Yrd. Doç. Dr. Belgin DEMİRSAR ARLI

DoğumTarihiveYeri: 03.11.1961 İstanbul

Eğitim

Lise: Nışantaşı Kız Lisesi

Lisans: İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

Yükseklisans: (tezkonusuilebirlikte) İst. Üniv. Sosyal Bilimler Enst. “Osman Hamdi Tablolarında Gerçekle İlişkiler”

Doktora: İst. Üniv. Sosyal Bilimler Enst. “ İznik Çini Fırınları Kazısı’nın Figürlü Seramiklerinin Değerlendirmesi”

YurtdışıBurslar – Araştırmalar – MisafirÖğretimÜyeliği: “Kudüs’ün Osmanlı Dönemi Mimarlık ve Çinileri,  BAP Projesi, 1999, 2000.

YurtiçiBurslar:

Yayınlar:

Osman Hamdi Tablolarında Gerçekle İlişkiler, Ankara 1989.

 

"Anadolu Türk Sanatında Süsleme", "Anadolu Türk Sanatında Çini     ve Seramik", "Anadolu Türk Sanatında Hat", "Anadolu  Türk           Sanatında Halı", "Anadolu Türk Sanatında Minyatür", "Çok Yönlü       Bir Kimlik: Osman Hamdi", Kültürlerin Kesiştiği Ülke Türkiye,(Ed.M. SÖZEN), İstanbul 1993, 244,248-249,250,254-            255,258-259,260-261.

 

"Abdülhamid II Çeşmesi,Orhaniye" (C.I/s.43), Abdülhamid II Çeşmesi,Maçka" (C.I/s.42), Ayasofya Üçüzlü Çeşmesi (C.II/464), Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi,Kasımpaşa (C.II/225), BezmialemValide Sultan  Çeşmesi,Gureba (C.II/225), Bezmialem Valide Sultan  Çeşmesi,Silivrikapı (C.II/226), Bezmialem Valide Sultan      Çeşmesi,Silivrikapı(C.II/226), Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi,Topkapı (C.III/179), Gureba Hastanesi Camii (C.III/433), Hacı Ömer Mescidi (C.III/478), Haseki Hafsa Sultan Türbesi (C.IV/3), Hatice Sultan Türbesi (C.IV/20), İbrahim Paşa Türbesi (C.IV/131), Osman Reis Camii (C.VI/164), SahrayıceditCamii (C.VI/410), Sultanzade Mehmed Bey Türbesi (C.VII/70), Süleyman Ağa Mescidi (C.VII/92), Şehzade Mahmud Türbesi (C.VII/155), Şişli Camii (C.VII/185), Zühdî Paşa Camii (C.VII/567), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1993-1994.

 

"Katalog", Çanakkale Seramikleri/Çanakkale Ceramics,    İstanbul 1996,20-160.

            (Ş. AKALIN – H.YILMAZ ile)

 

“İstanbul/Eyüp’teBulunanÇiniliÇeşmeHakkında”, Prof.Dr.ŞerareYetkinAnısınaÇiniYazıları, İstanbul 1996, 167-178. (M.B.TANMAN ile)

 

"Habib Tebrizî" (C.I/s.496), "Kevork"(C.II/s.29), "Muhammed Mecnun" (C.II/s.224), "Muslihiddin" (C.II/s.262),  "Mustafa (Çinicibaşı,el-Hâc)" (C.II/s.281), "Mustafa İznikî" (C.II/s.302-303), "Osman Hamdi Bey"(C.II/s.410-411), "Süleyman Eşrefi (Müstecabzade)(C.II/s.559-560), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, (Yapı Kredi Yayınları), İstanbul 1999.

 

"Kütahya Çini ve Seramikleri", Osmanlı'da Çini Seramik Öyküsü, (Ed.A.ALTUN), İstanbul (tarihsiz), 237-256.

 

"Edirne Yapılarında Çini Bezeme", Edirne:Serhattaki Payıtaht, istanbul 1998, 413-427.

 

Oryantalizmden Çağdaş Türk Resmine, İstanbul 2000.

 

"Kütahya Tiles", OttomanCeramicsandTiles, Tokyo 2000,  54-61.

 

"Edirne İttihat ve Terakki Kulübü Binası'nın Çini Bezemeleri",             Yıldız Demiriz'e Armağan, İstanbul 2001, 45-51.(H. ARLI ile)

 

"Jerusalem in theOttomanPeriod: The Urban Texture, Its         Architecture andthe Art of Glazed Wall Tiles", IstanbulUniversity'sContributionsToArchaeologyInTurkey        1932-2000, İstanbul 2001, pp. 438-441.

 

“Osmanlı Dönemi'nde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir         Araştırma”, Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 25-28 Ekim 2000, Hatay-İskenderun, C.II, Ankara 2001, 511-543,   771-801. (H.ARLI, A.V.ÇOBANOĞLU, M.B.TANMAN, K.TÜRKANTOZ ile)

 

“Osmanlı Döneminde Kütahya Çiniciliği”, Ateşin Yarattığı Sanat Kütahya Çiniciliği,           İstanbul 2002, 28-32.

 

 “Kütahya Tiles”, OttomanCeramicsAndTiles,(Ed.Akihito IIJIMA),Okayama 2002, 85-88 (Japonca).

 

“ A MultidisciplinaryStudy of Ancient İznik Ceramics”, Archaeoetry 98, Proceedings of the 31st SymposiumBudapest, April 26-May 3 1998, Vol. II., ( ed.by E.Jerem- K.T.Biro), Oxfort 2002, 655-665. ( T.Tulunv.d. ile)

“Kazılar Işığında İznik Çiniciliği/İznik PotteryEnlightenedbyExcavations”, Seramik Türkiye, Seramik Federasyonu Dergisi, No:2, Eylül-Aralık 2003, İstanbul 2003, 58-64.(Ara ALTUN ile)

 

“LesFaïencesOttomanes De L’époqueTardive Dans LesBâtimentsMusulmans et         Chretiens De Jerusalem”, Actesdu V. Congrés International d’ArchéologieOttomanetenules 21, 22 et 23 septembre 2001 sur: Citadelles, FortificationsMilitaires&InfluencesArtistiguesOttomanes,Zaghouan 2003, 35-68.

 

“İznik Çini Fırınları Kazısı 2001 Yılı Çalışmaları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, (27-31 Mayıs 2002), Ankara 2003, 477-484.(A. ALTUN ile)

 

“İznik Çiniciliği”, Tarih Boyunca İznik, İstanbul 2004, 237-244.(A.ALTUN ile)

 

T.C.İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilim ve Sanat Merkezi Resim Galerisi Pinakothek Katalog, İstanbul 2004.(Editör)

 

“İznik Çini Fırınları Kazısı 2002 Yılı Çalışmaları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, (26-31 Mayıs 2003), Ankara 2004, 403-412.(A. ALTUN ile)

 

-“İznik Çini Fırınları Kazısı 2003 Çalışmaları”, 26.Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, (24–28 Mayıs 2004), Ankara 2005, 255–264. (A. ALTUN ile)

 

“İznik Çini Fırınları Kazısı 2004 Çalışmaları”, 27.Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, (24–30 Mayıs–3 Haziran 2005), Ankara 2006, 321–330. (A. ALTUN ile)

 

“İznik Çini Fırınları Kazısından İlgi Çekici Örnekler”, Uluslararası İznik Sempozyumu,(5–7 Eylül 2005), İstanbul 2006, 347–355/ 498–502.

 

“İznik Çini Fırınları Kazısı 2005 Çalışmaları”, 28.Kazı Sonuçları Toplantısı, 1, (29 Mayıs–2 Haziran 2006), Ankara 2007, 91–104. (A. ALTUN ile)

 

“Kütahya Çiniciliği”, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı (Ed.Gönül    ÖNEY),

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 2007, 329-345.

 

“Kudüs’te Harem – i Şerif’teki Bir Sondajda Bulunan Osmanlı Dönemi Çinileri ve Çivili

Çini Kullanımı Hakkında Bazı Görüşler”, Çanak LateAntiqueandMedievalPotteryandTiles in MediterraneanArchaeologicalContexts, Byzas 7, VeröffentlichungendesDeutschenArchäologischenInstitutsIstanbul , İstanbul 2007, 501 – 514.

