Yrd. Doç. Dr. Ayşe Elif YAVUZ SEVER

İletişim

 • E-posta: eyavuz@istanbul.edu.tr
 • Oda: B Blok 2. Kat Oda 05 
 • Dâhili: 15790
 • Websitesi: http://aves.istanbul.edu.tr/eyavuz/

Görüşme Saatleri:

Özgeçmiş

 • Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 2000.
 • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, 2003.
  Tez: Tutuklu ya da Hükümlü Erkek Ergenlerde Kriminolojik Öykü ile Madde Kullanımı ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki.
 • Doktora: Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dali, 2009.
  Tez: Fibromiyalji Sendromunda Negatif Kavramı ve Ölüm Dürtüsünün İzleri: Projektif Yöntemler ile Değerlendirme.
 • Erasmus Degisim Programi: Paris 7 Denis-Diderot Üniversitesi, Klinik Sosyal Bilimler, Doktora Programi (Eylül 2008- Haziran 2009).
 • Doktora Sonrası Araştırma: Paris 7 Denis-Diderot Üniversitesi (Post-Doktora) Klinik Sosyal Bilimler, Psikanaliz ve Psikopatoloji Araştırma Merkezi (Le Centre d’Etudes en Psychopathologie et Psychanalyse-CEPP. (2010-2011).

Araştırma ilgileri

 • Projektif Yöntemler (Rorschach ve TAT ),  Yetiskin Psikopatolojisi, