Makedon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Rus ve Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları ile birlikte Slav Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Bünyesinde yer alan Makedon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1985-1986 eğitim ve öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Edebiyat Fakültesi öğrencilerine Makedon Dili 1-2, Makedon Diline Giriş 1-2, İleri Makedonca 1-2, Güney Slav Edebiyatı Tarihi 1-2,  Çağdaş Güney Slav Edebiyatı 1-2 dersleri seçmeli olarak verilmektedir.