Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Doğum Yeri ve Tarihi                         İstanbul 26.07.1962 Göreve Başlama Tarihi                      01.Kasım 1984 Lisans Eğitimi                                     İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi       Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitim                         İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Konusu                Mimar Mehmed Ağa ve Eserleri Doktora Eğitimi                                  İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tez Konusu                          İstanbul’da XVII. Yüzyıl Külliyeleri Yardımcı Doçentlik                            2000 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yayınlar: A- Kitaplar: 1-      (E.Merçil, C.Alptekin, E.Konukçu, A.Altun, İ.Aka, A.Özaydın, Z.G.Öden, F.Başar, Y.Tiryaki, S.Kofoğlu ile) Türk Dünyası Kültür Atlası – Selçuklu Dönemi, C.1, İstanbul 1998. 2-      (E.Merçil, C.Alptekin, E.Konukçu, A.Altun, İ.Aka, A.Özaydın, Z.G.Öden, F.Başar, Y.Tiryaki, S.Kofoğlu ile) A Cultural Atlas of The Turkish World – The Seljuk Period, C.1, İstanbul 1998. 3-      (E.Merçil, A.Altun, S.Mülayim, T.Baykara, K.Çeçen, G.Öney, O.Belli, F.Eruz, M.Kara, Y.Tiryaki ile) Türk Dünyası Kültür Atlası – Selçuklu Dönemi, C.2, İstanbul 1998. 4-      (E.Merçil, A.Altun, S.Mülayim, T.Baykara, K.Çeçen, G.Öney, O.Belli, F.Eruz, M.Kara, Y.Tiryaki ile) A Cultural Atlas of The Turkish World – The Seljuk Period, C.2, İstanbul 1998. 5-      (Tarkan Okçuoğlu ile) Sultanahmet and Süleymaniye, İstanbul 2012, s.61-111.   B- Kitapta Bölüm: 1-      (N.Güçlü, N.Vardar, M.Paya, Ü.Kurtbay, L.Ergünlü ile) “Türk Evi Bibliyografyası”, Türk Evi ve Biz, İstanbul 1993, s.73-88. 2-       “Osmanlı Mimarisi”, Türk Dünyası Kültür Atlası – Osmanlı Dönemi, C.4, İstanbul 2002, s.162-205. 3-      “Ottoman Architecture”, A Cultural Atlas of The Turkish World – The Ottoman Period, C.4, İstanbul 2002, s.162-205. 4-       “Osmanlı’da Baş Mimarlar”, Türk Dünyası Kültür Atlası – Osmanlı Dönemi, C.4, İstanbul 2002, s.250-326. 5-      “Chief Architects in Ottomans”, A Cultural Atlas of The Turkish World – The Ottoman Period, C.4, İstanbul 2002, s.250-326. 6-      “Beyoğlu’ndaki Camiler”, Geçmişten Günümüze Beyoğlu, C.1, İstanbul 2004, s.341-360. 7-      “Boğaziçi Camileri”, Geçmişten Günümüze Boğaziçi, C.1, İstanbul 2008, s.137-176. 8-      (M.B.Tanman ile), “Atmeydanı ve Çevresinde Osmanlı Mimarisi”, Hippodrom/Atmeydanı İstanbul’un Tarih Sahnesi,  C.II, İstanbul 2010, s. 32-70. 9-      (M.B.Tanman ile), “Ottoman Architecture in Atmeydanı and it’s Environs”, Hippodrome/Atmeydanı A Stage of İstanbul’s History,  C.II, İstanbul 2010, s. 32-70. 10-    (İsmail Orman ile), İstanbul Camilerinde Çini”, İstanbul’un Renkli Hazineleri Bizans Mozaiklerinden Osmanlı Çinilerine, İstanbul 2011, s. 60-183. 11-    “Topkapı Sarayı’nda Çini”, İstanbul’un Renkli Hazineleri Bizans Mozaiklerinden Osmanlı Çinilerine, İstanbul 2011, s. 254-295. 12-    “Fetihten Sonra İstanbul’un İmarı”, İstanbul Hayal ve Gerçek, İstanbul 2011, s.18-67. 13-    (F.Özgümüş, H.F.Yılmaz ile), “Zeyrek: Emperyal ve Mistik”, Dünya Mirası İstanbul, İstanbul 2011,  s. 137-154 14-    (F.Özgümüş, H.F.Yılmaz ile), “Zeyrek: Imperial and Mystical”, İstanbul World Haritage, İstanbul 2011,  s. 137-154. 15-    (İsmail Orman ile), “Tiles in İstanbul Mosques”, The Colorful Treasures of İstanbul from Byzantine Mozaics to Otoman Tiles, İstanbul 2012. S. 60-183. 16-    “Tiles in Topkapı Palace”, The Colorful Treasures of İstanbul from Byzantine Mozaics to Otoman Tiles, İstanbul 2012. S. 254-295. 17-    “Yeni Cami Külliyesi”, İstanbul’un Kitabı Fatih, C. II, Eminönü C. 1, İstanbul 2013, s. 474-478. 