Yrd. Doç. Dr. Ümmühan Melda ERMİŞ

Doğum Tarihi ve Yeri: 1977, İstanbul Eğitim Lise                       : Kemal Hasoğlu Lisesi Lisans                   : 1995-1999 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans    : 1999-2003 İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi                  Anabilim Dalı Tez Konusu : İzmir ve Manisa Çevresindeki Orta Bizans Dönemi Templon Arşitravları (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Metin AHUNBAY)   Doktora                 : 2003-2009 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Tez Konusu : İznik ve Çevresi Bizans Devri Mimari Faaliyetinin Değerlendirilmesi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ara ALTUN) Yurtiçi Burslar:
 • ·         ARIT (American Research Institute in Turkey) Turkish Fellowship 2009 Doktora Bursu
  YAYINLAR: Kitaplar:
 • Engin Akyürek - Ayça Tiryaki - Özgü Çömezoğlu - Melda Ermiş, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri 8-Bizans / Marmara, Ege Yayınları, İstanbul 2007.
  Makaleler: Uluslararası Hakemli Dergi veya Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Degilerde Yayınlanan Makaleler  
 • “Son Yıllarda Ortaya Çıkarılan Mezar Odaları Işığında İznik Nekropolleri”, TÜBA-AR, 14, 2011, 121-139
 • “Darkale in the Byzantine Period: Settlement and Some Architectural Notes”, Turkish Studies, Volume 11/1 Winter 2016, pp. 59-76.
 • “The Reuse of Byzantine Spolia in the Green Mosque of Bursa”, Art-Sanat, 6, 2016, pp. 99-108.
 • Ü. Melda Ermiş – Sema Gündüz Küskü – Anıl Yılmaz, “Erken Demirçağı’ndan Ortaçağ’a Manisa Kalesi”, TÜBA-KED, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 14, 2016, ss.247-259.
Uluslararası Kongre, Sempozyum, Çalıştay v.b. Toplantılarda Sunulan Tam Metni veya Özeti Yayınlanan Bildiriler
 • “Seyyahların Gözüyle İznik”, Ciepo-19 International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (26-30 Temmuz 2010 – Van), Bildiri Özetleri, Van 2010, ss.51-52.
 • “İznik Sarayı Çevresindeki Kiliseler”, Uluslararası İznik I. Konsil Senato Sarayının Lokalizasyonu Çalıştayı Bildirileri (22-23 Mayıs 2010), Bursa 2011, ss.79-103.
 •  “İznik Ayasofyası’nın Son Restorasyon Çalışmasında Açığa Çıkarılan Freskoları”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (19-21 Ekim 2011), Eskişehir 2012, ss.349-355.
 • Nurcan Yazıcı Metin – Ü. Melda Ermiş, “Kırklareli - Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı Buluntuları (2010-2012)”, Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Cumhuriyet Üniversitesi 18-22 Ekim 2012), Vol.2, Sivas 2014, ss.829-841.
 • Nurcan Yazıcı Metin – Ü. Melda Ermiş – Akın Tuncer, “Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı (27-31 Mayıs 2013, Muğla), C.3, Muğla 2014, ss.216-232.
 • Nurcan Yazıcı Metin – Ü. Melda Ermiş – Akın Tuncer, “Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı (2-6 Haziran 2014, Gaziantep), C.3, Ankara 2014, ss.541-560.
 • “İznik’in Yakın Çevresiyle İlgili Yeni Araştırmalar”, Uluslararası Unesco Dünya Mirası Olma Yolunda İznik / Nicaea, (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2-4 Ekim 2015, Bursa-İznik) (Bildiri Özeti Yayınlanmıştır)
 • “Darkale’deki Bizans Dönemine Ait Mimari Plastik Eserler”, Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Celal Bayar Üniversitesi, 21-24 Ekim 2015, Manisa) (Bildiri Özeti Yayınlanmıştır)
 • “Demirköy’deki Geç Antik Çağ Kaleleri: İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme”, XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Sakarya Üniversitesi, 2-5 Kasım 2016, Sakarya) (Bildiri Özeti Yayınlanmıştır
Ulusal Hakemli Dergide Yayınlanan Makaleler
 • “Ayvansaray’da Ortaya Çıkartılan Bir Bizans Kilisesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 17¸ İstanbul 2011, 41-48.
 • “Neokaisareia / Niksar’da Roma ve Bizans Dönemine Ait Arkeolojik Veriler”, Höyük, 7, 2014, ss.43-66.
 • Denknalbant Çobanoğlu – Ü.M. Ermiş – S. Parlak – A. Tuncer, “ İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Bulunan Taş Eserler”, Sanat Tarihi Yıllığı, 25, İstanbul 2016, ss.1-46.
Ulusal Kongre, Sempozyum, Çalıştay v.b. Toplantılarda Sunulan Tam Metni Yayınlanan Bildiriler
 • “İzmir ve Manisa Çevresindeki Orta Bizans Dönemi Templon Arşitravları”, Bilim Eşiği 1, Sanat Tarihinde Gençler Semineri 2003 Bildirileri (11-13 Aralık 2003), İstanbul 2004, 76-98.
 
 •  “İznik Ayasofyası’nın Son Restorasyon Çalışmasında Açığa Çıkarılan Freskoları”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (19-21 Ekim 2011), Eskişehir 2012, 349-355.
  Diğer Yayınlar
 • “Sahaflar Çarşısı”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.35, İstanbul 2008, 510-511.
 
 • Nurcan Yazıcı – Ü.Melda Ermiş, “Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı – 2010”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, 32, İstanbul 2011, 37-38.
(Link: http://www.turkinst.org/haberler/haberler_32.pdf )   Poster
 • “İzmir ve Manisa Çevresindeki Orta Bizans Dönemi Templon Arşitravları”, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı 4 (19-21 Nisan 2004), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
Katıldığı Kazılar ve Yüzey Araştırmaları:
 • 1997-                 “İznik Çini Fırınları Kazısı”
 • 2002-2010       “Suriçi İstanbul’unda Geç Roma – Bizans Yüzey Araştırması”
 • 2007                  “Dara Antik Kenti Kazısı”
 • 2010-                 “Kırklareli Demirköy, Fatih Dökümhanesi Kazısı”
 • 2013-                “Manisa Kalesi Yüzey Araştırması”
 • 2015-        “Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı”
Dersler:  
 • Bizans Sanatının Kaynakları
 • Sanat Tarihi Terminolojisi II (Yrd. Doç. Dr. Serap Yüzgüller ile)
 • Bizans Mimarlığı IV
 • Bizans Arkeolojisine Giriş (Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek ile)
 • Monografi Değerlendirmeleri (Yrd. Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı ve Yrd. Doç. Dr. Serap Yüzgüller ile)
İletişim: E-Mail:  umermis@istanbul.edu.tr Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Ordu Cad. No.196 Laleli-İSTANBUL Telefon: +90 212 455 57 00 / 15726