Yrd. Doç. Dr. Fatih ELCİL

Doğum Tarihi ve Yeri: 21.02.1972  Balıkesir

Eğitim

Lise: Sarıyer Anadolu İ.H. Lisesi, 1990

Lisans: İ.Ü. Edebiyat F. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 1996

Yükseklisans: (tez konusu ile birlikte) İ.Ü. Sos. Bil. Enst. Sanat Tarihi Bilim Dalı, 1999                      (Mudurnu’nun Tarihi Kent Dokusu)

Doktora:  İ.Ü. Sos. Bil. Enst. Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2007 (Feyhaman Duran ve Koleksiyonu Hatlarının Çağdaş Türk Resmine Yansımaları)

Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği:

Macaristan’da Osmanlı Dönemi Ortak Alan Araştırmaları Projesi, Zigetvar/MACARİSTAN (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Projede Yürütücü olarak, 2009, 2010 ve 2011 yılları)

Macaristan  Zigetvar Kalesi ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Ortak Alan Araştırmaları Projesi, Zigetvar/MACARİSTAN      (T.C. Başbakanlık TİKA ve İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Projede Yürütücü olarak, 2013 yılı)

Kongre-Sempozyum:

Elcil   F.,        “11. Yüzyıl’da Bağdat ve Çevresinde Kültür-Sanat Faaliyetlerine Bir

Bakış”, Doğumunun 1000.Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı  

Mahmud Sempozyumu, Rize Üniversitesi, Bildiri Sunumu, 17-19 Ekim 2008 

 

Elcil   F.,          “Tarihten Günümüze Bir Osmanlı Kalesi Zigetvar”, Alimlerin Kültürel  

                       Miras Programını Gerçekleştirme Çabaları, Başarıları ve Gelişme 

                       Yönleri Uluslararası Bilimsel-Uygulama Kongresi, El-Farabi Milli            

                       Üniversitesi, Kazakistan, Bildiri Sunumu, 27 Şubat 2009

 

Elcil   F.,         “Feyhaman Duran ve Koleksiyonu Hatlarının Çağdaş Türk Resmine

Yansımaları”, Sanat Tarihinde Gençler  Semineri, İstanbul Teknik  Üniversitesi  

                        Doktora Tezi Sunumu, 19-20 Mart 2009

 

 

Elcil   F.,          “An Ottoman Castle in the Balkans: Szigetvar”, Conference The Art of  

                        Islamic World and  Artistic Relationships Between Poland and Islamic

                        Countries, The Manggha Museum of Japanese Art and Technology-The   Polish  

                        Society of Oriental Art, Krakow, Poland, Bildiri Sunumu, 5-7 Ekim 2009

.

 

Elcil   F.,             “Feyhaman Koleksiyonu Hatları Özelinde Yazı-Resim Geleneği”,

 7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi:Türk ve Dünya Kültüründe         

 İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Bildiri Sunumu, 6-10 Ekim

 2009

 

 

 

 

 

 

Elcil   F.,            “Macaristan’da Osmanlı Dönemi Ortak Alan Araştırmaları Kapsamında

Zigetvar Kalesi ve Çevresinde 2009 Yılı Kazı Çalışmaları”, İstanbul

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar   Toplantısı-10, Poster Sunumu, İ.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, 27-  29  Nisan 2010, İstanbul

 

Elcil   F.,            “Excavation and Field Researches in Sigetvar in 2009-2010 Ottoman Turkish

Remains”, (Erika Hancz ile), 16th-17th Centuries Ottoman Art and

Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire International         Symposium, 2-4 October 2010, Bildiri Sunumu, Macaristan

 

 

Elcil   F.,         16th-17th Centuries Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the

                        Centre of the Empire International  Symposium, 2-4 October 2010,   

                        Oturum Başkanlığı, Macaristan

 

 

 

Elcil  F.,            “Macaristan’da   Osmanlı  Dönemi  Ortak  Alan  Araştırmaları  Projesi

Kapsamında Zigetvar Kalesi ve Çevresinde 2009-2010 Yılı Kazı Çalışmaları”,

                            XIV.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları         

                            Sempozyumu 20-22 Ekim 2010, Bildiri Sunumu, Konya

 

 

Elcil  F.,            “Macaristan’da Osmanlı Dönemi Ortak Alan Araştırmaları Kapsamında

Zigetvar Kalesi ve Çevresinde 2010 Yılı Çalışmaları”, İstanbul

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar   Toplantısı-11, Poster Sunumu, İ.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, 02- 04  Mayıs 2011, İstanbul

 

Elcil F.,           “ Osmanlı’da Geleneksel Sanatlar ve Feyhaman Duran Hat Koleksiyonu’ndan

Örnekler”, Mohaç-Beykoz Dostluk Derneği Sunumu, 23 Eylül 2011,

Mohaç/MACARİSTAN

 