18-    “Sultan Ahmet Semt Tarihi”, İstanbul’un Kitabı Fatih, C. II, Eminönü C. 1, İstanbul 2013, s.522-535. 19-    “Sultan Ahmet Camii ve Külliyesi”, İstanbul’un Kitabı Fatih, C. II, Eminönü-1, İstanbul 2013, s.598-619. 20-    “Nuruosmaniye Külliyesi”, İstanbul’un Kitabı Fatih, C. III, Eminönü-2, İstanbul 2013, s. 82-89. 21-    “Sultan II. Mahmut Külliyesi, İstanbul’un Kitabı Fatih, C. III, Eminönü-2, İstanbul 2013, s. 116-121 22-    “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi”, İstanbul’un Kitabı Fatih, C. III, Eminönü-2, İstanbul 2013, s. 286-289. 23-    “Seyyid Hasan Paşa Külliyesi”, İstanbul’un Kitabı Fatih, C. III, Eminönü-2, İstanbul 2013, s. 290-294. 24-    “Kuyucu Murat Paşa Külliyesi”, İstanbul’un Kitabı Fatih, C. III, Eminönü-2, İstanbul 2013, s. 450-457. C- Makaleler: 1-       (Enis Karakaya ile) “İstanbul’da Yok Olmaktan Kurtarılan Bir Yapı: Kasım Ağa Camii”, Pirelli, Sayı: 240, İstanbul 1984, s.6-7. 2-       “Yok Olan Bir Yapı: Sultan Ahmed Darüşşifası”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 1988, s.35-39. 3-       “Sultan Ahmed Külliyesi İmaret Yapıları”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, İstanbul 1989, s.3-10. 4-       (Hüsamettin Aksu ile), “Emirgan Meydan Çeşmesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, İstanbul 1992, s.19-22. 5-       (U.Tükel – A.Sipahioğlu ile), “Burdur’da Yeni Bulunan Bir Sütun”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, İstanbul 1992, s.54. 6-        “Anadolu Selçuklu Sultan Kümbetleri”, Tarih ve Medeniyet, Sayı: 4, İstanbul 1994, s.31-32. 7-       “Sultan I. Ahmed Devrinde Kabe’nin Tamiratı”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, İstanbul 1994, s.37-38. 8-       “Mimar Ağa Mescidi”, Aslanapa Armağanı, İstanbul 1996, s.71-76. 9-       “Sultan Ahmed Külliyesi’nde Sebiller ve Çeşmeler ”, 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı Sempozyum Bildirileri 19-20 Mart 1998, İstanbul 1998, s.57-76. 10-   (M.Baha Tanman ile), “Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın İlk Sonuçları - Mimarlık”, Orta Doğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, (23-27 Ekim 2000 Hatay, 28 Ekim İskenderun), Ankara 2001, C. II, 515-531. 11-   “Yok Olan Bir Yapı: Kemankeş Kara Mustafa Paşa Külliyesi”, Yıldız Demiriz Armağanı, İstanbul 2001, s.33-39. 12-   “Ekmekçizâde Ahmed Paşa Sebili”, Bir Semte Vefa, İstanbul 2009, s. 405-420. 13-   “Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Vakıf Eserleri (Yenileme Alanları ve Vakıf Eserleri)”, 2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul, Ankara 2011, s. 103-107. 14-   “Mimar Koca Sinan ve İstanbul”, Kadem, Sayı:4, İstanbul 2011, s. 20-23. 15-   “Kalem İşi Restorasyonlarında Meydana Gelen Kayıplar”, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II, İstanbul 16-17 Aralık 2010, (İstanbul 2011), s. 235-241. 16-   “İstanbul İli, Fatih İlçesi (eski Eminönü) Cankurtaran Mahallesi Sınırları İçinde Yer Alan Fetih Şehitleri Kabirleri”, Yüksek Mimar Dr. İ. Aydın Yüksel’e Armağan, İstanbul 2012, s. 160-172.   D- Ansiklopedi Maddeleri: 1-      “Ahmed I Çeşmesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1993, s.108-109. 2-      “Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1993, s.236-239. 3-      “Aşçıbaşı Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1993, s.359. 4-      “Cerrah Mehmed Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1994, s.411-413. 5-      “Çinili Külliye”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1994, s.519-522. 6-      “Gazanfer Ağa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1994, s.375-377. 7-      “Hacı Halil Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1994, s.475-476. 8-      “Hafız Ahmed Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1994, s.492-493. 