Sosyoloji Günleri XLVIII

SOGU48_AfisAynı Koridorda 50 Yıl

Prof. Dr. Korkut TUNA 02 Haziran 2016 PerşembeSaat 10.30 Edebiyat Fakültesi Kurul Odası İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Sosyoloji Günleri” toplantılarının kırk sekizincisi "Aynı Koridorda 50 Yıl" başlığı ile Prof. Dr. Korkut Tuna’nın vereceği konferansla devam edecektir.

Konferans 02 Haziran 2016 Perşembe günü saat 10.30’da Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleştirilecektir.

    Prof. Dr. Korkut TUNA 1963 – 1969 yıllarında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Doktorasını da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1971-1975 yıllarında tamamlayan TUNA, İstanbul Üniversitesinde 1982-1985 yıllarında Yardımcı Doçent, 1985-1992 yıllarında Doçent ve 1992-2011 yılları arasında da Profesör olarak görev yaptı. 2013 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Korkut TUNA halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisansüstü dersler vermeye devam etmektedir. Prof. Dr. Korkut TUNA akademik kariyerinin yanı sıra hem İstanbul Üniversitesi’nde hem de İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde çeşitli idari görevlerde de bulunmuştur. TUNA 1985-2011 yıllarında Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1991-1994 yıllarında Dekan Yardımcılığı, 1994-1996 yıllarında Türkiyat Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 1998-2011 yılarında Sosyoloji Bölüm Başkanlığı ve Sosyoloji Araştırmaları Merkez Müdürlüğü ve 2005-2011 yılarında da Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. Prof. Dr. Korkut TUNA 2013 yılından beri görev yaptığı İstanbul Ticaret Üniversitesinde de halen Sosyoloji Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir. Prof. Dr. Korkut TUNA’nın şimdiye kadar 10’un üzerinde kitabın yazarlığını (editörlükler ve bölüm yazarlığı dahil) yapmış, 400’ün üstünde uluslararası ve ulusal makale yayımlamıştır. Ayrıca 40’ın üzerinde lisansüstü tez yöneten ve çok sayıda konferans ve sempozyuma katılan Prof. Dr. Korkut TUNA’nın yayınlarından bazıları şunlardır. Kitaplar
 • TUNA, K., Batılı Bilginin Eleştirisi, 2015, İstanbul: İz Yayıncılık
 • TUNA, K., Toplum Açıklama Girişimi Olarak Şehir Teorileri, 2014, İstanbul: İz Yayıncılık
 • TUNA, K., Yeniden Sosyoloji, 2012, İstanbul: İz Yayıncılık
 • TUNA, K., Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Bir Deneme, 1987, İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları
 • TUNA, K., Yurt Dışına İşçi Gönderme Olayının Sosyolojik Eleştirisi, 1981, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları
 • TUNA, K., (Editörlük) "Ziya Gökalp", Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011
 • TUNA, K., Türk Sosyolojisinde Üç Bilim Adamı: Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin, Türk Sosyolojisi Üzerine 2010, İstanbul: Bağlam Yayınları
 • TUNA, K., Kültür Sosyolojisi, Dil ve Kimlik 2007, ANKARA: Hece Yayınları
 • TUNA, K., Birlikte Yaşama, Edinilmiş Bilgi Ve Bizdeki Bazı Güçlükleri Üzerine 2015, Ankara: Hece
 • TUNA, K., Ziya Gökalp Kitabı, Gökalp'in Türk Sosyolojisindeki Yeri 2015, ANKARA: Hece yayınları
 • TUNA, K., Ziya Gökalp Kitabı, Ziya Gökalp'in Milli Sosyoloji Anlayışı 2015, Ankara: Hece Yayınları
  Makaleler
 • TUNA, K., (2015), Şehrin Önlenemez Yükselişi, Sabah Ülkesi, 4(43), 30-33
 • DİVANI, S., (2015), Korkut TUNA ile Sosyoloji Sohbeti, Sosyoloji Divanı, 5(5), 149-156
 • TUNA, K., (2014), Şehirleşmenin Adabı, Şehir ve Kültür, 1(05), 8-13
 • TUNA, K., (2014), Türkiye'de Sosyolojinin 100 yılı Üzerine, SOSYOLOJİ DİVANI, 2(4), 9-13
 • TUNA, K., (2013), Nüfus Üzerine Bir Kaç Not, DERNEKLER, 23(23), 16-19
 • TUNA, A. K., (2012), Şehrin Yeni Manaları, TÜRK DÜŞÜNCESİ, 1(1), 41-42
 • TUNA, K., (2009), Şehirin Serüveni, HECE DERGİSİ, 13(150/151/15), 0-0
 • TUNA, K., (2004), Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu Açılış Konuşması, Sosyoloji Dergisi, 3(9), 0-0
 • TUNA, K., (2003), Küresel mi/Yerel mi: Neler Oluyor Bize?, Sosyoloji Dergisi, 3(6), 0-0
 • TUNA, K., (2003), Modern Bilimlerin Ortaya Çıkışının Sosyolojik Arka Planı, Sosyoloji Dergisi, 3(7)
 • TUNA, K., (2001), Küreselleşme ve Hükümranlık Hakları, Türkiye Günlüğü, 1(65),
 • TUNA, K., (2000), Gökalp'in Türk Sosyolojiisindeki Yeri, Türk Yurdu, 20(150)
 • TUNA, K., (1996), Türk Siyasetinin Tarihi ve Toplumsal Temelleri, YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, 1(9)
 • TUNA, K., (1991), Bilgi, Toplum ve 'İthal Bilgi Üzerine', Sosyoloji Dergisi, 3(2),
 • TUNA, K., (1991), Sosyolojimizin Geleceği Üzerine, MİLLİ KÜLTÜR, 1(83)
 • TUNA, K., (1989), Feodalizm Tartışmalarında Yeni Bir Ele Alış Denemesi: Feodal Düzen ve Şehir, Sosyoloji Dergisi, 3(1)
 • TUNA, K., (1988), Değişme, Değiştirme, Değiştirilme, YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, 3(23,)
 • TUNA, K., (1986), Ziya Gökalp'in Milli Sosyoloji Anlayışı, SOSYOLOJİ KONFERANSLARI DERSGİSİ, 1(21.), 0-0
24/05/2016
1342 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809