Yrd. Doç. Dr. Seda YAVUZ

Doğum Tarihi ve Yeri: 16.09.1974/İstanbul Eğitim Lise: Saint Benoit Fransız Lisesi Lisans: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü (2004) Tez konusu : Yapı-bozum Bağlamında Fluxus Hareketi Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü (2011) Tez konusu : Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası Yayınlar:  Kitapta Bölüm: Denge Hareketsizliği Kışkırtır’: Alexander Calder ve Oyun’, OYUN Sanat-Tasarım Kültür Kitabı, Ed: Fatma Ceyişakar Akyürek, Kabalcı Yay.(Basılacak) Makaleler Uluslararası hakemli dergilerde makale:
 • “Couche et Sens: Une analyse sémiotique de la photographie inttulée “Chauffeur” de Rodtchenko”, Synergie Turquie, No:3, Année 2011, Coordonnée par Nedret Öztokat et Arzu Kunt, Revue de GERFLİNT,s.105-111.
 • “Bir Sanatsal Biçim Olarak ‘Arada Olmak’ : İntermedya Üzerine Çözümlemeler.“, Sanat Tasarım Dergisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, C.1 S.3, 2012 İstanbul, s.55-61. (Öğr.Gör.Fırat Arapoğlu ile birlikte)
 • “The Portrait of the Scopegoat Woman as Witch“, Synergie Turquie, No:7, Année 2014, Coordonnée par Nedret Öztokat et Arzu Kunt, Revue de GERFLİNT (Serap Yüzgüller Arsal ile birlikte ile ; Navisalvia toplantılarında sunulan metnin geliştirilmiş halidir.) (Baskıda)
  Ulusal hakemli olmayan dergilerde makale:
 • “Yapı-Bozumsal Sanat Hareketi: Fluxus ve Joseph Beuys“, Sanat Dünyamız, S. 93, İstanbul 2004.
 • Kültür Politikaları Bağlamında Türk Heykel Sanatı”, Kocaeli Üniversitesi II. Heykel Sempozyum Kitabı: Günümüz Türk Heykel Sanatı Sorunları , Ulusal Heykel Sempozyumu Bildiri Kitabı,  Kocaeli Üniversitesi GSF Yayını, Kocaeli, 2005, s.146-154.
 • Yapıt Öldü...Yaşasın Metin”, Genç Sanat, S. 182,  İstanbul 2010, s.54-55.
 • Siyah Üzerine Siyah“, Çizgidışı Dergi (Çevirimiçi) http://cizgidisidergi.com, S.6, İstanbul 2010, s.72-73.
 • Unutturan Anıttan Düşündüren Heykele”, Navisalvia- Sina Kabaağaç Anma Toplantıları, Ed: Ekin Öyken,  Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2009, s.77-94.
Uluslararası toplantılarda sözlü sunulan bildiri:
 • “Göstergeler Dünyasında Açık Bir Kapı: Kuzgun Acar Heykeli”, Sanatsal Göstergeler/Artistic Indicators, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, V.Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, 20-22 Nisan 2011 Ankara. (Basılacak)
  Ulusal toplantılarda sözlü sunulan bildiri:
 • Unutturan Anıttan Düşündüren Heykele”, Navisalvia- Sina Kabaağaç Anma Toplantıları 2009, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 7-8 Mayıs 2009.
 • “Günah Keçisi Kadının Cadı Olarak Portresi”, Navisalvia: Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2012, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 7-8 Mayıs 2012. (Serap Yüzgüller Arsal ile)
  Bilimsel Ansiklopedi Maddeleri: Armitage,  Kenneth (Uşun TÜKEL ile) Richier, Germaine (Uşun TÜKEL ile) Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayınevi, 2008, İstanbul.   Dersler: Batı Sanatının Kaynakları (Prof.Dr. Uşun Tükel ile birlikte) Heykel Tarihi (Doç.Dr. Ahmet Kamil Gören ile birlikte)   Diğer Etkinlikler
 • “Curator as a Knowledge Manager”, EİASM, Nice-Fransa, 2003 (Gökçe Dervişoğlu’yla birlikte) (Yayınlanmamış bildiri)
 • Art-Alan 1 Sergisi, küratörlük, Kadife Sokak, Kadıköy, İstanbul 2003.
 • “Mekan-Dil”, Kent Atölyeleri, Poster, İTÜ, İstanbul 2005. (Yard. Doç.Dr. Meltem Narter ve Arş.Gör. Göklem Tekdemir ile)
 • “20. Yüzyıl Heykel Sanatı”, Büyükada Kültür Merkezi, (söyleşi) Istanbul  2005.
 • Bakmadan Görmek: İlhan Koman Heykeli, Adaevi Söyleşileri, 06.09.2009, Büyükada, İstanbul.
 • Meksika Duvar Resmi’nin Gelişimi ve özelde Diego Rivera’nın Sanat Anlayışı, Adaevi Söyleşileri, 07.10.2012, Büyükada, İstanbul. 
 • Elif Çimen, Kıyı-Köşe, BAU GSF Sanat Galerisi, Balıkesir, Ocak 2009. (Katalog Yazısı)
 • Yasemin Erdin, Deney-im/Life Changing Experience, Ankara Kültür Merkezi Mithatpaşa Sanat Galerisi, 08-26 Mart 2010 Ankara. (Katalog Yazısı)
 • Ilgın Seymen, mash-up, BİLSART, 17.10-07.11 2010 Istanbul. (Katalog Yazısı)
 • Tekinsiz Oyunlar, Küratör: Öznur Güzel Karasu, 13 Eylül-28 Ekim 2011, Tahtakale Hamamı. (Katalog Yazısı)
 • Gökhan Deniz, Hangisi Daha Gerçek?, Çağla Cabaoğlu Art Gallery, 17 Kasım-17 Aralık 2012. (Katalog Yazısı)
 • Evren Erol, Kendini BULus, Artgalerim Nişantaşı, 13 Aralık 2012-07 Ocak 2013. (Katalog Yazısı)
 • “Zühtü Müridoğlu Heykeli ve Değirmendere Sempozyumunun Tarihçesi”, 15. Zühtü Müridoğlu Heykel Sempozyumu, Değirmendere, 29 Haziran 2013 (Konuşmacı)
 • “Mahremiyet” sergisi küratörlüğü (Fırat Arapoğlu’yla birlikte), 03-30 Ekim 2013, Çağla Cabaoğlu Art Gallery.
 • “Batı sanatından örneklerle oto-portre geleneği”(Rönesans’tan 20. Yüzyılın ilk yarısına dek), Adaevi Söyleşileri, 23 Kasım 2013, Büyükada.
  İletişim: E-Mail: sedayavuz08@gmail.com Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL Telefon: +90 212 455 57 00 / 15939