Doç. Dr. Özgü ÇÖMEZOĞLU

Doğum Tarihi ve Yeri: 18.09.1975, İzmir

Eğitim

Lise: 1989-1993 İzmir Karşıyaka Gazi Lisesi

Lisans: 1993-1997 Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

Yüksek lisans: 1997-2001 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bölümü, “Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarında 1996-1999 Yılları Arasında Bulunan Aydınlatma İşlevli Cam Eserler” konulu Yüksek Lisans tezi.

Doktora: 2001-2007 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bölümü, “Akdeniz Çevresi Ortaçağ Camcılığı Işığında Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Cam Buluntuları” konulu Doktora tezi.

24-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Fransa Aix-en-Provance, “4th International Summer School on Roman Pottery in the Mediterranean: Production, Typology and Distribution”, eğitim programı.

Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği:

2010, ARIT, Ilse-George Hanfmann bursu ile “Rhodiapolis Erken Bizans Kilisesi Seramik Buluntuları” projesi için 2 ay süre ile Selanik Bizans Müzesi ve 4 ay süre ile Washington Dumbarton Oaks kütüphanesinde araştırma.

 

Yurtiçi Burslar:

“Akdeniz Çevresinde Bizans Dönemi Camcılığı Işığında Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Cam Buluntuları.” Doktora Tez Projesi.  Türk- Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARIT).

“Akdeniz Çevresinde Bizans Dönemi Camcılığı Işığında Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Cam Buluntuları.” Doktora Tez Projesi.  Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Entitüsü.

Yayınlar:

 

Kitaplar:

Türkiye Arkeolojik Yerleşmelerileri (TAY) Bizans Dönemi Klasörü, C.8. (Marmara). İstanbul 2007, Ege Yayınları. (E.AKYÜREK, A. TİRYAKİ, M. ERMİŞ ile)

Türkiye Arkeolojik Yerleşmelerileri (TAY) Klasör 8 (Bizans - İç Anadolu). İstanbul 2015, Ege Yayınları. (E.AKYÜREK, A. TİRYAKİ, ve diğ. ile)

 

Makaleler:

“Bizans Döneminde Cam Yapımı ve Süslemesi.” Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 118 (2005): 51-63.

“Seramik Buluntular.” Trebenna. Tarihi, Arkeolojisi ve Doğası. (ed: N. ÇEVİK, B. VARKIVANÇ ve E. AKYÜREK). İstanbul 2005: 126-128.

 “Lüks Üretimde ve Günlük Kullanımda Cam  Sanatı.” Kalanlar. The Remnants. İstanbul 2007: 42-47. ( Yelda OLCAY-UÇKAN ve Vera BULGURLU ile).

 

 “Myra’s Place in Medieval Glass Production.” Adayla, XI (2008): 287-295.

“Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Bulunan Cam Hacı Şişeleri.” Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı, Euergetes. İstanbul, 2008: 351-358.

“A Unique Discovery in Lycia: The Ancient Synagogue at Andriake, Port of Myra” Adalya, 13 (2010): 335-366. (N. Çevik, H. S. Öztürk ve İ. Türkoğlu ile)

“Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nde On İkinci ve On Uçüncü Yüzyıl Cam Buluntuları”, I. Uluslar Arası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler, ed. A. Ödekan, E. Akyürek ve N. Necipoğlu. İstanbul 2010: 505-510

“Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nden Günlük Kullanım İşlevli Cam Eserler”, Bizans ve Çevre Kültürler, Prof. Dr. S. Yıldız Ötüken’e Armağan, ed. S. Doğan ve M. Kadiroğlu. İstanbul 2010: 136-156.

“Andriake Sinagoğu ve Bölgede Yahudi Varlığı”, Arkeolojisinden Doğasına Myra/Demre ve Çevresi Sempozyumu, ed. N. Çevik, Antalya 2010: 169-180. (N. Çevik, H. S. Öztürk ve İ. Türkoğlu ile)

“Rhodiapolis Erken Bizans Dönemi Kilisesi Kazılarından Sırsız Seramik Buluntular”, Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, 5 (2011): 25-46.

“Cam Buluntular / Glass Finds” Tasmasor (ed.Y. Şenyurt), Ankara 2011: 308-313.

“Doğu Akdeniz Çevresinde Ortaçağ Boyunca Cam Üretim ve Dolaşımı” II. ODTÜ Arkeometri Çaluştayı, Türkite Arkeolojisi’nde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çzlışmalar. Doç. Dr. Olcay Birgül Anısına, 26-28 Ekim 2011. Ankara, ODTÜ Arkeometri Anabilim Dalı 2012: 136-148.

“Bizans Döneminde Günlük Kullanım Amaçlı Cam Objeler ve Kullanım Amaçları Üzerine Düşünceler” Sanat Tarihi Yıllığı, XX (2012): 17-49.

“Andriake B Kilisesi’nden Bronz Objeler”, Adalya, XVI (2013): 305-320.

“Coarse Wares from the Early Byzantine Episcopal Church of Rhodiapolis: Cooking Wares and Amphorae”, LRCW4 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry. The Mediterranean: a market without fronters. (eds. N. Poulu Papadimitriou, E. Nodarou and V. Kilikoglou),  BAR Int. Series 2616(1), Oxford 2014, Vol. 1: 665-675.

 “Byzantine Small Finds from ‘Church B’ at Andriake (Myra/Antalya): First Results on the Ceramics”, Proceedings on the 17th Symposium on the Mediterranean Archaeology, SOMA 2013, Moscow 25-27 April 2013, (eds. Sergei Fazlullin, Mazlum Mert Antika), Archaeopress, Oxford, 2015: 54-64.

 

Katıldığı Kazılar:

1994-2009, Antalya, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarına katıldı.

2001-2015 Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) projesine katılmıştır.

2002, Antalya İli, Trebenna ve Çevresi yüzey araştırmasına katıldı.

2007- Antalya, Rhodiapolis (Kumluca) kazılarına katılmaktadır.

2007-2008, Antalya Cumanun Camii kazılarına ekip üyesi olarak katıldı.

2010-Antalya, Myra-Andriake kazılarına katılmaktadır

2013- Balıkesir/Burhaniye-Ören, Adramytteion kazılarına katılmaktadır.

 

Dersler:

Lisans:

Teknik Resim ve Rölöve I

Teknik Resim ve Rölöve II

Bizans Arkeolojisine Giriş

Bizans Sanatı IV

Y.Lisans:

Anadolu'da Bizans Araştırmaları

 

İletişim:

E-Mail:  ozgu@istanbul.edu.tr

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 57 00 / 15735, 15726