9-      “Halil Paşa Türbesi, Sebili ve Çeşmesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1994, s.513. 10-    “İskender Paşa Mektebi ve Türbesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.4, İstanbul 1994, s.208-209. 11-    “Kasap İlyas Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.4, İstanbul 1994, s.477-478. 12-    “Köprülü Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1994, s.89-90. 13-    “Köprülü Kütüphanesi-Mimari”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1994, s.91. 14-    “Kuyucu Murad Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1994, s.142-144. 15-    “Malatyalı İsmail Ağa Camii ve Tekkesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1994, s.279-280. 16-    “Mehmed Efendi Çeşmesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1994, s.359. 17-    “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1994, s.402-403. 18-    “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1994, s.403-404. 19-    “Mimar Ağa Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1994, s.467. 20-    “Mustafa Paşa Türbesi (Destari)”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1994, s.565-566. 21-    “Şifa Hamamı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.7, İstanbul 1994, s.178-179. 22-    “Vezir Hanı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.7, İstanbul 1994, s.382-383. 23-    “Dua Kubbesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.9, İstanbul 1994, s.539-540. 24-    “Ekmekçizade Ahmed Paşa Kervansarayı (Edirne)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.10, İstanbul 1994, s.546-547. 25-    “Selçuklu Mezar Anıtları”, Thema Larousse – Tematik Ansiklopedi (Milliyet), C.6, İstanbul 1993-1994, s.248-249. 26-    “Sultan Ahmed Camii ve Külliyesi”, Thema Larousse – Tematik Ansiklopedi (Milliyet), C.6, İstanbul 1993-1994, s.274-275. 27-    “Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.17, İstanbul 1998, s.169-173. 28-    “Kuyucu Murad Paşa Külliyesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, İstanbul 1998, s.37-43. 29-     “Abdi (1672/73)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.4. 30-    “Abdi Ağa (1768-70)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.7. 31-    “Abdülhalim Efendi (Seyyid) (?-1829, 1829-31, 1831)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.47. 32-    “Ahmed Ağa (Dalgıç, Çavuş) (1598-1605)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999,s.105. 33-    “Ahmed Ağa (1674-78)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.104. 34-    “Ahmed Ağa (1686-88)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.104. 35-    “Ahmed Ağa   (El-Hac) (1749/50-61, 1762)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.105-106. 36-    “Ahmed Nurullah Ağa   (Nurullah Efendi) (1793-95/96, 1801/2)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.142. 37-    “Ali Ağa (1665-67/68)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.194. 38-    “Ali Çelebi (Baba, Turnacıbaşı, Yetim) (1618 ? veya 1622 ?)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.202, 39-    “Ali Rıza (1813-18)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.232. 40-    “Cemaleddin (Halepli) 1560-63”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999,  s.346. 41-    “Davud Ağa (1588-98)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.367-368. 42-    “Ebubekir Ağa (1703/4)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.384. 43-    “Ebubekir  (El-Hac) (1789)“, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.384. 44-    “Hasan Ağa (1623- ?)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.530. 45-    “Hasan Ağa (1638-39/40)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.530. 46-    “Hasan Ağa (1685-86)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.530. 