Elcil F.,          “Hungarian – Turkish Connections then and now. The Common Archaeological

Investigations of the Ottoman Era Szigetvár, Hungary till 2011.Geçmişteki ve

Bugünkü Macar-Türk Bağlantıları, Szigetvár’ın Osmanlı Dönemi’ne Ait Ortak

Araştırmalar-2011 Yılına Kadar”, (Erika Hancz ile),  Çağdaş Türklük 

                        Araştırmaları Sempozyumu 2011/Geçmişten Günümüze Türk-Macar 

                        İlişkileri, Bildiri Sunumu 24-27 Ekim 2011, Ankara

 

 

Elcil  F.,        “Kitabeleriyle Topkapı Sarayı”, TUREB İstanbul Rehberler Odası Seminer

Sunumu, 04 Şubat 2013, Gördes Halı Salonu, Cağaloğlu-İstanbul

 

 

 

 

Elcil  F.,        “Kitabeleriyle Ayasofya, Süleymaniye, Sultanahmed Külliyeleri ”, TUREB  

                       İstanbul Rehberler Odası, Seminer Sunumu, 04 Şubat 2013, Gördes Halı

Salonu, Cağaloğlu-İstanbul

 

Elcil  F.,        “Topkapı Sarayı Kitabelerine Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar 

                       Bölümü 1. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı, Bildiri Sunumu, 11-12 Mart

2013, İ.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü, Vezneciler-İstanbul

 

Yurtiçi Burslar:

Yayınlar:

A- Kitaplar:

B- Editörlük Yapılan Kitaplar:

D- Makaleler:

Elcil,  F., 2000:  “Mudurnu”, Tombak Antika Kültürü Koleksiyon ve Sanat Dergisi,

sayı:33, Ağustos, s:102-106.

 

 

 

Elcil,  F., 2004:  “Mavi Minyatürler”, Deniz Ticareti Dergisi Turkish Shipping World,  

Aralık, s:60-63.

 

 

Elcil,  F., 2005:   “Gravürlerle Denizlerimiz ve Kıyılarımız, Deniz Ticareti Dergisi Turkish       

                             Shipping World, Haziran, s:64-67.

 

 

Elcil,  F., 2005:   “Gravürlerle Beşiktaş”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve Sanat

                              Dergisi, sayı:1, Şubat, s:54-55.

 

 

Elcil,  F., 2005:   “İnançların Buluştuğu Sahil Ortaköy”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber

                              Kültür ve Sanat Dergisi, sayı:2, Mart, s:60-61.

 

 

Elcil,  F., 2005:   “Beşiktaş’ta Bir Saray Ressamı”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber

                              Kültür ve Sanat Dergisi, sayı:3, Nisan, s:64-65.

 

 

Elcil,  F., 2005:   “Art Nouveau ve Beşiktaş’ta Çağdaş Bir Külliye”, Beşiktaş Yaşam

                              Aylık Haber Kültür ve Sanat Dergisi, sayı:4, Mayıs, s:62-63.

                           .

 

Elcil,  F., 2005:   “Denizi ve İskeleleriyle Beşiktaş”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve

                              Sanat Dergisi, sayı:5, Haziran, s:62-63.                             

 

 

 

Elcil,  F., 2005:   “Şale Köşkü”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve Sanat

                              Dergisi, sayı:6, Temmuz, s:62-63.

 

                           

 

Elcil,  F., 2005:   “Akaretler”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve Sanat

                             Dergisi, sayı:7, Ağustos, s:62-63.

 

 

Elcil,  F., 2005:   “Ihlamur Kasırları; Merasim Köşkü, Maiyet Köşkü”, Beşiktaş Yaşam

                             Aylık Haber Kültür ve Sanat Dergisi, sayı:8, Eylül, s:62-63.

                           

 

Elcil,  F., 2005:   “Zamanın Anıtsal Yüzü Saat Kuleleri”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber

                             Kültür ve Sanat Dergisi, sayı:9, Ekim, s:62-63.

                          

 

Elcil,  F., 2005:   “Tarih Akan Çeşmeler”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve

                              Sanat Dergisi, sayı:10, Kasım, s:62-63.                             

 

 

Elcil,  F., 2006:   “Yıldız Çini Fabrikası”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve

                              Sanat Dergisi, sayı:11, Aralık/Ocak, s:62-63.                             

 

                          

Elcil,  F., 2006:   “Hamamlar”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve Sanat

                              Dergisi, sayı:12, Şubat/Mart, s:52-53.

 

 

 

Elcil,  F., 2006:  “Atıcılık ve Nişan Taşları”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve

                             Sanat Dergisi, sayı:13, Nisan/Mayıs, s:52-53.                             

