Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak ulaşım ve iletişimde kaydedilen önemli gelişmelerin dünyayı küçülttüğü, insanları birbirine yaklaştırdığı günümüz dünyasında farklı kültürler arasında işbirliği kaçınılmaz olmuştur.

500 yılı aşkın bir geçmişe dayanan Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin son yıllarda büyük ivme kazanması Rus dilini ülkemizde önemli bir konuma getirmiş, birçok alanda Rusça bilenlere gereksinimi artırmıştır.

Zengin Rus edebiyatı, tarihi ve kültürüne yönelik ilgi yükseköğrenim kurumlarımızda faaliyet gösteren Rusça programlarının art arda açılmasına neden oluşmuştur.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde kurulmuştur.

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın kurulma aşamasında görev alanlar: Moskova Bilimler Akademisinden Tofik D. Melikov (1992-1993),  Emine İnanır (1990), Gönül Uzelli (1992), Moskova “A.S. Puşkin” Enstitüsü Doçenti Aleksandır İ. Kudryaşov (1993-1995), Canan Ersoy (1993), Dr. Nuri Eyupoğlu (1993-2000), Valeri Petroçenko (1994), Raisa Petroçenko (1994), Türkan Olcay (1994), Ataol Behramoğlu (1995-2009).

2000-2001 yılında Rus Dili ve Edebiyatında Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır. Lisans programına her yıl ortalama 45 öğrenci alınmaktadır.

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 5 yıllık lisans eğitim süresine yoğun bir hazırlık eğitimi dahildir. Verilen eğitimin klasik ve temel bilgiler içermesinin yanı sıra, Bologna sürecine uygun olması öğrencilerin beklentilerini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra Anabilim Dalı öğrencilerimize toplam 12 kredi olmak üzere seçmeli olarak Leh Dili ve Edebiyatı ile Makedon Dili ve Edebiyatı dersleri verilmektedir.

Lisans eğitimi sürecinde yetkin bir Rusça dil bilgisinin edinilmesinin yanı sıra edebiyat, kültür ve tarih alanında donanıma, birikime sahip, aydınlık düşünceli öğrencilerin yetiştirilmesi İstanbul Üniversitesi’nin tercih edilme nedenlerindendir.

2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nden ayrılarak kurulan Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde yer alan Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 3 profesör, 1 yardımcı doçent, 2 yabancı uzman, 3 okutman ve 10 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Yetiştirdiğimiz öğrenciler başta üniversiteler olmak üzere (Okan Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi), devlet kurumlarında ve ülkemizin önde gelen özel şirketlerinde istihdam edilmektedirler.

13/10/2017
17406 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00