Araş. Gör. Elif İpek AKKAYA

  Doğum Tarihi ve Yeri: 10.08.1982/İstanbul Eğitim: Lise: Saint Joseph Fransız Lisesi Lisans:
  • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü  (Çift Anadal)
Yüksek lisans:
  • Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (2007)
Tez konusu: 19.Yüzyıl Edebi Ressamı Delacroix’nın Çalışmalarında 16. Yüzyıl Yazarları Arioste ve Torquato Tass’nun Yeri
  • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü (2010)
Tez konusu: Delacroix’nın Sanatına Kaynaklık Eden Metinler ve Bir Temsil Sorunu Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü Tez konusu: 19. Yüzyıl Fransa’sında Sanat Yazını (Devam etmekte) Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği:
  • Fransız Hükümeti Onur Bursu ile Sorbonne Üniversitesi’nde Yüksek Lisans (2006-2007)
  • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi desteği kapsamında Paris Institut National d'Histoire de l'Art Institut  (INHA) Kütüphanesi’nde 3 ay süreli doktora tez çalışması (Mart-Mayıs 2013)
Uluslararası hakemli dergilerde makale:
  • “ Le voyage d’une légende : la tentation de saint Antoine chez Cézanne” ”, Synergie Turquie, No:5, Année 2012, Coordonnée par Nedret Öztokat et Arzu Kunt, Revue de GERFLİNT,s.121-131.
 Diğer Etkinlikler
  • “Necla Rüzgâr”, Outlet 2008-2009 Almanak, İstanbul, Eylül 2009, s:50.(Katalog Yazısı)
  • “Necla Rüzgâr”,  http://necla-ruzgar.blogspot.com/2009/02/elif-ipek-akkaya.html, (Çevrimiçi),   29 Aralık 2010.
  • “Necla Rüzgâr”,  İstanbul Next Wave, Zeitgenössische Kunst aus İstanbul,  Berlin, Akademie der Künste, 2010, s:154.(Katalog Yazısı)
İletişim: E-Mail: akkayaelifipek@gmail.com Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL Telefon: +90 212 455 57 00 / 15730