 

 

 

Elcil,  F., 2006:   “Mecidiye Camii ve Balyan Ailesi”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür

                             ve Sanat Dergisi, sayı:14, Haziran/Temmuz, s:52-53.

 

 

 

 

Elcil,  F.,  2006:  “Çağdaş Türk Resmine Kısa Bir Bakış”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber

                             Kültür ve Sanat Dergisi, sayı:15, Ağustos/Eylül, s:52-53.

 

 

 

 

Elcil,  F.,  2006:  “Geleneksel Cam Sanatımız”, Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve

                             Sanat Dergisi, sayı:16, Ekim/Kasım, s:52-53.                              .

 

 

 

 

 

Elcil,  F., 2007:    “Osmanlı Çini-Seramik Sanatı; İznik, Kütahya, Çanakkale”, Beşiktaş

Yaşam Aylık Haber Kültür ve Sanat Dergisi, sayı:17, Aralık/Ocak,

s:52-53.

 

 

 

Elcil,  F., 2008:    “11. Yüzyıl’da Bağdat ve Çevresinde Kültür-Sanat Faaliyetlerine Bir

Bakış”, Doğumunun 1000.Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı  

Mahmud Sempozyumu 17-19 Ekim 2008  Bildiri Metinleri, Editör:

M.Muhsin Kalkışım, Rize Üniversitesi Yayınları:1, Rize, s:41-44.

 

 

 

Elcil, F.,  2009:  “Tarihten Günümüze Bir Osmanlı Kalesi Zigetvar”, Alimlerin Kültürel  

                           Miras Programını Gerçekleştirme Çabaları, Başarıları ve Gelişme 

Yönleri Uluslararası Bilimsel-Uygulama Kongresi 27 Şubat 2009 Bildiri

                           Metinleri, El-Farabi Milli Üniversitesi, Kazakistan, s:39-41.

 

 

 

 

Elcil, F.,  2010:  “Macaristan’da   Osmanlı  Dönemi  Ortak  Alan  Araştırmaları  Projesi

Kapsamında Zigetvar Kalesi ve Çevresinde 2009-2010 Yılı Kazı

Çalışmaları”, XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi  

                             Araştırmaları Sempozyumu 20-22 Ekim 2010 Bildiri Kitabı, Konya,

s:215-225.

 

 

Elcil,   F., 2011:    “An Ottoman Castle in the Balkans: Szigetvar”,  The Art of  

                                Islamic World and  Artistic Relationships Between Poland and Islamic

    Countries,Manggha” Museum of Japanese Art and Technology and     

    Polish Institute of World Art Studies, Krakow, Poland 2011, s:59-66.

 

 

Elcil,  F.,            “ Kanuni’nin Macaristan’daki Kayıp Türbesi”,(Baskıda) Seramik Türkiye

                             Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi, Türkiye Seramik Federasyonu Yay.

İstanbul

 

Elcil,  F.,  2012:  “Kanuni’nin Macaristan’daki Kayıp Türbesi’nin İzinde”, Beykoz Kültür ve

                             Sanat Dergisi, Tarih Köşesi, Ekim 2012, Sayı 1, İstanbul, s.64-69.

 

 

Elcil,  F., 2012:   “Excavations and Field Research in Sigetvar in 2009-2011: Focusing on

Ottoman-Turkish Remains” (Erika Hancz ile), International Review of  

                              Turkish Studies(IRTS) a Peer-Reviewed Academic Journal, Special 

                              Issue on  Hungarian-Turkish Relations Winter 2012, Volume:2,

                              Issue:4, Published by : İnstitute for Turkish Studies,

Ultrecht- The Netherlands,   s.74-96.     

 

F- Tanıtım:

G- Çevirisi Yapılan Kitap ve Makaleler:

Katıldığı Kazılar:

İznik Çini Fırınları Kazısı, İznik/BURSA                                                                                    (İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Projede Katılımcı olarak,1994-2009 yılları arasında)

İznik’te 14-18. yy.larda Çini ve Seramik Üretiminin ve Fırınlama Teknolojisinin Gelişimini

Araştırma Projesi, İznik/BURSA

(İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Projede Katılımcı olarak, 2010 Yılı)

 

 

İznik’te Osmanlı Dönemi Çini ve Seramik Fırınlarının Saptanması ve Belgelenmesi Projesi,

İznik/BURSA

(İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Projede Katılımcı olarak, 2011 Yılı)

Dersler:

Osmanlıcaya Giriş (Lisans )

Tarihi Kaynaklarda Türk Sanatı Semineri(Lisans)

Osmanlı Epigrafi ve Arşiv Çalışmaları  (Lisans)

Hat Sanatı (Lisans)

Uygulamalı Girişimcilik(Lisans)

 

.

İletişim:

E-Mail:  elcilfatih@yahoo.com

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 57 00 / 15740 (dahili)