Yrd. Doç. Dr. Serap YÜZGÜLLER

Doğum Tarihi ve Yeri: İstanbul 25.08.1977 Eğitim Lise: Nişantaşı Kız Lisesi (1994) Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (1999) Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü (2002) Tez konusu : Sacra Conversazione Sahnelerinin Çözümlenmesi Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü (2008) Tez konusu : Batı Sanatında İsa’nın Mucizelerinin İkonografisi: Başlangıcından Karşı Reformasyon’a Kadar Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen “Yurt Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında, Londra Üniversitesi’ne bağlı Warburg Institute’de 3 ay süreli araştırma bursu (1 Eylül-1 Aralık 2007) Yayınlar: Kitaplar:
 • Sözden İmgeye: Batı Sanatında İkonografi (Uşun Tükel ile), Kabalcı Yay., İstanbul, Şubat 2014 (baskıda)
 • “Çocuk Oyunları ve Bruegel’in Oyunu”, Saraydan Sokağa Oyun, Ed. Fatma Akyürek-Gül Özturanlı, Kabalcı Yay. (kitapta bölüm, baskıda)
    Makaleler: Uluslararası hakemli dergilerde makale:
 • “The Portrait of the ‘Scopegoat’ Woman as Witch”(Seda Yavuz ile), Synergie Turquie: Regards sur une langue-culture, Numéro 7, Année 2014. (baskıda)
 • “A Scene From Asia Minor: The Trial by Water”, Synergies Turquie: Regards sur une langue-culture, Numéro 2, Aralık 2009, s. 51-57.  Ulusal hakemli dergilerde makale:
 • “Karnaval ve Perhiz Arasındaki Savaş: Brueghel’in Yapıtına İlişkin Bir Çözümleme”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: XVIII, İstanbul 2006, s. 77-89.Ulusal hakemli olmayan dergilerde makale:
 • “İsa’nın Çilesi Sahneleri Bağlamında Passio”, Navisalvia, Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2011: Passio, Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul, 2013, s. 54-67.
 • “Cadılık: Kötülüğün Kadın Kimliği Üzerinden Üretimi”, Amargi, Sayı: 27, Kış 2013, s. 130-132.
 • “İkonografik Bir Okuma: John C. Vermeyen’in ‘Bilmeceli’ Yapıtı”, rh+ artmagazine, Sayı 68, Şubat 2010, s. 50-53.
 • “İnanç Nesnelerinden Sanat Nesnelerine”, Akşam-lık Kültür-Sanat ve Kitap Dergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Sayı 28, 15 Kasım 2002, s.15.
 • “Kimliğinle Yüzleş!”, Milliyet Sanat, Sayı 499, 1 Mart 2001, s. 18.
 • “Çemberin Dışında Olmak”, Milliyet Sanat, Sayı 497, 1 Şubat 2001, s. 34-35.
 • “Pera’dan Beyoğlu’na”, Milliyet Sanat, Sayı 490, 15 Ekim 2000, s. 33-34.
 • “Tarihini Taşında Yaşatan Diyarbakır Evleri”, Milliyet Sanat, Sayı 489, 1 Ekim 2000, s. 38-39.
Uluslararası toplantılarda sözlü sunulan bildiri:
 • “Doğu-Batı İkonografilerindeki Etkileşim Bağlamında Şüpheci Ebe Salome Figürü”, Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, MSGSÜ, 10-13 Mayıs 2010. “Doğu-Batı İkonografilerindeki Etkileşim Bağlamında Şüpheci Ebe Salome Figürü (Suspicious Midwife Salome Figure in the Context of Interaction between Eastern and Western Iconographies), Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu Özet Kitabı, MSGSÜ, Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, s.12.
Ulusal toplantılarda sözlü sunulan bildiri:
 • “Günah Keçisi Kadının Cadı Olarak Portresi”, Navisalvia: Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2012, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 3-4 Mayıs 2012. (Seda Yavuz ile)
 • “İsa’nın Çilesi Sahneleri Bağlamında Passio”, Navisalvia: Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 5-6 Mayıs 2011.
 • “İkonografik Yöntem ve Uygulama İlkeleri”, Türkiye’de Sanat ve Mimarlık Tarihçiliği Sorunları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 6 Nisan 2005. (Uşun TÜKEL ile)
 • “Sacra Conversazione Sahnelerinin Çözümlenmesi”, Sanat Tarihinde Gençler Semineri, İTÜ, İstanbul, 22 Kasım 2002.
  Bilimsel Ansiklopedi Maddeleri:
 • Bronzino, Agnolo
 • Botticelli, Sandro (Uşun Tükel ile)
 • Bruegel, Pieter (Uşun Tükel ile)
 • Pontormo (Uşun Tükel ile)
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayınevi, 2008, İstanbul. Tanıtım:
 • “Kolektif Esrimenin Yaşanır Kılınma Gerekliliği”, KitapKirk, Sayı: 44, Temmuz 2012, s. 4-5.
 • “Sanatta Bireyin Doğuşu: Dünyevi Olana Hakkının Teslim Edilişi”, KitapKirk, Sayı: 45, Ağustos 2012, s. 8-9.
Dersler:
 • Mitoloji ve İkonografi I
 • Mitoloji ve İkonografi II
 • Mitoloji ve İkonografi Semineri
 • Sanat Tarihi Terminolojisi II (Yrd.Doç.Dr. Melda Ermiş ile) .
İletişim: E-Mail: serapyuzguller@gmail.com Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL Telefon: +90 212 455 57 00 / 15939