47-    “Hasan Ağa (1695)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.530 48-    “Hasan Ağa (Hacı) (1696- ?)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.531. 49-    “Hayrullah (Seyyid) (1826/7), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.562. 50-    “Hüseyin Ağa (1688-91, 1694- ? ve 1698- ?)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.575. 51-    “Hüseyin Ağa (El-Hac) (1700-1)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.575. 52-    “Hüseyin Ağa (El-Hac) (1747), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.575. 53-    “İbrahim Ağa (1679)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.617. 54-    “İbrahim Ağa (1697/980”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.618. 55-    “İbrahim Ağa (Hacı) (1706-9)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.618. 56-    “İbrahim Ağa (1717- ?)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.618. 57-    “İbrahim Ağa (Hafız) (1767-68, 1775-77, 1784-86)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.618. 58-    “İbrahim Kâmi Efendi (1802-1806/7)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.630. 59-    “İlyas Ağa (1685)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.648 60-    “İsmail Ağa (1680-85, 1692-93 ve ? –95)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.661. 61-    “İsmail Ağa (1702)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.1, İstanbul 1999, s.661. 62-    “Kasım  (1803/4)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.17. 63-    “Kasım Ağa (1622/23, 1626/27, 1634-38/39, 1639-44, 1645, 1646-51)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.17-18. 64-    “Mahmud 1583-85”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999,  s.62-63. 65-    “Mehmed  1586”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.100. 66-    “Mehmed Ağa (1697-98)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999,  s.101. 67-    “Mehmed Ağa (Kayseri'li, El-Hac) (1705-6, 1709-26, 1730-35, 1737-41)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999,  s.102-103. 68-    “Mehmed Ağa (Sedefkâr) (1606-18 ? veya 22)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.103-104. 69-     “Mehmed Arif Ağa (1791-93, 1797- ?)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.106-107. 70-    “Mehmed Emin Efendi (Hafız, Ağa) (1807-8, 1809-10)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.134. 71-    “Mehmed Rasim Efendi (Ağa, Seyyid) (1820/21-24)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999,  s.176. 72-    “Mehmed Tahir Ağa (1761-62, 1762-67, 1770-75, 1777-849”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999,  s.194. 73-    “Musa (Hacı) (1786-889”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999,  s.255. 74-    “Mustafa –öl.1598-99”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.281. 75-    “Mustafa Ağa (Meremmetci) (1644-45, 1645-51, 1651-65 ve 1668 ?)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.282-283. 76-    “Mustafa Ağa (Hacı) (1741-46)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999,  s.282. 77-    “Mustafa  İffet (1793)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999,  s.302. 78-    “Ömer Ağa (1620/21)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.421. 79-    “Ömer Ağa (El-Hac) (1691-92, 1693-94, 1700- ?)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1999, s.421. 80-    (Engin Beksaç ile), “İlhanlılar-Sanat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.22, İstanbul 2000, s.105-108. 81-    (Doğan Yavaş ile), “İnce Minareli Medrese (Konya)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.22, İstanbul 2000, s.269-270.  82-    (Enis Karakaya ile), “İshak Paşa Külliyesi (İnegöl)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.22, İstanbul 2000, s.541-542. 