Batı Sanatı Araştırma Gezileri

Sanat Tarihi öğrencileri için 2008 yılından bu yana Prof. Dr. Uşun Tükel başkanlığında Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından oluşan bir ekip, Avrupa’nın çeşitli kentlerindeki müze, galeri ve sergileri kapsayan yurtdışı araştırma gezileri düzenlemekteler. Bu gezilerin amacı öğrencilerin derslerde konu alınan yapıt ve mekanları yerinde deneyimlemeleri, kentsel mekanın dönüşümü, yeni müzecilik ve sergileme teknikleri türünden konularda gözlem yapıp pratik edinmelerini sağlamaktır. Daha da önemlisi, her sınıftan öğrenciye açık olan bu geziler, teknoloji çağının bütün sanal nimetlerine rağmen tarihsel/sanatsal açıdan kültleşmiş bir kentsel mekanı “yaşamanın” ya da örneğin bir Michelangelo heykeliyle “karşı karşıya gelmenin” eşsiz heyecanını sunuyor.

Sanat Tarihi öğrencileri Türk ve İslam Sanatı ve Bizans Sanatına ilişkin mekan ve yapıtlarla İstanbul’da ve ülkemizde hemen her gün karşılaşmakta, onları birebir deneyimlemekteler. Lisans programındaki “Müzede Uygulama” dersleri de bu deneyimi akademik bir etkinlikle farklı aşamaya taşımaktadır. Belirli sayıda öğrenciyle sınırlı kalsa da büyük özverilerle gerçekleştirilen Batı Sanatı Araştırma Gezileri, söz konusu durumu, yurtdışında bir başka sanatsal coğrafyada gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda öğrencilerden, gezi öncesinde dağıtılan ödevleri, ilgili müze ya da mekanlarda anlatıp soru ve tartışmalara açık küçük birer sunum yapmaları istenmektedir. Bu niteliğiyle geziler, “Müzede Uygulama” derslerinin yurtdışında gerçekleştirilen ilk örneği olarak kabul edilebilir.

24/10/2017
1020 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00