Öğr. Gör. Dr. Ayşe DENKNALBANT ÇOBANOĞLU

Doğum Tarihi ve Yeri: 25.01.1978 / İstanbul Eğitim Lise: 1991-1994, Bakırköy Lisesi   Lisans: 1996-2000, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü. Yüksek Lisans: 2000-2004 Haziran, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, “Anadolu Selçuklu Kervansaray Mescitleri” (Doç.Dr. İlknur KOLAY danışmanlığında). Doktora: 2004-2011 Kasım, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat  Tarihi Anabilim Dalı,  “Osmanlı Öncesi Türk Mimarisinde Çifte Minareli Cephe Gelişimi (Anadolu, Azerbaycan, İran, Hindistan)” (Prof.Dr. M. Baha TANMAN danışmanlığında). Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği: Yurtiçi Burslar: Yayınlar: A- Kitaplar: B- Editörlük Yapılan Kitaplar: D- Makaleler: 1- “Sedad Hakkı Eldem’in Geleneksel Mimari Çalışmaları”, Cumhuriyet ve Sanat, Cumhuriyetin 75. yılı Kutlama Programı Öğrenci Araştırma Yarışması, Mimar Sinan Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi yay., İstanbul 2000, 57-70. 2- “Anadolu Selçuklu Kervansaray Mescitleri”, Bilim Eşiği II Sanat Tarihinde Gençler Semineri 2004 Bildiriler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2005, s.263-293. 3- “Anadolu Selçuklu Dönemi Mihrapları İçinde Yeni Bir Örnek: Kırşehir Kesikköprü Kervansarayı Mihrabı”, Yeni İpek Yolu Özel Sayısı, Konya Kitabı X (Uluslar Arası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Rüçhan Arık ve M. Oluş Arık’a Armağan), Konya 2007, s. 273-289. 4- Nahçıvan Karabağlar Külliyesi’nde Tarih, Bani ve Mimari Sorunlar Üzerine Düşünceler”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 19-21 Ekim 2011 Eskişehir, Bildiri Kitabı, C.1, Eskişehir 2012, s.261-272. 5- “Seyahatnameler ve Gravürlere Göre Aras Havzası’ndaki Bazı Mimari Anıtlar”,  II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu,13-15 Aralık 2011 Iğdır, Erzurum 2012, s.96-110. 6- “Azerbaycan / Fuzuli - Şeyh Babi Yakup Yapılar Topluluğu”, I. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Kars / Kağızman 2010, Bildiri Kitabı (Baskıda). 7- “Niksar Ulu Camii Üzerine Bir Değerlendirme”, Niksar Belediye Başkanlığı, Niksar Tarihi, Su Kültürü ve Teknolojileri Çalıştayı, Niksar 22 Mart 2012. (Vakıflar Dergisi - Baskıda). 8-Konya Sahip Ata Camii Taçkapısı Üzerine Yeni Bir Tespit”, XVII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Medeniyet Üniversitesi – İstanbul, 02-04 Ekim 2013. (Baskıda).    Ansiklopedi Maddeleri 1- “Kasım Paşa Külliyesi (Bozüyük)”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.24, İstanbul 2001, 550-552. 2- “Köşk”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.26, Ankara 2002, 279-282. 3- “Kütüphane-Mimari”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.27, Ankara 2003, 32-35. 4- “Macaristan’da Osmanlı Sanat Eserleri”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.27, Ankara 2003, 295-296. 5- “Mama Hatun Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.27, Ankara 2003, 549-550. 6- “Mümine Hatun Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.31, Ankara 2006, s.559-560. 7- “Selçuklular -Mimari”, (A.V. Çobanoğlu ile birlikte), TDV İslam Ansiklopedisi, C.36, İstanbul 2009, s.392-397. 8- “Seyyid Battal Gazi Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.37, İstanbul 2009, s.51-54. 9- “Sultan Han (Kayseri-Tuzhisarı)”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.37, İstanbul 2009, s.504-505. 10- “Sultan Mustafa Paşa Camii ve Hamamı”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.37, İstanbul 2009, s.512-513. 11- “Susuz Han”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.37, İstanbul 2009, s.576-577. 