83-    “İsmail Bey Külliyesi (Kastamonu)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.23, İstanbul 2001, s.87-90. 84-    “İznik-Mimari”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.23, İstanbul 2001, s. 547-549. 85-    “Kale Mescidi (Erzurum)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.24, İstanbul 2002, s.243. 86-    (Özkan Ertuğrul ile) “Kemalettin Bey”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 25, Ankara 2002, s.230-231. 87-    “Kestanepazarı Camii (İzmir)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 25, Ankara 2002, 312-313. 88-    “Köprülü Külliyesi (İstanbul)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 26, Ankara 2003, s. 255-257. 89-    “Kuyucu Murad Paşa Külliyesi (İstanbul)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 26, Ankara 2003, s. 509-510. 90-    “Külliye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 26, Ankara 2003, s. 542-544. 91-    “Lala Mustafa Paşa Külliyesi (Erzurum)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.27, Ankara 2003, s.74-75. 92-    “Lala Mustafa Paşa Külliyesi (Ilgın)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.27, Ankara 2003, s.75-77. 93-    “Laleli Külliyesi (İstanbul)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.27, Ankara 2003, s.86-89. 94-     “Mehmed III Türbesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.28, Ankara 2003, s.413-414. 95-    “Mehmed Ağa (Sedefkâr), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.28, Ankara 2003, s.430-431. 96-    “Mehmed Tahir Ağa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.28, Ankara 2003, s.535-536. 97-    “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi (İstanbul)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.29, Ankara 2004, s.249-250. 98-    “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi (İncesu)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 29, Ankara 2004, s.250-252. 99-    “Meydan Camii (Tokat)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 29, Ankara 2004, s.499-500. 100-     “Murad Paşa Camii (Antalya)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 31, İstanbul 2006, s.190. 101-     “Mustafa Ağa (Meremmetçi)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 31, İstanbul 2006, s.286-287. 102-     “Nakkaş Hasan Paşa Türbesi (Eyüp), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 32, İstanbul 2006, s. 330-331. 103-     “Nilüfer Hatun İmareti (İznik)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.33, İstanbul 2007, s.124-126. 104-     “Osmanlılar - Mimari”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 33, İstanbul 2007, s.580-589. 105-     “Öküz Mehmed Paşa Külliyesi (Kuşadası)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 34, İstanbul 2007, s. 26-27. 106-      “Öküz Mehmed Paşa Külliyesi (Ulukışla)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 34, İstanbul 2007, s. 27-28. 107-     “Rakım Efendi Medresesi ve Türbesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 34, İstanbul 2007, s. 430-431. 108-     “Ramazanoğulları - Mimari”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 34, İstanbul 2007, s. 445-447. 109-     “Sarnıç - Selçuklu ve Osmanlı Devri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul 2008, s.159-161. 110-     (Ayşe Denknalbant ile) “Selçuklular - Mimari”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul 2008, s.392-397. 111-     (Selçuk Mülayim ile) “Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul 2008, s.430-434. 112-     “Seyyid Hasan Paşa Külliyesi  (Beyazıt)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, İstanbul 2009, s.60-62. 113-     “Sultan Ahmed Camii ve Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, İstanbul 2009, s. 497-503. 114-     “Şadırvanaltı Camii”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 38, İstanbul 2010, s. 221-222. 