Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak ulaşım ve iletişimde kaydedilen önemli gelişmelerin dünyayı küçülttüğü, insanları birbirine yaklaştırdığı günümüz dünyasında farklı kültürler arasında işbirliği kaçınılmaz olmuştur.

500 yılı aşkın bir geçmişe dayanan Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin son yıllarda büyük ivme kazanması Rus dilini ülkemizde önemli bir konuma getirmiş, birçok alanda Rusça bilenlere gereksinimi artırmıştır.

Zengin Rus edebiyatı, tarihi ve kültürüne yönelik ilgi yükseköğrenim kurumlarımızda faaliyet gösteren Rusça programlarının art arda açılmasına neden oluşmuştur.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde kurulmuştur.

Rus Dili ve Edebiyatında ilk görevlendirilen Moskova Bilimler Akademisinden Tofik D. Melikov (1990-1992), Okt. Emine İnanır (1990-), Gönül Uzelli (1992-) ile Moskova “A.S. Puşkin” Enstitüsü Doçenti Aleksandır İ. Kudryaşov (1993-1995)’dan oluşan akademik kadroya bir yıl sonra  Canan Ersoy (1993-), Dr. Nuri Eyupoğlu (1993-2000), ardından da “Şemyakin” Minsk Pedagoji Üniversitesinden Valeri Petroçenko (1994-), Raisa Petroçenko (1994-), Türkan Olcay (1994-) ve Ataol Behramoğlu (1995-2009) katılmıştır.

2000-2001 yılında Rus Dili ve Edebiyatında Yüksek Lisans ve Doktora programları da açılmıştır. Lisans programına her yıl ortalama 45 öğrenci alınmaktadır.

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında diğer üniversitelerden farklı olarak toplam 5 yıl olan lisans eğitim süresine yoğun bir hazırlık eğitimi dâhildir. Verilen eğitimin klasik ve temel bilgiler içermesinin yanı sıra günün koşullarına uygun olması öğrencilerin beklentilerini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra Anabilim Dalı öğrencilerimize toplam 12 kredi olmak üzere seçmeli olarak Leh Dili ve Edebiyatı ile Makedon Dili ve Edebiyatı dersleri verilmektedir.

Lisans eğitimi sürecinde yetkin bir Rusça dil bilgisinin edinilmesinin yanı sıra edebiyat, kültür ve tarih alanında donanımlı, birikimli, karşılaştırmalı edebiyat bilincine sahip, aydınlık düşünceli öğrencilerin yetiştirilmesi İstanbul Üniversitesi’nin tercih edilme nedenlerindendir.

2010-2011 öğretim yılından itibaren yeni kurulan Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde yer alan Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 2 profesör, 1 doçent, 2 yabancı uzman, 3 okutman ve 8’si ÖYP olmak üzere toplam 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Yetiştirdiğimiz öğrenciler başta üniversiteler olmak üzere (Okan Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi), devlet kurumlarında ve ülkemizin önde gelen özel şirketlerinde istihdam edilmektedirler.