Araş. Gör. Gül Cevahir ALTUN

Doğum Tarihi ve Yeri: 1988, İstanbul Eğitim Lisans                   : İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 2010                                 İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, (Çift Anadal   Programı), 2011   Yüksek Lisans    : İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü (2011-2015)                               TÜBİTAK- Yurtiçi Yüksek Lisans Bursiyeri Tez Başlığı:        Bir Modernite Olgusu Olarak Hızın Sanatta Gösterimi Danışman: Prof. Dr. Uşun Tükel Yayınlar: “Satürn’ün Çocukları: Batı Sanatında Melancholia İmgesi”, Sina Kabaağaç’ı Anma Etkinliği, Navisalvia: Melankoli, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, s.41-68. (Serap YÜZGÜLLER ile) İletişim: E-Mail:  gulcealtun@hotmail.com Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ordu Cad. No.6 Laleli-İSTANBUL Telefon: +90 212 455 57 00 / 15730