset ve biyo-etik gibi güncel tartışma alanlarında gerek özel akademik toplantılarda gerek halka açık toplantılarda pek çok bildirisi vardır. Antik Yunan felsefesinde özellikle Pre-Sokratikler, Platon ve Sophistler üzerine çalışmış ve yayınlar yapmıştır. Herakleitos’un bütün fragmanlarının çevirileri ile onlara dair yorumları kapsayan bir kitabın yanı sıra “Gorgias'ın Düşünce Tutumunda Gerçeklik ve Bildirişim”, “Ksenophanes'in Bilgi Anlayışı” ve “İlk Filozofların Dil Hakkındaki Görüşleri” gibi makaleleri bulunmaktadır. Çağdaş felsefede ise analitik felsefe ve özellikle Frege ve Wittgenstein gibi filozoflar üzerinden anlam felsefesi üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yine bu alanda “Schopenhauer & Wittgenstein: The Unsayable”, “Susma ve İfade Edilemeyen” ve “Wittgenstein 'da Dil ve Felsefe İlişkisi” gibi çeşitli yayınları vardır.   Bazı Yayınları Çakmak C., "Herakleitos Fragmanlar: Çeviri Ve Yorum", Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2005 Çakmak C., "Homeros Ve Hesiodos'un Mitolojik Dünya Görüşlerinin İncelenmesi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Seminerleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, Çakmak C., “Prof. Dr. Teoman Duralı'nın "İngiliz-Yahudi Medeniyeti" Adlı Kitabının Felsefî Açıdan Eleştirisi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Seminer, İSTANBUL, TÜRKİYE Çakmak C., "Antikçağda Felsefe Ve Tragedia İlişkileri", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü, İSTANBUL, TÜRKİYE Çakmak C., "Eleştirel Felsefe Açısından Felsefe Dışı Söylemlerin Konumu", Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Seminer, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, ss.1- Çakmak C., "Yunan Ve Sümer Mitoslarının Karşılaştırmalı İncelemesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.0- Çakmak C., "Spekülatif Ve Analitik Felsefe Tavırları Arasındaki Farklar”", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Semineri, İSTANBUL, TÜRKİYE Çakmak C., “İlk Filozoflarda Bilgi Anlayışı”", Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, Çakmak C., Dürüşken Ç., "Some Remarks On The Cultural Basis Of The Greek Philosophy", İstanbul - Viyana Felsefe Çevresi Toplantıları IV Bildirileri, İSTANBUL, TÜRKİYE, Çakmak C., "Aklın Sınırları İçinde Çöl: Aydınlanma Felsefesi Ve Modernizm İlişkileri”, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, 1-1 Mayıs 1997 Çakmak C., "Wittgenstein'in Eleştirel Felsefesi", Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, 1-1 Nisan 1996 Çakmak C., "Susma Ve İfade Edilemeyen", Felsefe Arkivi, cilt.31, ss.13-27, 2007 Çakmak C., “Herakleitos'ta Uyku Ve Rüyalar", İnsancıl, cilt.4, ss.1-7, 2005 Çakmak C., "Herakleitos Septik Miydi ?", insancıl, cilt.7, ss.1-6, 2005 Çakmak C., "Herakleitos'ta Kader Anlayışı", İnsancıl, cilt.6, ss.1-6, 2005 Çakmak C., “Herakleitos’ta Çocuk Ve Oyun Metaforu”, İnsancıl, cilt.5, ss.1-6, 2005 Çakmak C., "Banyo Küvetinde Balık Avlamak", İnsancıl, cilt.11, ss.5-7, 2004 Çakmak C., "Schopenhauer & Wittgenstein: The Unsayable", Philosophıcal Inquiry, no.1, ss.115-124, 2003 Çakmak C., "İlk Filozofların Dil Hakkındaki Görüşleri", Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.11-16, 2000 Çakmak C., “Platon'un Dil Felsefesi Üzerine Görüşleri", Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.17-22, 2000 Çakmak C., "Isagoge'nin Felsefe Tarihindeki Önemi”, Felsefelogos, cilt.3, ss.145-147, 2000 Çakmak C., “Logico-Philosophicus'un Temel Özellikleri", Felsefelogos, cilt.2, ss.177-193, 1999 Çakmak C., "Sümer ile Babil Mitolojilerinin Temel Kabulleri Üzerine Bir Araştırma", Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.7-19, 1999 Çakmak C., "Phusis'den Res Ekstensa'ya Doğa Ve Teknik Anlayışları", Felsefelogos, cilt.1, ss.77-97, 1999 Çakmak C., "Wittgenstein 'Da Dil Ve Felsefe İlişkisi", Felsefe Arkivi, ss.141-157, 1997 Çakmak C., "Platon'da Gerçekliği Tasvir Eden Önermelerin Yapısı Hakkında Bir Çalışma”, Felsefe Arkivi, ss.123-139, 1997 Çakmak C., "Ksenophanes'in Bilgi Anlayışı”, Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.36-53, 1996 Çakmak C., “Alkmaion Ve Deneysel Bilginin Temelleri”, Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.18-28, 1994 Çakmak C., "Gorgias'ın Düşünce Tutumunda Gerçeklik Ve Bildirişim", Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.21-25, 1992
13/10/2016
1313 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809