115-     “Türk - Mimari”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 41, İstanbul 2012, s. 525-531. 116-     “Ulucami – Akşehir Ulucamii”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 42, İstanbul 2012, s. 84-85. 117-     “Ulucami – Divriği Ulucamii”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 42, İstanbul 2012, s. 95-96. 118-      “Ulucami –  Küre Ulucamii”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 42, İstanbul 2012, s. 106-107. 119-     “Ulucami – Malatya Ulucamii”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 42, İstanbul 2012, s. 108-109. 120-     “Ulucami – Maraş Ulucamii”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 42, İstanbul 2012, s. 111-112. 121-     (İ.Orman ile) “Ulucami – Zile Ulucamii”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 42, İstanbul 2012, s. 121-122. 122-     “Vezirhan Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 43, İstanbul 2013, s. 94-95. 123-     “Yâkub Çelebi Zâviyesi ve Türbesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 43, İstanbul 2013280-281. 124-     “Yenicami Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 43, İstanbul 2013, s. 439-442. 125-     “Yeşilcami Külliyesi-İznik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 43, İstanbul 2013, s.495-496.   Editör / Danışman / Hakem / Redaksiyon / Yayın Kurulu Üyeliği vb.: 1-      Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde Sayı: 2, 3, 4, 5 ve 6’da Genel Koordinatör, Sayı: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16’da Yayın Kurulu Üyesi 2-      Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 16’dan itibaren Redaksiyon Kurulu Üyesi 3-      Türk Dünyası Kültür Atlası – Osmanlı Dönemi, C.4, İstanbul 2002. Yayın Kurulu 4-      Kültür Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz I “İstanbul”,  İstanbul 2009. Danışman 5-      Vakıflar Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 32’den itibaren, Yayın Danışma Kurulu Üyesi 6-      Restorasyon Konservasyon Çalışmaları, Sayı: 1 / 2009’dan itibaren Hakem Kurulu Üyesi 7-      Vakıf Restorasyon Yıllığı, Sayı: 1 / 2010’dan itibaren Danışma ve Hakem Kurulu Üyesi 8-      Kadem Mûsikî ve Edebiyat Dergisi (Sayı: 4 / 2011’den itibaren Yayın Kurulu Üyesi) 9-      İstanbul’un Renkli Hazineleri Bizans Mozaiklerinden Osmanlı Çinilerine, İstanbul 2011. 10-  Yavuz Tiryaki, İstanbul’un 100 Namazgahı, İstanbul 2011. Yayın Danışmanı 11-  Sinan Ceco, İstanbul’un 100 Gravürü, İstanbul 2011. Yayın Danışmanı 12-  The Colorful Treasures of İstanbul from Byzantine Mozaics to Otoman Tiles, İstanbul 2012. 13-  Sinan Ceco – Şeyma Aslıvar, İstanbul’un 100 Vakfı, İstanbul 2012. Yayın Danışmanı 14-  Sinan Ceco, İstanbul’un 100 Hanı, İstanbul 2012. Yayın Danışmanı 15-  Zeyrek’te Sivil Mimari -I-, İstanbul 2012. Yayın Danışmanı 16-  Zeyrek’te Sivil Mimari-II-, İstanbul 2012, Yayın Danışmanı 17-  Süleymaniye’de Sivil Mimari-I-, İstanbul 2012, Yayın Danışmanı 18-  Oktay Aslanapa, Edirne’de Osmanlı Devri Âbideleri, İstanbul 2013,  Danışma Kurulu Üyesi 19-  Tosyavizâde Dr. Rıfat Osman, Edirne Rehnüması (Edirne Şehir Klavuzu), (Haz: Ratıp Kazancıgil), İstanbul 2013,  Danışma Kurulu Üyesi 20-  Rabia Emekligil Erdoğu, Geçmişin İzinde Karaağaç, İstanbul 2013, Danışma Kurulu Üyesi 21-  Servet Ünkazan, Edirne ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Askerî Mimari, İstanbul 2013, Danışma Kurulu Üyesi 22-  Halûk Kayıcı, Sâlnâmelere Göre Îdârî, Sosyal ve Ekonomik Yapısıyla Edirne Sancağı, İstanbul 2013, Danışma Kurulu Üyesi 23-  100.Yıldönümünde Balkan Savaşları ve Edirne (Sempozyum 15 Şubat 2013), İstanbul 2013, Danışma Kurulu Üyesi 24-  Selâmi Şimşek,EdirneliŞeyh Ali Senâî el-Celvetî Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri ve Dîvân’ı (inceleme-metin), İstanbul 2013, Danışma Kurulu Üyesi 25-  Sanat Tarihi Yıllığı, Yıl: 2010, Sayı: XXII, İstanbul 2013, Danışma Kurulu Üyesi       Bildiri – Kongre, Konferans, Sempozyum, Seminer, Panel vb. 1-    “Sultan Ahmed Camii Çinileri”, Birinci Milletlerarası Türk Çini ve Seramik Kongresi, 6-11 Temmuz 1986 Kütahya (yalnızca özet yayınlandı). 