6111 Sayılı Kanun’un 173’üncü Maddesinden Yararlananların Dikkatine

         Üniversitemiz Senatosunun 21/12/2011 tarihli 38 sayılı toplantısında kabul edilen karar uyarınca;          6111 Sayılı Kanun’un 173’üncü maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 58’inci madde hükümlerinden yararlanmak üzere;          a) Online başvuru yapmış ancak af başvuru evrakını ilgili birime (fakülte/yüksekokul/enstitü) ulaştıramamış olanların,           b) Koşulları sağlamasına rağmen yatay geçiş başvuru süresi içinde başvuramamış olanların,          c) Kayıt için belirlenen kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramamış olanların,          Sözkonusu işlemleri tamamlamaları için 20 Şubat 2012 tarihine kadar süre verilmiştir.

İlgililere Duyurulur

25/12/2011
3420 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00