Lisansüstü Programlar

Psikoloji anabilim dalında açılan yüksek lisans ve doktora programlarının hedefi, lisans eğitiminde gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olarak gelen öğrencileri seçtiği alanda yöntem, teknik bilgi ve uygulamalar açısından donanımlı hale getirmek, bilginin bütününe eleştirel bakabilmesini sağlamak, bu süreç içinde çalıştığı ekibin bir parçası olarak danışmanıyla birlikte tezini yürütüp psikoloji literatürüne katkıda bulunacak kişiler olarak yetiştirmektir.

Psikoloji alanında iki ayrı yüksek lisans programı açılmaktadır.

Bunlardan biri “psikoloji”, diğeri ise “uygulamalı psikoloji” adı altında açılır. Bu programlardan mezun olan kişilere psikoloji veya uygulamalı psikoloji alanında uzmanlık diploması verilir. Her iki program için de, kişi o dönem açılan alt alanlardan ders seçip, söz konusu alandaki öğretim üyesiyle tez yürütür; ancak bu alanın adı diplomada belirtilmez.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın alt alanları arasında Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Deneysel Psikoloji dalları yer alır.

Gelişim Psikolojisi: Bu alanda alınan dersler ve yürütülen tezlerle insan gelişimine yön veren süreçleri yaşam boyu anlayışı ile ve karşılıklı etkileşimi gözeterek değerlendirebilen ve edindiği kavrayışı bireylerin en uygun gelişimlerini sağlamak ve koruyucu ruh sağlığı alanında hizmet etmek üzere kullanabilen kişiler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Sosyal Psikoloji: Bu alanda alınan dersler ve yürütülen tezlerle öğrencilerin, psikolojinin farklı epistemolojilerini bilebilir ve yaşadığı toplumun gerekleri içinde analizler yürütebilir hale gelmesi hedeflenir. Dersler ve tezler iki ayrı ekolden yürütülür. Ekollerden biri sosyal psikolojinin temel çalışma düzeneğini takip eder. Diğer ekol ise söylem çalışmalarını takip eder.  

Deneysel Psikoloji: Deneysel psikologlar kontrollü koşullarda çoğunlukla deneysel metodu kullanarak insan ve hayvan davranışlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yürütür. Deneysel psikoloji alanında lisansüstü programı bitiren kişiler üniversitelerde, araştırma enstitülerinde, çeşitli özel araştırma merkezlerinde, özel şirketlerde, sosyal yardım kuruluşlarında, devlet kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışma olanağı bulabilirler.

Psikoloji yüksek lisans programı dahilinde açılan dersler için tıklayınız.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Bu Yüksek Lisans Programı’nın alt alanları arasında Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi ve Endüstri / Örgüt Psikolojisi dalları yer alır.

Klinik Psikoloji: Bu alanda verilen dersler, süpervizyon altında yapılan staj ve yürütülen tezler sonucunda öğrencilerin psikopatoloji bilgisi kazanmış, psikolojide ölçme ve değerlendirme yapıp rapor yazabilen, önleyici çalışmalarda, teşhis ve tedavide rol alan, temelini analitik metapsikoloji yönteminden alan klinik çalışmalar yürütebilen kişiler haline gelmeleri amaçlanır.  

Sağlık Psikolojisi: Bu programın temel hedefi, biyopsikososyal model çerçevesinde, saglıklılığın korunması ve sürdürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması gibi sağlık psikolojisinin temel alanlarında koruyucu ve iyi oluşu artırıcı müdahale-eğitim programları geliştirebilen, sadece zihinsel değil, farklı bedensel şikayetleri bulunan kişilerin de tedavi süreçlerinde etkin rol oynayabilmelerini sağlayacak temel psikoterapötik becerilere sahip, aynı zamanda alanda sağlık hizmetlerini geliştirici yeni politikalar üretmeye yönelik araştırma desenleri tasarlayıp yürütebilecek yetkinliği kazanmış uzman psikologlar yetiştirmektir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Bu alanda verilen dersler ve yürütülen tezler sonucunda öğrencilerin endüstri ve örgüt psikolojisi alanında donanımlı, uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiye sahip, bilgi ve becerilerini ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanabilen, endüstriyel ve örgütsel problemlere çözüm üretebilen kişiler olması hedeflenir. 

Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programı dahilinde açılan dersler için tıklayınız.

Doktora Programı

Bu program “psikoloji” adı altında açılmaktadır. Programdan mezun olan kişiye doktora diploması verilir. Kişi, o dönem açılan psikoloji alt alanlarından dersler seçer ve söz konusu alandaki öğretim üyesiyle tez yürütür; ancak bu alanın adı diplomada belirtilmez.

Psikoloji Doktora Programı’nın alt alanları arasında Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi gibi dallar yer alır.

Klinik Psikoloji: Bu alanda verilen dersler, süpervizyon altında yapılan staj ve yürütülen tezler sonucunda öğrencilerin psikopatoloji bilgisi kazanmış, psikolojide ölçme ve değerlendirme yapıp rapor yazabilen, önleyici çalışmalarda, teşhis ve tedavide rol alan, temelini analitik metapsikoloji yönteminden alan klinik çalışmalar yürütebilen kişiler haline gelmeleri amaçlanır.

Sağlık Psikolojisi: Bu programın temel hedefi, biyopsikososyal model çerçevesinde, saglıklılığın korunması ve sürdürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması gibi sağlık psikolojisinin temel alanlarında koruyucu ve iyi oluşu artırıcı müdahale-eğitim programları geliştirebilen, sadece zihinsel değil, farklı bedensel şikayetleri bulunan kişilerin de tedavi süreçlerinde etkin rol oynayabilmelerini sağlayacak temel psikoterapötik becerilere sahip, aynı zamanda alanda sağlık hizmetlerini geliştirici yeni politikalar üretmeye yönelik araştırma desenleri tasarlayıp yürütebilecek yetkinliği kazanmış uzman psikologlar yetiştirmektir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Bu alanda verilen dersler ve yürütülen tezler sonucunda öğrencilerin endüstri ve örgüt psikolojisi alanında donanımlı, uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiye sahip, bilgi ve becerilerini ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanabilen, endüstriyel ve örgütsel problemlere çözüm üretebilen kişiler olması hedeflenir.

Gelişim Psikolojisi: Bu programla insan gelişimine yön veren süreçleri yaşam boyu anlayışı ile ve karşılıklı etkileşimi gözeterek değerlendirebilen ve edindiği kavrayışı bireylerin en uygun gelişimlerini sağlamak ve koruyucu ruh sağlığı alanında hizmet etmek üzere kullanabilen kişiler yetiştirmek hedeflenmektedir. 

Sosyal Psikoloji: Bu programla öğrencilerin sosyal psikolojiye eleştirel bakabilir, farklı epistemolojileri bilebilir ve yaşadığı toplumun gerekleri içinde analizler yürütebilir hale gelmesi hedeflenir.

Deneysel Psikoloji: Bu programla öğrenciler bilişsel psikoloji ve bilişsel nöropsikoloji alanında donanımlı hale gelirler.

Psikoloji doktora programı dahilinde açılan dersler için tıklayınız.

 

25/02/2017
10523 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00