Yrd. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK

Doğum Tarihi ve Yeri:  16.10.1973 - İstanbul Eğitim Lise:    Fatih Kız Lisesi Lisans: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Yüksek lisans: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi Anabilim Dalı -“XVIII.  Yüzyıl İstanbul Hanlarının Cephe Kuruluşları” -1998   Doktora: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi Anabilim Dalı - “Ayverdi Haritası’nın Işığında 19. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda İnşaat Faaliyetleri” – 2004   Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği: Yurtiçi Burslar: Yayınlar: A- Kitap Bölüm Yazarlığı:
 • “Fetihten Sonra İstanbul’da Ticaret Yapılarının Gelişimi”, Türkler, Cilt 10, Ankara 2002, s. 764-771.
B- Editörlük Yapılan Kitaplar: C- Makaleler:
 • “Bulgaristan’da Yok Olmak Üzere Olan Bir Osmanlı Eseri: Eski Zağra’da Hamza Bey Camii”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2005-Ocak 2006, Yıl: 7, Sayı: 27, İstanbul 2006, s. 71-81. 
 • “Gözden Kaçan Bir Kültür Mirasımız: Yeni Cami Muvakkithanesi”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, Erzurum 2006, s. 43-54.
 
 • “19. Yüzyıldan Günümüze Işık Tutan Ayverdi Haritası”, Kadem –Mûsikî ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 1, İstanbul 2010, s. 36-39.  
 • “Taşların Dile Geldiği Şehir: Mardin”, Kadem –Mûsikî ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 2011, s. 48-52.  
 • “İstanbul’un Ortadan Kalkan Tarihî Eserlerinden Biri: Seyyahlar Tekkesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Şubat 2013-Nisan 2013, Yıl: 14, Sayı: 56, İstanbul 2013, s. 93-112. 
 • “İki Çınarın Ardından: Ekrem Hakkı Ayverdi ve Oktay Aslanapa”, Kadem –Mûsikî ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 11, İstanbul 2013, s. 60-62.  
 • “Şumnu’da Bitirilememiş Bir Osmanlı Eseri: Kurşunlu Çeşme”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2013-Ocak 2014, Yıl: 15, Sayı: 59, İstanbul 2013, s. 141-166 
D- Sempozyum Bildirileri:  
 • “XIX. Yüzyıldan Günümüze İstanbul’un Değişmeyen Yüzleri: Grotesk Süslemeler”, Batı Sanatı ve Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı Sempozyumu Bildiriler (11-12-13 Mayıs), İstanbul, 1998. 
 • “Mimar Sinan’ın Az Tanınan Bir Eseri: Sapanca Rüstem Paşa Camii ve Bağlı Yapıları”, I. Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sakarya 1999, s. 80-87. 
 • “Geçmişten Günümüze İstanbul Ticaretinin Merkezi: Kapalıçarşı”, Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt: 2, İstanbul 2003, s. 241-247. 
 • “Ayverdi Haritası’nın Işığında XIX. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda İnşaat Faaliyetleri”, Sanat Tarihinde Gençler Semineri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Bilim Eşiği Serisi, İstanbul 2005. 
 • “Fetih Sonrası Fatih’in İmarı – Ana Hatlarıyla II. Mehmed Dönemi (1451-1481)”, T.C. Fatih Belediyesi İstanbul’un Fethi Fatih ve Dönemi Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, s.168-171. 
 •  “Filibe Mevlevihanesi”, Mevlânâ Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildiri Kitabı (30 Eylül-01 Ekim 2006 / Manisa), İstanbul 2007, s. 145-149.  
 •  “Ayverdi Haritası’nın Işığında 19. Yüzyılda Süleymaniye Semti”, Süleymaniye: Ulusal Sempozyum Şehir ve Medeniyet Sempozyum Bildiri Kitabı (23-25 Kasım 2007), İstanbul 2010, s. 306-319.    
 • “Balkanlarda Bir Osmanlı Eseri: Otman Baba Türbesi”, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu – II, Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (13-15 Mayıs 2010), Manisa 2010, s. 150-164. 
 • “Yunanistan’da Bir Bektaşî Tekkesi: Durbalı Sultan”, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu – III, Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (10-12 Mayıs 2012), Manisa 2013, s. 230-244.
  E- Konferans:  
 • “Ayverdi Haritası ve 19. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi Yarımadası” (Prof. Dr. M. Baha Tanman ile), İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 2010. 
E- Madde Yazarlığı:
 • “Kütahya II. Yakup Çelebi Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2013.
F- Tanıtım: G- Çevirisi Yapılan Kitap ve Makaleler: Katıldığı Kazılar: Projeler:  
 • “Bulgaristan’da Osmanlı Eserleri: Filibe-Sofya-Şumnu” Başlıklı İnceleme-Araştırma Projesi – Proje Yürütücülüğü, 2010. (Devam etmekte)
  Alan Çalışmaları:  
 • Bulgaristan'da Mestanlı, Cebel, Sofya, Filibe, Tatar Pazarcık ve İhtiman'da Osmanlı Eserlerinin İncelenmesi – 2004. 
 • Bosna Hersek'te Saraybosna, Poçitel, Travnik, Blagay ve Mostar'da Osmanlı Eserlerinin İncelenmesi – 2005. 
 • İzmir Eski Foça’da Osmanlı Kabristanı’nın incelenmesi – 2007. 
 • Adana-Suriye-Halep’te Beylikler, Memlûk ve Osmanlı Dönemi Eserlerinin İncelenmesi – 2008. 
 • Bulgaristan’ın On Yedi Şehrinde Osmanlı Eserlerinin İncelenmesi – 2012.
Dersler: Lisans
 • Sanat Tarihi Terminolojisi I – 1. Yarıyıl
 • Osmanlı Mimarlığı II - 7. Yarıyıl
 • Balkanlarda Osmanlı Mimarisi – 8. Yarıyıl
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı – 7. Yarıyıl
 • Özel Öğretim Yöntemleri – 7. Yarıyıl
 • Öğretmenlik Uygulaması – 8. Yarıyıl
Yüksek Lisans  
 • Balkanlarda Osmanlı Mimarisi – İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Doktora  
 • İstanbul Araştırmaları - İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
  Hakemlik/ Yazı Kurulu Üyeliği   Hakemlik: Akademik Araştırmalar Dergisi ASTAD - Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Art-Sanat Dergisi Yazı Kurulu Üyeliği Kadem – Mûsikî ve Edebiyat Dergisi   İletişim: E-Mail:  bilecikg@istanbul.edu.tr Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL Telefon: +90 212 455 57 00 / (15735)