Araş Gör. Metin KAYA

Araş. Gör. Metin KAYA Doğum tarihi  ve yeri: 25.07.1987,  Antakya EĞİTİM BİLGİLERİ Lise: Antakya Lisesi , 2004 Lisans:  Erzurum Atatürk Üniversitesi Sanat Tairihi Bölümü , 2009 Lisans Tez Konusu: Antakya Ortodoks Kilisesinde Bulunan İkonalar Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü , 2014 Yüksek Lisans Tez Konusu: Kapadokya Bölgesindeki Vaftiz Konulu Duvar Resimleri Danışman: Prof.Dr. Nilay KARAKAYA Doktora: İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı 2014-Devam ediyor Doktora Tez Konusu: Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinde Görülen Süsleme Motifleri: Bizans Sanatı İçinde Karşılaştırmalı Değerlendirme  İletişim Bilgileri E-Mail : metin.kaya@istanbul.edu.tr Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Ordu Cad. No:196 Laleli / İSTANBUL Telefon: (Dahili) 15726