Doç. Dr. Emine NAZA DÖNMEZ

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul/1967

Eğitim

Lisans:                         Sanat Tarihi     İstanbul Üniversitesi   1992

Y. Lisans         Sanat Tarihi     İstanbul Üniversitesi   1995

Doktora           Sanat Tarihi     İstanbul Üniversitesi   2001

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

- Şevket Dönmez-E. Emine Naza-Dönmez, “Amasya-Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları: İlk Sonuçlar”, Belleten LXXIII/267, Ankara 2009, s. 395-421.

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

-          Şevket Dönmez-E. Emine Naza-Dönmez, “Oluz Höyük Kazısı 2008 Dönemi Çalışmaları”31. Kazı Sonuçları Toplantısı -3. Ankara 2010, s. 379-400.

 

-          Şevket Dönmez-E. Emine Naza-Dönmez, “Amasya-Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları: İlk Sonuçlar”, 30.Kazı Sonuçları Toplantısı-4, Ankara, s. 87-106.

 

-           E. Emine Naza-Dönmez, “Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2009 Yılı Sonuçları”, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı -4, Ankara 2011, s. 111-120.

 

-     F.A. Yüksel/E. Emine Naza-Dönmez, “Amasya (Harşena) Kalesi 2009 Arkeojeofizik Araştırmaları”, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı -3, Ankara 2011, s.111-120.

 

-           E. Emine Naza Dönmez, Amasya–Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2010 Yılı Sonuçları”, 33.Kazı Sonuçları Toplantısı 4.Cilt (28 Mayıs-1Haziran 2010 Malatya), Ankara, s.267-282.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-     E. Emine Naza-Dönmez, Wooden Mosques of the Samsun Region from the Past to the Present in The Light of Surveys Carried Out in the Years 2001-2003, BAR International Series, Oxford 2008.

 

-          Şevket Dönmez-E. Emine Naza-Dönmez, “Aspects of Traditional Village Architecture in the Central Black Sea Region”, Ethnoarchaeological Investigation in Rural Anatolia. Vol.2 (Ed. T. Takaoğlu). İstanbul 2005, s. 153-167.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

                  - H. Aksu- E. Emine Naza-Dönmez, "Boyabat-Emiryayla Osmanlı Mezarlığı",  Arkeoloji ve Sanat 106, İstanbul 2002, s. 52-55.

-          E. Emine Naza Dönmez ,“Cumhuriyet Döneminde Erken ve Klasik Osmanlı Üsluplarının Bir Sentezi: İstanbul’da Selçuk Sultan Camii”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3, Ankara 2003, s. 43-50.

 

-           E. Emine Naza Dönmez, “Denizli Kızılcabölük Camileri ve Alçı Süslemeleri”, Sanat Tarihi Yıllığı XVI, İstanbul 2003, s. 61-74.

 

-          Ş. Dönmez-E. Emine Naza-Dönmez. “Amasya-Oluz Höyük Kazısı 2008 Dönemi Çalışmaları: Yeni Sonuçlar ve Değerlendirmeler”, Höyük 2,  Ankara 2010, s. 1-28.

 

-          B. Tanman- E. Emine Naza Dönmez -Y. Tiryaki, “İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Kürsüsü, Bölümü Anabilim Dalı, Dallarında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Düzeyinde Eğitim Görenlerin Kısa Özgeçmişleri ve Yayınları", Sanat Tarihi Yıllığı XIV, İstanbul 1997, s. 23-182.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

       -    E. Emine Naza Dönmez, “Geyve II.Beyazıt Köprüsünün Kanuni Dönemi Kitabesi", I. Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Sakarya 1999, s. 73-79.

 

-          E. Emine Naza Dönmez ,  “Anadolu Selçuklu Ticaret Yollarının Tanıkları: Kervansaraylar ve  Köprüler (Harita Üzerinde Bir Deneme)”, Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi, İstanbul 2004, s. 55-60.

 

-          E. Emine Naza Dönmez ,“Denizli-Tavas ve Çevresi Camileri Ön Araştırması”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler, 2. Cilt. Denizli 2007, s. 174-180.

 

-          E. Emine Naza Dönmez ,“ “Amasya II. Bayezid Camii Şamdanları ve Üzerindeki Süslemelerin Dönemi İçindeki Üslup Birliği”, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu,  2. Kitap, (Ed. Y. Bayram) (Amasya - 13-15 Haziran 2007), Amasya 2007,  s.1311-1317.

 

-          E. Emine Naza Dönmez ,“Aydın Karacasu Çarşı Camii ve İç Menteşe Bölgesi Camileri İçindeki Yeri”,  XI. Ortaçağ Türk- Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi AraştırmalarSempozyumu, (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu (17-18 Kasım 2007, İzmir), İzmir 2009, s. 211-219.

 

 

-          E. Emine Naza Dönmez,“ “Merzifon Hacı Hasan Camii Ahşap Kubbesi ve Süslemeleri”,  XI. Ortaçağ Türk-Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmalar Sempozyumu (18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 15-17 Ekim 2008 Çanakkale), Çanakkale 2010, s. 301-307.

 

-          E. Emine Naza Dönmez, “Amasya–Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2009 Yılı İlk Sonuçları”, XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14-16 Ekim 2009 Denizli), İstanbul 2010, s. 453-262.

 

Diğer yayınlar

 

-  E. Emine Naza Dönmez, "Nevşehir Müzesi'nde Bulunan Medine Camii Tasvirli bir Çini Levha", Prof.Dr. Şerare Yetkin Anısına Çini Yazıları, İstanbul 1996, s. 109-114.

-  E. Emine Naza Dönmez, “Osmanlı Dönemi Türk Çini Sanatı (Erken, Klasik, Geç Devirler)”, Türkler, Cilt 12, Ankara 2002, s. 366-375.

 

-          Ş. Dönmez-E. Emine Naza Dönmez, “Geç Kalkolitik Çağ’dan Günümüze Orta Karadeniz Bölgesi Kıyıları Kırsal Kesiminde Geleneksel Ahşap Mimari”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan Vita Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, (Ed. M. Alparslan, M. Doğan-Alparslan ve H. Peker), İstanbul 2007, s. 219-236.

 

-          E. Emine Naza Dönmez,  “İznik Yeşil Camii ve Türk Mimarisi’ndeki Yeri”, Prof.Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı. Euergetes. Festschrift für Prof.Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag, (Ed. İ. Delemen, S. Çokay-Kepçe, A. Özdizbay, Ö. Turak). Antalya 2008, s. 807-831.

 

-          E. Emine Naza-Dönmez, “Türk Sanatında Mezar Taşları ve Çeşmeler Üzerinde Yer Alan Mimari Ögeler Üzerine Bir Deneme”, Özsait Armağanı. Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler/Studies Presented to Mehmet and Nesrin Özsait (Ed. H. Şahin/E. Konyar/G. Ergin), İstanbul 2011, s. 307-318.

 

 

-          E. Emine Naza-Dönmez, “Edirne Askeri Kassamı’na Ait Bazı Tereke Defterlerindeki Eşyaların Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, DUB.SAR É.DUB.BA.A Veysel Donbaz’a Sunulan yazılar/Studies Presented in Honour of Veysel Donbaz, (Ed. Ş. Dönmez), İstanbul 2010, s. 225-237.

 

-          Ş. Dönmez/E. Emine Naza-Dönmez, “Oluz Höyük 2008 Dönemi Çalışmaları”, Amasya-Oluz Höyük. Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar/The Principal Site of Kašku Land. The Preliminary Reports of 2007 and 2008 Seasons General Evaluations and Results ,(Ed. Ş. Dönmez), Ankara 2010, s. 33-57.

 

-          Ş. Dönmez/E. Emine Naza-Dönmez, “Oluz Höyük 2007 Dönemi Çalışmaları”, Amasya-Oluz Höyük. Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar/The Principal Site of Kašku Land. The Preliminary Reports of 2007 and 2008 Seasons General Evaluations and Results, (Ed. Ş. Dönmez). Ankara 2010, s. 21-31.

 

Ansiklopedi Maddeleri

 

-          E. Emine Naza-Dönmez, “Osmanlı Dönemi’nde Ahşap Sanatı”, Kültürler Başkenti İstanbul , (Ed. F. Başar), İstanbul 2010, s. 426-429.

 

- E. Emine Naza, “Abdi Çelebi Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 1,İstanbul 1993, s.12.

 

-          E. Emine Naza, “Akseki Kemâlleddin Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul 1993, s. 165.

 

-     E. Emine Naza, “Akşemseddin Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 1,İstanbul 1993, s.171.

 

-     E. Emine Naza,  “Ali Fakih Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 1,İstanbul 1993, s. 193.

 

-          E. Emine Naza, “Alibeyköyü Mescidi ve Çeşmesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul 1993, s. 204.

 

-          E. Emine Naza, “Arakiyeci Ahmed Çelebi Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul 1993, s. 292.

 

-          E. Emine Naza, “Arapkapısı Mescidi ve Tekkesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul 1993, s. 296.

 

-                      E. Emine Naza, “Bayezıd Ağa Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 2,İstanbul 1994, s. 87.

 

-                      E. Emine Naza, “Bayezid-i Cedid Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul 1994, s. 96.

 

-          E. Emine Naza, “Bıçakçı Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 2,İstanbul 1994, s.  227.

 

-          E. Emine Naza, “Bostancıbaşı Ali Ağa Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul 1994, s. 307.

 

-          E. Emine Naza, “Cafer Ağa Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul 1994, s. 366.

 

-          E. Emine Naza,  “Çadırcı Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 2,İstanbul 1994, s. 458.

 

-          E. Emine Naza, “Çakır Ağa Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul 1994, s. 461.

 

-          E. Emine Naza, “Daye Hatun Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul 1994, s. 12.