2-   “Fetihten Sonra İstanbul’un İmarında Külliyeler”, Fetih Haftası (25-31 Mayıs 1995) münasebeti ile yapılan İstanbul Paneli 27-28 Mayıs 1995 İstanbul (Düzenleyen: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi - yayınlanmadı). 3-   “Sultan Ahmed Külliyesinde Sebiller ve Çeşmeler”, 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı Sempozyumu 19-20 Mart 1998 İstanbul (Düzenleyen: Sanat Tarihi Derneği – yayınlandı). 4-   “17. Yüzyılın İlk Çeyreği İçinde Ele Alınan Batı Kökenli Erken Bir Süsleme Örneği”, Batı Sanatı ve Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı Semineri, 11-13 Mayıs 1998 İstanbul (Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi, Yer: Kurul Odası, 13 Mayıs 1998, - yayınlanmadı). 5-   “III. Murad Has Odası Mermer Kakma İşçiliği”, XIV. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, 1-5 Haziran 1998 İstanbul (Düzenleyen: Kamu Yararına Çalışan Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği - yayınlanmadı). 6-   “Sur İçi İstanbul”, Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu 13-14 Mayıs 2004 İstanbul (Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi, Yer: Kurul Odası, 13 Mayıs 2004, 2. Oturum - yayınlanmadı). 7-   “Osmanlı Mimarisinde Kullanılan Bazı Plan ve Mimari Öğelerin Asya’daki Erken Örnekleri”, Anadolu Dışı Türk Devletlerinde Mimarlık ve Sanat Sorunları Konferans Dizisi 2 Ocak 2006, (Düzenleyen: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, Yer:  Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu - yayınlanmadı). 8-   “Eminönü’nde Osmanlı Devri Eserleri”, Uluslararası 1. Eminönü Sempozyumu 17–19 Haziran 2006 İstanbul, (Düzenleyen: Eminönü Belediyesi, Yer: İstanbul Ticaret Odası Konferans Salonu, 17 Haziran 2006, II. Oturum – bilgim dışında vahim hatalarla yayınlandı) 9-   “Ekmekçizade Ahmed Paşa Sebili”, Vefa Semti Dünü-Bugünü-Yarını, Ulusal Sempozyum, 3-5 Kasım 2006 İstanbul (Düzenleyen: Bilim ve Sanat Vakfı - Vefa, 4 Kasım 2006 V.Oturum – yayınlandı) 10-    “Süleymaniye”, Kentsel Dönüşüm: İstanbul’da Sosyo-Mekansal Değişim (Panel), 9 Ekim 2008 (Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi - yayınlanmadı) 11-    “XVI. yüzyılda İstanbul Şehri”, Dünya Şehircilik Günü’nü Konferansı, (Düzenleyen: Fatih Belediyesi, Yer: Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi Salonu 6 Kasım 2009 - Yayınlanmadı) 12-    “Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Vakıf Eserleri (Yenileme Alanları ve Vakıf Eserleri)”, 2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul Sempozyumu 5 ve 8 Mayıs 2010 İstanbul (Düzenleyen: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yer: Kenter Tiyatrosu, Harbiye/İstanbul, 5 Mayıs 2010 II. Oturum – yayınlandı). 13-    “Kalem İşi Restorasyonlarında Meydana Gelen Kayıplar”, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II, 16-17 Aralık 2010 İstanbul, (Düzenleyen: İBB, KUDEB, Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Tünel/İstanbul, 17 Aralık 2010, 3.Oturum - Yayınlandı). 