Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak ulaşım ve iletişimde kaydedilen önemli gelişmelerin dünyayı küçülttüğü, insanları birbirine yaklaştırdığı günümüz dünyasında farklı kültürler arasında işbirliği kaçınılmaz olmuştur.

Slav Dilleri ve Edebiyatları 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. Bünyesinde yer alan Rus Dili ve Edebiyatı ile Leh Dili ve Edebiyatı Bilim Dalları öğrenci alımına başlarken Makedon Dili seçmeli ders olarak verilmiştir.

2009 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararıyla (2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca) Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı bölüme dönüşmüş, bünyesindeki bilim dalları da anabilim dalları statüsü kazanmıştır.

Lisans eğitimi sürecinde yetkin bir Rusça dil bilgisinin edinilmesinin yanı sıra edebiyat, kültür ve tarih alanında donanımlı, birikimli, aydın düşünceli öğrencilerin yetiştirilmesi ve mezun verilmesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde dil alanında Bölümümüzü ilk tercih edilenler arasında yer almasını sağlamıştır.

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünce geniş katılımlı, yerli ve yabancı basında yankı uyandıran  akademik etkinlikler düzenlenmiş, bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası yayınlar gerçekleşmiştir.

2010-2011 öğretim yılından itibaren Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde 3 profesör, 3 yard. doçent, 4 yabancı uzman, 3 okutman ve 10 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Yetiştirdiğimiz öğrenciler başta üniversiteler olmak üzere (Okan Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Karadeniz Teknik), devlet kurumlarında ve ülkemizin önde gelen özel şirketlerinde istihdam edilmektedirler. 

06/11/2013
8938 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00