Yrd. Doç. Dr. Ayça TİRYAKİ

Doğum Tarihi ve Yeri: 14.09.1974 / Istanbul Eğitim Lise: Özel Selin Lisesi (1992) Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (1996) Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı (1999) Tez konusu - Dağlık Kilikia’da Karakabaklı Bizans Yerleşiminin Ev Mimarisi Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı (2007) Tez konusu - Kisleçukuru Manastırı, Antalya’nın Doyran Beldesi’nde Bir Ortaçağ Yapı Topluluğu Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği:             2011 yılında Türk- Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği’nin (ARIT) Ilse – George Hanfmann Bursu ile Dumbarton Oaks Enstitüsü’nde doktora sonrası 5 ay süreli çalışma. 2003-2004 yılları arasında, Türkiye Bilimler Akademisi’nin  (TÜBA) verdiği Doktora Yurtdışı bursu ile 1 sene Baltimore, Johns Hopkins Üniversitesi’nde çalışma. Yurtiçi Burslar: 2006 yılı, Türk – Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARIT), “Kisleçukuru Manastırı: Antalya’da 12.yüzyıla ait bir Bizans manastırı”, Doktora Tez Projesi.  Yayınlar: Kitaplar: Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Bizans Dönemi Klasörü, C.8. (Marmara). İstanbul 2007, Ege Yayınları. (E.AKYÜREK, Ö. ÇÖMEZOĞLU ve M. ERMİŞ ile) Makaleler: “Rhodiapolis Piskoposluk Kilisesi’ne ait Bir Grup Korkuluk Levhası”, Olba, 20(2012), 493-514.   “Rhodiapolis Piskoposluk Kilisesi Kazılarından Üç Mimari Plastik Eser Üzerine Değerlendirmeler”, Adalya, 13(2010), 389-403. (E. AKYÜREK ile)   “Kisleçukuru Manastırı: Antalya’da Onikinci Yüzyıla Ait Bir Bizans Manastırı”, I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, A. Ödekan – E. Akyürek – N. Necipoğlu (eds.), 447-457, İstanbul 2010.   “Erken Hıristiyanlık Döneminde Manastır Sisteminin Doğuşu”, Sanat Tarihi Dergisi, XVI/2 (Ekim 2007), 49-65.   “Silifke, Karakabaklı’da Erken Bizans Devri Ev Mimarisi”, Sanat Tarihi Yıllığı, XVI(2003), 123-155.   “Antalya’nın Doyran ve Aşağıkaraman Köylerindeki Bizans Mimari Varlığı”, Arkeoloji ve Sanat, Sayı: 112 (Ocak-Şubat 2003), 13-26.                (E. AKYÜREK  ve G. KIZILKAYAK ile )   “Sangarius Köprüsü”, 1.Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu (22-23 Haziran 1998), Adapazarı 1999, 204-210.   Bildiri: “Architectural Decoration of the  Episcopal Church of Rhodiapolis in Lycia”, ASMOSIA, (Association for the Study of Marble & Other Stones In Antiquity), X. International Conference, Rome, 21-26 May 2012.   “The Episcopal Church of Rhodiapolis in Lycia”, 17th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA, Moscow, 25 - 27 April 2013. Katıldığı Kazılar: 1994                      Yrd.Doç.Dr. M. İhsan Tunay’ın başkanlığında yapılmış olan Enez, Kral Kızı Kilisesi kazısı ve Enez ve çevresi’nde gerçekleştirilen yüzey araştırmasına  katıldı. 1995                      Prof.Dr. Ara ALTUN başkanlığında yapılan İznik Çini Fırınları Kazısına katıldı. 1998                      Doç. Dr. Feridun Özgümüş başkanlığında Yedikule’de yapılan yüzey araştırmasına katıldı. 1999-2000                           Prof.Dr. Engin AKYÜREK’in başkanlığında Antalya, Doyran ve Aşağı Karaman Köylerinde Bizans Mimarlığı ile ilgili yüzey araştırmasına katıldı. 2001                      Prof.Dr. Yıldız Ötüken’in başkanlığındaki Antalya, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi kazısına katıldı. 2001 – 2007        Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi’nde Marmara Bölgesi Bizans dönemi çalışmalarına katıldı. 2002 – 2006                        Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığındaki Antalya ili, Trebenna ve Çevresi  yüzey araştırmasına katıldı. 2004 –2005         Prof. Dr. Elif Tül Tulunay başkanlığında gerçekleştirilen İzmir, Nif Dağı yüzey araştırmasına katıldı. 2007 –                                  Antalya, Kesik Minare Koruma ve Onarım Projesi’nde mimari plastik buluntulardan sorumlu ekip üyesi. 2007 –                   Doç. Dr. İsa Kızgut başkanlığındaki Antalya, Rhodiapolis (Kumluca) kazılarına katılmaktadır. 2008                      Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi’nin, Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilen yüzey araştırmasına alan sorumlusu olarak katıldı.  2011-                     Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığındaki Antalya, Andriake B Kilisesi (Demre) kazısına katılmaktadır.     Dersler: Bizans Mimarlığı III Bizans Mimarlığında Bezeme . İletişim: E-Mail:  aycatir@istanbul.edu.tr Adres: İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Beyazıt- ISTANBUL Telefon: +90 212 455 57 00 / 15738