Araş. Gör. Müjde Dila GÜMÜŞ

Doğum Tarihi ve Yeri: 1988, İstanbul Eğitim Lise                       : Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi, 2005 Lisans                   : Yeditepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 2009 (%100 YÖK bursu ile) Yüksek Lisans    : İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, 2013 Tez Konusu : Erken Cumhuriyet Dönemi Konut Mimarlığında Modernizm Etkileri Danışman: Doç. Dr. Tarkan Okçuoğlu Doktora                : İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü (2013-halen) Yayınlar Uluslararası Hakemli Dergi veya Alan İndekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  • ‘A Turkish Architect at the Technical University of Budapest’, Periodica Polytechnica Architecture, Vol. 46, 2015, s.38-45.
Diğer Yayınlar
  • ‘Sermimar Vedad Bey ve Dolmabahçe Tiyatro Tavilesi Onarımı: II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Mimarlık Bürokrasisinden Bir Kesit’, İstanbul Araştırmaları Yıllığı no:4, 2015, s.113-127.
  • ‘Unutulmuş Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarı: Semih Rüstem Temel’, İstanbul Araştırmaları Yıllığı no:3, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yay., 2014, s.227-234.
Uluslararası Kongre, Sempozyum, Çalıştay v.b. Toplantılarda Sunulan Tam Metni veya Özeti Yayınlanan Bildiriler
  • ‘Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ‘Kübik’ Mimarlık ve Edebiyat’, Spekülatif Kurgu Konferansı, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 16.05.2014
  • ‘Unutulmuş Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarı: Semih Rüstem Temel’, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Arka Oda Toplantıları, 13.11.2014
  • ‘A Turkish Architect at Technical University of Budapest: Semih Rüstem’, Budapest University of Technology and Economics, Department for History of Architecture and of Monuments, 13.02.2015.
Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği:             Stiftung Bauhaus Dessau, ‘After Levittown’ araştırma projesi katılımcısı (2011-2012) (Stiftung Bauhaus Dessau bursu ile) Tinçel Kültür Vakfı Yurtdışı Bursu (2017) İletişim: E-Mail:  dilagumus@hotmail.com, mujde.gumus@istanbul.edu.tr Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Ordu Cad. No.196 Laleli-İSTANBUL Telefon: +90 212 455 57 00 / 15727