12- “Şeyh Şücaeddin Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.39, İstanbul 2010, s.70-71. 13- “Taşkın Paşa Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.40, İstanbul 2011, s.149-151. 14- “Ulucamiler - Sivrihisar Ulu Camii”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.42, İstanbul 2012 , s.116-117. 15- “Ulucamiler - Silvan Ulu Camii”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.42, İstanbul 2012, s.114-115. 16- “Üç Kümbetler”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.42, İstanbul 2012, s.276-277. 17- “Yakutiye Medresesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.43, İstanbul 2013, s.293-295. F- Tanıtım: G- Çevirisi Yapılan Kitap ve Makaleler:   Bildiriler 1-  “Anadolu Selçuklu Kervansaray Mescitleri”, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Sanat Tarihinde Gençler 2004 Semineri 16-18 Aralık 2004.(Basıldı) 2- “Anadolu Selçuklu Dönemi Mihrapları İçinde Yeni Bir Örnek: Kırşehir Kesikköprü Kervansarayı Mihrabı”, Konya Selçuk Üniversitesi, Uluslar Arası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Rüçhan Arık M. Oluş Arık’a Armağan 25-27 Nisan 2007. (Basıldı) 3- “Azerbaycan / Fuzuli - Şeyh Babi Yakup Yapılar Topluluğu”, I.Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Kars / Kağızman 05-08 Temmuz 2010. (Baskıda). 4- “Osmanlı Öncesi Türk Mimarisinde Çifte Minareli Cephelerin Gelişimi (Anadolu, İran, Azerbaycan, Hindistan)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-11 Prof.Dr.Somay Onurkan Anısına 02-04 Mayıs 2011. 5- “Nahçıvan Karabağlar Külliyesi’nde Tarih, Bani ve Mimari Sorunlar Üzerine Düşünceler”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi – Eskişehir, 19–21 Ekim 2011. (Basıldı). 6- “Seyahatnameler ve Gravürlere Göre Aras Havzası’ndaki Bazı Mimari Anıtlar”,  II.Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Iğdır 13-15 Aralık 2011. (Basıldı). 7- “Niksar Ulu Camii Üzerine Bir Değerlendirme”, Niksar Belediye Başkanlığı, Niksar Tarihi, Su Kültürü ve Teknolojileri Çalıştayı, Niksar 22 Mart 2012. (Baskıda). 8- “Konya Sahip Ata Camii Taçkapısı Üzerine Yeni Bir Tespit”, XVII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Medeniyet Üniversitesi – İstanbul, 02-04 Ekim 2013. (Baskıda). Katıldığı Kazılar: 1-      1997-2003 yılları arasında Prof.Dr. Ara ALTUN başkanlığındaki “İznik Çini Fırınları Kazısı”nda düzenli olarak görev aldı.   2-      2012-2013 yıllarında Yrd.Doç.Dr. Erkan KONYAR başkanlığındaki “Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı”nda Türk-İslam dönemi yapıları ve keramikleriyle ilgili görev aldı.        Yüzey Araştırmaları   1999-2004 yılları arasında düzenli olarak Dr. Ferudun ÖZGÜMÜŞ başkanlığındaki “İstanbul-Sur İçi Yüzey Araştırması” çalışmalarına katıldı.    Projeler    1-      Y.Doç.Dr. Gülberk BİLECİK’in yürütücülüğünde İstanbul Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen 14451 numaralı “Bulgaristan’daki Osmanlı Eserleri: Filibe, Sofya, Şumnu” başlıklı proje kapsamında Bulgaristan’da yapılan alan çalışmasında (21-27 Nisan 2012) görev aldı.   2-      Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri (ASYEP) Projesinde, Proje Ekibi’nde Bilimsel Proje Koordinatörü olarak görev aldı. (Web adresi: www.asyep.com/ekip.asp)       Araştırma Ödülü 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nin açmış olduğu “Cumhuriyet ve Sanat” konulu araştırma yarışmasında “Sedad Hakkı Eldem’in Geleneksel Mimari Çalışmaları” başlıklı çalışmasıyla Başarı Ödülü aldı. Dersler: Türk Mitolojisi ve İkonografisi Türk Süsleme I. İletişim:   E-Mail:  aysednb@istanbul.edu.tr, aysednb@yahoo.com Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL Telefon: +90 212 455 57 00 / 15731