Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

Rönesanstan modern bilim çağına geçişi sembolize eden René Descartes’ın bilime ve psikolojiye olan katkıları sebebiyle modern psikolojiyi başlattığı düşünülmekte olsa da, psikoloji biliminin resmi başlangıcı olarak 1879 yılında Wilhelm Wundt tarafından Almanya, Leipzig’de ilk deneysel psikoloji laboratuvarının kurulmasını kabul ederiz. Bu tarihsel gelişme, aynı zamanda psikoloji biliminin en eski alt dalı olan Deneysel Psikoloji ile tanışmamızı sağlar. Psikolojiyi bir doğa bilimi olarak kabul eden Deneysel Psikoloji, insan ve hayvan davranışları ile bilişsel süreçlerinin temelinde yatan tüm mekanizmaları kendisine konu edinir ve alandaki çalışmalar çoğunlukla kontrollü laboratuvar koşulları altında gerçekleştirilir. Deneysel psikoloji, çalışma konularındaki çeşitlilik sebebiyle pek çok alt uzmanlık alanına sahiptir. Bunlar arasında;  insan ve hayvanlarda basit ve karmaşık davranışlardan sorumlu öğrenme mekanizmalarını incelemeyi hedefleyen Öğrenme Psikolojisi; düşünme, bellek, dikkat, muhakeme, problem çözme, yargılama, karar verme ve dil gibi üst düzey zihinsel süreçlere odaklanan Bilişsel Psikoloji; davranışların altında yatan fizyolojik süreçleri inceleyen Fizyolojik Psikoloji; beyin ve bilişsel süreçler arasındaki ilişkiyi çeşitli nöropsikolojik testler veya fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) gibi beyin görüntüleme yöntemlerini kullanarak inceleyen Bilişsel Nörobilim; motivasyon ve heyecan, duyum ve algı, öğrenme, bilişsel psikoloji gibi diğer deneysel psikoloji uzmanlık alanlarından ve evrimsel biyoloji alanınından destek alarak insan ve hayvan doğasını inceleyen Evrimsel Psikoloji sayılabilir.

İstanbul Üniversitesi Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı’nda, bilişsel psikoloji, öğrenme psikolojisi ve bilişsel nörobilim alanlarında araştırmalar yürütülmekte olup 4 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi çalışmaktadır.

Anabilim dalı kadromuz:

Prof. Dr. Sevtap CİNAN (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Aydan AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Deniz ATALAY ATA

Yrd. Doç. Dr. Simge ŞİŞMAN BAL

Araş. Gör. Nurdan ULUSOY

 

Bölümümüzde ayrıca iki deneysel psikoloji laboratuvarı bulunmaktadır: Prof. Dr. Mümtaz Turhan Deneysel Psikoloji Laboratuvarı ve Prof. Dr. İ. Alev Arık Deneysel Psikoloji Laboratuvarı. Laboratuvarlarda, dikkat, öğrenme, problem çözme, planlama, dil, düşünme ve bellek gibi deneysel psikoloji alanından konular öncelikli olmak üzere, psikolojinin farklı alanlarıyla ilgili araştırmalar yürütülmektedir. Bilgisayarlarda, deneylerin ‘bilgisayar-uygulamalı’ olarak tasarlanmasını sağlayan SuperLab 4.5.3 ve E-Prime 2.0 Professional paket programları ile veri analizinde kullanılan IBM SPSS Statistics 21 programı mevcuttur.

1

 

2

24/02/2017
5205 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00