Yandal ve Çift Anadal

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YANDAL VEYA ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 

GÜZ DÖNEMİ YANDAL VE ÇİFT ANADAL DERS HAVUZU

DERS ADI KREDİSİ YANDAL ÇİFT ANADAL
Psikolojiye Giriş I 3 X X
Psikoloji Tarihi I 2   X
Fizyolojiye Giriş 3   X
Bilişsel Psikolojiye Giriş 2 X X
Sosyal Psikolojiye Giriş 2 X X
Psikolojide İstatistiğe Giriş 3 X X
Yaşam Boyu Biyolojik ve Bilişsel Gelişim 4   X
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 2 X X
Psikolojide Araştırma Yöntemleri 3 X X
Fizyolojik Psikolojide Temel Kavramlar 2 X X
Öğrenme Psikolojisi I * 3 X X
Anormal Davranışlar Psikolojisi I 4   X
Psikolojide Niteliksel Araştırma Yöntemleri  I* 3   X
 

* İşaretli derslerin ilk senede alınmaması tavsiye edilir.

  GÜZ DÖNEMİ

TOP: 20 Kredi

GÜZ DÖNEMİ

TOP: 36 Kredi

 

BAHAR DÖNEMİ YANDAL VE ÇİFT ANADAL DERS HAVUZU

DERS ADI KREDİSİ YANDAL ÇİFT ANADAL
Psikolojiye Giriş II 3 X X
Psikoloji Tarihi II 2   X
Fizyoloji 2   X
Bilişsel Psikolojide Bellek 2 X X
Sosyal Psikolojiye Giriş II 2 X X
Psikolojide Temel İstatistik 3 X X
Yaşam Boyu Kişilik ve Sosyal Gelişim 4 X X
Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Yeni Oluşumlar 2   X
Anormal Davranışlar Psikolojisi II* 3   X
Psikolojide Araştırma Yöntemleri II* 3 X X
Fizyolojik Psikolojide Temel Kuramlar 2   X
Öğrenme Psikolojisi II * 3 X X
Psikolojide Niteliksel Araştırma Yöntemleri II * 3   X
 

* İşaretli derslerin ilk senede ve güz dönemindeki öncülü alınmadan alınmaması tavsiye edilir.

  BAHAR DÖNEMİ

TOP: 20 Kredi

BAHAR DÖNEMİ

TOP: 34 Kredi

 

  • Yukarıda listelenmiş olan ve programınızda (yandal/çift anadal) yer aldığı sütunda “X” ile işaretlenmiş olan dersleri başarıyla tamamladığınızda sertifika/diploma almaya hak kazanırsınız. Otomasyon sisteminde bu dersleri göremiyorsanız mutlaka Öğrenci İşleri ile görüşünüz.
  • Bu dersler dışında başka bir ders seçmeyiniz. Aksi takdirde mezuniyetiniz sırasında sorun yaşayabilirsiniz.
  • Bu listedeki tüm dersleri ilgili dönemde seçmeniz gerekmemektedir. Bu ders listesi içinden esas bölümünüzdeki ders programınıza uygun (çakışmayan) dersleri seçmeye özen gösteriniz. Örneğin, iki sende programı bitirmeyi hedefleyen bir öğrenci, güz derslerinin yarısını bu güz dönemi, bahar derslerinin yarısını bu bahar dönemi, diğer yarısını ise diğer güz ve bahar dönemlerinde alabilir.
  • Yandal ya da çift anadal mezuniyet kriteri, giriş yılınızda ilan edilen ders listesinin altındaki “güz ve bahar dönemleri genel toplam kredi sayısı”na başarıyla ulaşmış olmaktır. Bu toplam kredi sayısı öğrencinin giriş yılına göre değişebilir. Ancak her öğrenci, mezun olmak için kendi giriş yılındaki toplam krediyi tamamlamış olmak zorundadır. 2011’den beri genel toplam kredi sayısı YANDAL için 40, ÇİFT ANADAL içinse 70’dir.
  • UYARI: Giriş yılınızda size verilmiş olan ders listesindeki kimi dersler değişmiş, kaldırılmış olabilir. Bu durumda bu derslerin yerine yeni ders programından dersler almanız gerekir ve böylece mezuniyet için gerekli olan toplam kredi sayısına ulaşmış olursunuz. Yeni ders seçimi için lütfen danışmanınıza başvurunuz.

Tolga Yıldız, Arş. Gör.

25/02/2017
33546 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00