 

Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Osmanlı Dönemi , /  TilesTreasures of AnatolianSoilOttomanPeriod, İstanbul 2008. ( A.Altun ile )

 

       “İznik Çini Fırınları Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları” , 29. Kazı Sonuçları Toplantısı , 3.Cilt, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2008, 17- 36. (A.Altun ile )

 

       “Geç Dönem Osmanlı Seramik Sanatında Arma ve Amblem Niteliğinde Motifler”, Thirteenth International Congress of TurkishArt , Ed.Géza David andIbolyaGerelyes , HungarianNationalMuseum, Budapest 2009, 173 – 185.

 

“Yeni Bulgular Işığında İznik Seramikleri”, Antik Dekor, S.114, İstanbul Eylül-Ekim   2009, 46-52. (A.Altun ile )

 

 “ İznik Çini Fırınları Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları” , 30. Kazı Sonuçları Toplantısı , 1.Cilt26-30 Mayıs 2008 Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2009, 359 – 376.  (A.Altun ile )

 

 “19.yüzyılın Hezarfeni Osman Hamdi Bey”, Skylife , İstanbul Kasım 2009, 134-139.

 

“Ottoman Architecture andDecorativeArts in the 16. and 17. Centuries”, Exhibition on Ottoman Art, 16-17. Century Ottoman Art and Architecture in Hungaryand in theCentre of theEmpire, İstanbul 2010, 39-58. (M.B.Tanman ile)

 

Exhibition on Ottoman Art 16-17th Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire, İstanbul 2000. (Editörler M.B.Tanman, V.B.Demirsar Arlı, H.Adıgüzel, T.Sağnak)

 

 “İstanbul Mimarisinde Çini Süsleme”, Kültürler Başkenti İstanbul, İstanbul 2010, 404 - 410.

 

“İstanbul’da Osmanlı Porselenleri”, Kültürler Başkenti İstanbul, İstanbul 2010, 412 – 414. (H.Adıgüzel ile)

 

“İznik Kazıları Işığında Saray Bölgesi Araştırmaları”, Uluslararası  İznikI.Konsil Senato Sarayı’nın Lokalizasyonu Çalıştayı 22-23.05.2010,  Bursa 2011, 55-77.(A. ALTUN ile)

 

“The Connection BetweenTheTileDecoration Of The 16th and 17th CenturiesınIstanbulwiththetileFragmentsFound in IznikExcavations, ”, The Artof TheIslamic WorldandTheArtisticRelationshipsBetween Poland andIslamicCountries,  (EdbyBeataBiedrońska-Słota, MagdalenaGinter-FrołowandJerzyMalinowski), Krakow 2011, pp 235-245. (.H.ADIGÜZEL ile)

 

-“An Evaluation of IznikExcavationResultsBetween 1981-2009”, ArabHistoricalReviewForOttomanStudies, Tunis 2011, 61-77.

“İznik Çini Fırınları Kazısında Ele Geçen Milet İşi Olarak Tanınan Teknikteki Seramiklerin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempoyumu/ Proceedings of theXVthInternational Symposium of MedievalandTurkishEraExcavationsand Art HistoryResearches,  Anadolu Universitesi 19-21 Ekim 2011, C.2,  Eskişehir 2012, 85-92.

“PastandPresent of Art HistoryEducation in İstanbul University”, History of Art History in Central, Easternand South- Eastern Europe, Ed. JerzyMalinowski, V.I, Torun 2012, 249-257. (H.Adıgüzel ile)

 

“Architecture and Tile Usage in City Planning of Kütahya from Tanzimat to Republic”, 1. International Conference on Architecture & Urban Design,  (19-21 April 2012, Tirana / Albenia),(http://www.icaud.epoka.edu.al/res/1_ICAUD_Papers/1ICAUD2012_Belgin_Demirsar_Arli_%20Kaya%20.pdf.) (Ş.Kayaile).

“İznik Çini Fırınları Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, C. 3, Ankara 2013, 335-346.

KatıldığıKazılar: İznik Çini Fırınları Kazısı (Kazı Başkanı 2007’den itibaren )

Dersler:

İletişim: 15725

E-Mail: beldemar61@yahoo.com

Adres: İstanbul Üniversitesi, EdebiyatFakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Laleli-İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 57 00 /15725