Doç. Dr. Simge ÖZER PINARBAŞI

Doğum Tarihi ve Yeri: 1963 İstanbul

Eğitim

Lise: Kadıköy Kız Lisesi

Lisans: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Yükseklisans: (tez konusu ile birlikte) İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi (Türkiye'de Naive Resim)

Doktora: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi (Türk Tahtları)

Yayınlar

A- Kitaplar:

Çağlar Boyu Tahtın Simgesel Anlamları Işığında Türk Tahtları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004

Kemal Özer İçin Anı Fotoğrafları, Yordam Kitap, İstanbul, 2011

"Beyoğlu Apartmanlarında Bulunan Duvar Resimleri", Geçmişten Günümüze Beyoğlu, Cilt I, Taç Vakfı, İstanbul, 2004, s. 179-184

"Boğaziçi Mesireleri ve Koruları", Geçmişten Günümüze Boğaziçi, Cilt I, Taç Vakfı, İstanbul, 2008, s.

B- Editörlük Yapılan Kitaplar:

Gönül Uzelli, I. Petro Döneminde Sanat, Cantay Yayınları, İstanbul, 2004

D- Makaleler:

"Türk Kültüründe Kuşa Dönüşen Kadınlar", Acta Turcica, Yıl IV, Sayı 2-1, 2012, s. 96-103 (http://www.actaturcica.com/sayi8/IV_1_05.pdf)

"Obşiye Obrazıy vı Russkoy i Turyetskoy Kulture: jenşinıy-pitıtsıy i ih otrajenniye vı iskusstve jivopisi", Dialog Kultur: Rossiya-Zapad-Vostok, Moskva, 2011, s. 205-211

"Oscar Wilde'a Göre 19. Yüzyıl Sanatçısının Kimliği",  Sanatta Kimlik ve Etkileşim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, 2010, s. 63

"Macbeth'in Resim Sanatındaki Yansımaları", İnsancıl, Cilt 13, Sayı 7, 2003, s. 1-3

"Batı Resminde Ophelia Betimleri", Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı 16, 2003, s. 107-122 (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sanat/article/view/8976/8328)

"Soylu İngiliz Stili", Art Decor, Sayı 109, 2002, s. 62-65

“Taht Tiplerinin Oluşmasında İnançların Etkisi”, Sanat ve İnanç, 1, Sayfa 73-84 (Sanat ve İnanç sempozyumu : 13-15 Kasım 2000, İstanbul).

"Doğu Kültürlerinde Taht", Arredamento Dekorasyon, Sayı 3, 1992, s. 104-107

"Apartman Resimleri", Arredamento Dekorasyon, Sayı 2, 1992, s. 101-107 

Dersler:

Batı Sanatı III

Batı Sanatı IV

Batı Sanatı V

Batı Sanatı VI

Sanat Felsefesi

Avrupa Mimarlığı

Batı Sanatında Resim Edebiyat İlişkisi

İletişim:

E-Mail:  simge@istanbul.edu.tr

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 57 00 / (dahili)