 

-          E. Emine Naza, “Duhanizade Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3,İstanbul 1994, s. 104.

 

-          E. Emine Naza, “Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi Sebili ve Çeşmesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul 1994, s. 120.

 

-          E. Emine Naza,  “Emin Bey Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3,İstanbul 1994, s. 157.

 

-          E. Emine Naza,  “Emin Sinan Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul 1994, s. 158.

 

-          E. Emine Naza, “Evliya Camii, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul 1994, s. 234.

 

-          E. Emine Naza, “Gedik Paşa Camii ve Sıbyan Mektebi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul 1994, s. 389.

 

-          E. Emine Naza,  “Hacı Bayram Kaftani Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul 1994, : 468.

 

-          E. Emine Naza,  “Hacı Kadın Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul 1994,  s. 477.

 

-          E. Emine Naza, “Hoca Hamza Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul 1994, s. 80.

 

-           E. Emine Naza, “Hoca Kasım Günani Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul 1994, s. 81.

 

-           E. Emine Naza, “Hocapaşa Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul 1994, s. 81.

 

-          E. Emine Naza,  “Hürrem Çavuş Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul 1994, s. 103.

 

-           E. Emine Naza, “Kantarcılar Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul 1994, s. 417.

 

-          E. Emine Naza,  “Kaptan İbrahim Paşa Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul 1994, s. 433.

 

-          E. Emine Naza,  “Kürkçübaşı Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul 1994, s. 172.

 

-          E. Emine Naza,  “Mahmud II Sıbyan Mektebi ve Muvakkithanesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul 1994, s. 263.

 

-          E. Emine Naza,  “Mahmud Ağa Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul 1994, s. 265.

 

-           E. Emine Naza, “Mecidiye Köşkü”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul 1994, s.  316.

 

-           E. Emine Naza, “Molla Aşki Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul 1994, s. 483.

 

-          E. Emine Naza,  “Odabaşı Behruz Ağa Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul 1994, s. 120

 

-           E. Emine Naza, “Piri Mehmed Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul 1994, s. 251.

-          E. Emine Naza,  “Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi , Cilt 6, İstanbul 1994, s. 314.

 

-          E. Emine Naza, “Selçuk Sultan Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul 1994, s. 497.

 

-          E. Emine Naza,  “Sofular Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1994, s. 24.

 

-          E. Emine Naza, “Şah-u Huban Hatun Tübesi ve Sıbyan Mektebi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1994, s. 127.

 

-          E. Emine Naza, “Şirmerd Çavuş Türbesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1994, s. 184.

 

-          E. Emine Naza,  “Üçbaş Medresesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1994, s. 333.

 

-           E. Emine Naza,  “Veliyüddin Efendi Kütüphanesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,  Cilt 7, İstanbul 1994, s. 378.

 

-          E. Emine Naza,  “Yavaşca Şahin Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1994, s. 443.

 

-           E. Emine Naza, “Yuşa Mescidi ve Tekkesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1994, s. 538.                                                                                                                         

Ulusal & Uluslararası Projeler

-Türk Çini Sanatının Sürekliliği İçinde XVII. Yüzyıl Eserlerinin Yeri

İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği  Proje No. T-370/190397 (2001)         .

 

-Samsun Yöresi Çandı Cami Araştırmaları. İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Proje No. 138/20082003 (2004).

 

-Samsun Bölgesi Çandı Camilerinin Türkçe Yayının Hazırlanması. İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Proje No. 3843 (2009).

 

-Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Arkeolojik Kazıları Projesi 2009. İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Proje No. 3437 (2009).

 

-Harşena Kalesi Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Yerleşmelerinin Araştırılması

İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Proje No. 6941 (2010).

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği (2010’dan beri).

- Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı Başkanı (2009’dan beri).

 

Ödüller

- Avustralya-Melbourne Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Okulu tarafından verilen Eylül 2005-Haziran 2006 tarihleri arasını kapsayan 9 aylık burs.

 

-“Türkiye Bilimler Akademisi (Tüba) Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde “Wooden Mosques of the Samsun Region from the Past to the Present in The Light of Surveys Carrıed Out in the Years 2001-2003.BAR International Series. Oxford 2008adlı kitaba  bilimsel yayın desteği 2009.

Dersler

Türk Resim Sanatı I

Anadolu’da Beylikler Devri Türk Mimarisi I (Prof.Dr.M.Baha Tanman ile birlikte)

Türk Süsleme Sanatı III

Anadolu’da Beylikler Devri Türk Mimarisi II  (Prof.Dr.M.Baha Tanman ile birlikte)

 

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

- Zehra Hilal ÖZDENER, Sirkeci Garı’nın İstanbul’daki geç dönem eklektik anlayışla inşa edilen oryantalist üsluptaki yapılar içindeki yeri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul 2010.

 

- Meltem Maralcan, X – XV. yüzyıllar arasında üretilmiş delik-işi islami kandil zarfları ve mekanda yarattıkları etki üzerine bir deneme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul 2010.