14-    “Osmanlı Devrinde İstanbul’un İmarı” İstanbul Dersleri II, Başlıklı Konferans Dizisi (Düzenleyen: Marmara Belediyeler Birliği, M.B.B. İstanbul,  30 Haziran 2010. Yayınlandı) 15-     “Sinan’ın İstanbul’u” (Düzenleyen: TMMO Sakarya Şubesi, Sakarya ……….. -  yayınlanmadı) 16-    Edirne’nin 650. Fetih Yıldönümü Sempozyumu, (yalnızca özet yayınlandı, katılmadım) 17-    “Seyyid Hasan Paşa Külliyesi”, Sadr-ı Esbak Seyyid Hasan Paşa Çalıştayı (Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Yer: Seyyid Hasan Paşa Medresesi İstanbul, 27 Mart 2013, yayınlanmadı) 18-    “Sanat Tarihi Açısından Edirne’nin Önemi”, Edirne Fethi’nin 652. Yılı Kutlama Programı Çerçevesinde Yapılan ‘Osmanlı Devleti ve Edirne’nin Fethi’ Konulu Açık Oturum (Düzenleyen: T.C. Edirne Valiliği, Yer: Deveci Han Kültür Merkezi Konferans Salonu Edirne, 05 Mayıs 2013, Yayınlanmadı)   Kazılar ve Yüzey Araştırmaları: 1-   1982-2006 yılları arasında İznik Çini Fırınları Kazısı’na ve çevrede yapılan yüzey araştırmalarına katıldı. 2-   2001-2008 yılları arasında İstanbul Suriçi’nde yapılan yüzey araştırmasına katıldı. 3-   2012-2013 yıllarında Eski Van Şehri Kalesi ve Höyüğü Kazısı’na katıldı     Araştırma Projeleri 1-      Devlet Planlama Teşkilatı’nın İstanbul Teknik Üniversitesi Koordinatörlüğü’ndeki “İznik Çiniciliğini Geliştirme ve Yeniden Üretimi” projesinde birim araştırmacısı.  1994 (DPT/İTÜ 49). 2-      1005/250897 sayılı “Türkiye Dışında Kalan Türk Eserleri: Rodos’ta Murad Reis Külliyesi” başlıklı projede yardımcı araştırmacı. (27 Ekim – 01 Kasım 1997). 3-      1283/050599 sayılı “Kudüs’teki Türk Dönemi Eserlerin İncelenmesi” başlıklı projede yardımcı araştırmacı, 30 Haziran – 14 Temmuz 1999. 4-      1464/05052000 sayılı “Kudüs’teki Osmanlı Dönemi Mimari Eserleriyle Çinilerinin İncelenmesi, İsrail’in Diğer Kentleriyle ve Kahire’deki Çağdaşlarıyla Karşılaştırılması (Mısır / Kahire, İsrail / Kudüs, Yafa, Hayfa, Akka)” başlıklı projede yardımcı araştırmacı. (17 Haziran - 12 Temmuz 2000). 5-      1282/050599 sayılı “İznik Çini Fırınları Kazısı” Projesi’nde yardımcı araştırmacı. 6-      1471/05052000 sayılı “İznik Çini Fırınları Kazısı” Projesi’nde yardımcı araştırmacı. 7-      1585/30042001sayılı “İznik Çini Fırınları Kazısı” Projesi’nde yardımcı araştırmacı. 8-      20/27082002 sayılı “İznik Çini Fırınları Kazısı” Projesi’nde yardımcı araştırmacı. 9-      237/29042004 sayılı “İznik Çini Fırınları Kazısı” Projesi’nde yardımcı araştırmacı. 10-  336/03062005 sayılı “İznik Çini Fırınları Kazısı” Projesi’nde yardımcı araştırmacı. 11-  540/0505 2006 sayılı “İznik Çini Fırınları Kazısı” Projesi’nde yardımcı araştırmacı. 12-  14451 numaralı “Bulgaristan’daki Osmanlı Eserleri: Filibe, Sofya, Şumnu”  başlıklı proje’de yardımcı araştırmacı   Diğer Etkinlikler

 

 

  A-    Üyesi Bulunduğu ve Görev Aldığı Kurumlar:   1-      UNESCO Türkiye Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi ( 2006-2010 ve 2010-2014 devam ediyor) 2-       İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi (Haziran 2007 – Ağustos 2011)     B-     Üyesi Bulunduğu Bilimsel Kuruluşlar:           Sanat Tarihi Derneği Üyesi (İstanbul)   C-    Diğer: 2007 yılı Mart ayında Kudüs’te içinde Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s Sahre’nin yer aldığı Harem-i Şerif çevresinde yapılmakta olan kazıları incelemek üzere görevlendirilen T.C. Devleti heyetinde yer aldı. Dersler: Lisans                                     1) İslam Sanatı (Prof.Dr.M. Baha Tanman ile 2.yarıyıl) 2) Ortaçağ Türk Mimarlığı I (3. yarıyıl) 3) Ortaçağ Türk Mimarlığı II (4. yarıyıl) 4) İlhanlı ve Timurlu Sanatları (5.yarıyıl) 5) 17.Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı (7. yarıyıl) 6) Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma I (7. yarıyıl) 7) Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma II (8. yarıyıl)   Yüksek Lisans (İstanbul Araştırmaları)         1) İstanbul’da Mimarlık ve Sanat I  (1. yarıyıl)  2) İstanbul’da Mimarlık ve Sanat II  (2. yarıyıl) Doktora (Sanat Tarihi) İstanbul Araştırmaları (1. yarıyıl)   İletişim: E-Mail:  avcobanoglu@yahoo.com                avcobanoglu@hotmail.com Adres:  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL Telefon:   +90 212 455 57 00 / (15734)