Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Psikoloji anabilim dalında açılan yüksek lisans ve doktora programlarının hedefi, lisans eğitiminde gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olarak gelen öğrencileri seçtiği alanda yöntem, teknik bilgi ve uygulamalar açısından donanımlı hale getirmek, bilginin bütününe eleştirel bakabilmesini sağlamak, bu süreç içinde çalıştığı ekibin bir parçası olarak danışmanıyla birlikte tezini yürütüp psikoloji literatürüne katkıda bulunacak kişiler olarak yetiştirmektir.

Psikoloji alanında iki ayrı yüksek lisans programı açılmaktadır.

Bunlardan biri “psikoloji”, diğeri ise “uygulamalı psikoloji” adı altında açılır. Bu programlardan mezun olan kişilere psikoloji veya uygulamalı psikoloji alanında uzmanlık diploması verilir. Her iki program için de, kişi o dönem açılan alt alanlardan ders seçip, söz konusu alandaki öğretim üyesiyle tez yürütür; ancak bu alanın adı diplomada belirtilmez.

Programlar İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından açılır ve Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Programlara başvuruyla ilgili resmi bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün internet sayfasından edinilebilir (bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlıdır).

Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın alt alanları arasında Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Deneysel Psikoloji dalları yer alır. 2015-2016 akademik yılı BAHAR döneminde psikoloji yüksek lisans programı açılmayacaktır.

Gelişim Psikolojisi: Bu alanda alınan dersler ve yürütülen tezlerle insan gelişimine yön veren süreçleri yaşam boyu anlayışı ile ve karşılıklı etkileşimi gözeterek değerlendirebilen ve edindiği kavrayışı bireylerin en uygun gelişimlerini sağlamak ve koruyucu ruh sağlığı alanında hizmet etmek üzere kullanabilen kişiler yetiştirmek hedeflenmektedir. 2015-2016 akademik yılı psikoloji yüksek lisans programında gelişim psikolojisi eğitimi verilmeyecektir. 

Sosyal Psikoloji: Bu alanda alınan dersler ve yürütülen tezlerle öğrencilerin, psikolojinin farklı epistemolojilerini bilebilir ve yaşadığı toplumun gerekleri içinde analizler yürütebilir hale gelmesi hedeflenir. Dersler ve tezler iki ayrı ekolden yürütülür. Ekollerden biri sosyal psikolojinin temel çalışma düzeneğini takip eder. Diğer ekol ise söylem çalışmalarını takip eder. 2015-2016 akademik yılı psikoloji yüksek lisans programında sosyal psikoloji eğitimi verilmeyecektir. 

Deneysel Psikoloji: Deneysel psikologlar kontrollü koşullarda çoğunlukla deneysel metodu kullanarak insan ve hayvan davranışlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yürütür. Deneysel psikoloji alanında lisansüstü programı bitiren kişiler üniversitelerde, araştırma enstitülerinde, çeşitli özel araştırma merkezlerinde, özel şirketlerde, sosyal yardım kuruluşlarında, devlet kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışma olanağı bulabilirler. 2015-2016 akademik yılı psikoloji yüksek lisans programında deneysel psikoloji eğitimi verilmeyecektir.

Psikoloji yüksek lisans programı dahilinde açılan dersler için tıklayınız.

 

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Bu Yüksek Lisans Programı’nın alt alanları arasında Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi ve Endüstri / Örgüt Psikolojisi dalları yer alır. 2015-2016 akademik yılı BAHAR döneminde uygulamalı psikoloji yüksek lisans programı açılmayacaktır.

Klinik Psikoloji: Bu alanda verilen dersler, süpervizyon altında yapılan staj ve yürütülen tezler sonucunda öğrencilerin psikopatoloji bilgisi kazanmış, psikolojide ölçme ve değerlendirme yapıp rapor yazabilen, önleyici çalışmalarda, teşhis ve tedavide rol alan, temelini analitik metapsikoloji yönteminden alan klinik çalışmalar yürütebilen kişiler haline gelmeleri amaçlanır. 2015-2016 akademik yılı uygulamalı psikoloji yüksek lisans programında klinik psikoloji eğitimi verilmeyecektir. 

Sağlık Psikolojisi: Bu programın temel hedefi, biyopsikososyal model çerçevesinde, saglıklılığın korunması ve sürdürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması gibi sağlık psikolojisinin temel alanlarında koruyucu ve iyi oluşu artırıcı müdahale-eğitim programları geliştirebilen, sadece zihinsel değil, farklı bedensel şikayetleri bulunan kişilerin de tedavi süreçlerinde etkin rol oynayabilmelerini sağlayacak temel psikoterapötik becerilere sahip, aynı zamanda alanda sağlık hizmetlerini geliştirici yeni politikalar üretmeye yönelik araştırma desenleri tasarlayıp yürütebilecek yetkinliği kazanmış uzman psikologlar yetiştirmektir. 2015-2016 akademik yılı uygulamalı psikoloji yüksek lisans programında sağlık psikolojisi eğitimi verilmeyecektir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Bu alanda verilen dersler ve yürütülen tezler sonucunda öğrencilerin endüstri ve örgüt psikolojisi alanında donanımlı, uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiye sahip, bilgi ve becerilerini ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanabilen, endüstriyel ve örgütsel problemlere çözüm üretebilen kişiler olması hedeflenir. 2015-2016 akademik yılı uygulamalı psikoloji yüksek lisans programında endüstri ve örgüt psikolojisi eğitimi verilmeyecektir

Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programı dahilinde açılan dersler için tıklayınız.

 

Doktora Programı

Bu program “psikoloji” adı altında açılmaktadır. Programdan mezun olan kişiye doktora diploması verilir. Kişi, o dönem açılan psikoloji alt alanlarından dersler seçer ve söz konusu alandaki öğretim üyesiyle tez yürütür; ancak bu alanın adı diplomada belirtilmez. 

Program İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından açılır ve Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Programa başvuruyla ilgili resmi bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün internet sayfasından edinilebilir (bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlıdır).

Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın alt alanları arasında Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi gibi dallar yer alır. 2015- 2016 akademik yılı BAHAR döneminde açılacak İÜ Psikoloji Doktora programında Sosyal Psikoloji ve Deneysel Psikoloji alanında eğitim verilecektir.

NOT: 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Döneminde açılacak Psikoloji Doktora programına başvuran adaylar hem yazılı hem sözlü sınav ile değerlendirilecektir.

Yazılı sınav 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 09.00‘da gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 13.00‘dan itibaren başlayacaktır.

Klinik Psikoloji: Bu alanda verilen dersler, süpervizyon altında yapılan staj ve yürütülen tezler sonucunda öğrencilerin psikopatoloji bilgisi kazanmış, psikolojide ölçme ve değerlendirme yapıp rapor yazabilen, önleyici çalışmalarda, teşhis ve tedavide rol alan, temelini analitik metapsikoloji yönteminden alan klinik çalışmalar yürütebilen kişiler haline gelmeleri amaçlanır. 2015-2016 akademik yılı psikoloji doktora programında klinik psikolojisi eğitimi verilmeyecektir.

Sağlık Psikolojisi: Bu programın temel hedefi, biyopsikososyal model çerçevesinde, saglıklılığın korunması ve sürdürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması gibi sağlık psikolojisinin temel alanlarında koruyucu ve iyi oluşu artırıcı müdahale-eğitim programları geliştirebilen, sadece zihinsel değil, farklı bedensel şikayetleri bulunan kişilerin de tedavi süreçlerinde etkin rol oynayabilmelerini sağlayacak temel psikoterapötik becerilere sahip, aynı zamanda alanda sağlık hizmetlerini geliştirici yeni politikalar üretmeye yönelik araştırma desenleri tasarlayıp yürütebilecek yetkinliği kazanmış uzman psikologlar yetiştirmektir. 2015-2016 akademik yılı psikoloji doktora programında sağlık psikolojisi eğitimi verilmeyecektir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Bu alanda verilen dersler ve yürütülen tezler sonucunda öğrencilerin endüstri ve örgüt psikolojisi alanında donanımlı, uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiye sahip, bilgi ve becerilerini ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanabilen, endüstriyel ve örgütsel problemlere çözüm üretebilen kişiler olması hedeflenir. 2015-2016 akademik yılı psikoloji doktora programında endüstri ve örgüt psikolojisi eğitimi verilmeyecektir.

Gelişim Psikolojisi: Bu programla insan gelişimine yön veren süreçleri yaşam boyu anlayışı ile ve karşılıklı etkileşimi gözeterek değerlendirebilen ve edindiği kavrayışı bireylerin en uygun gelişimlerini sağlamak ve koruyucu ruh sağlığı alanında hizmet etmek üzere kullanabilen kişiler yetiştirmek hedeflenmektedir. 2015-2016 akademik yılı psikoloji doktora programında gelişim psikolojisi eğitimi verilmeyecektir.

Sosyal Psikoloji: Bu programla öğrencilerin sosyal psikolojiye eleştirel bakabilir, farklı epistemolojileri bilebilir ve yaşadığı toplumun gerekleri içinde analizler yürütebilir hale gelmesi hedeflenir. 2015-2016 akademik yılı psikoloji doktora programında sosyal psikoloji eğitimi verilecektir.

Deneysel Psikoloji: Bu programla öğrenciler bilişsel psikoloji ve bilişsel nöropsikoloji alanında donanımlı hale gelirler. 2015-2016 akademik yılı psikoloji doktora programında deneysel psikoloji eğitimi verilecektir.

Psikoloji doktora programı dahilinde açılan dersler için tıklayınız.

 

08/08/2014
114114 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00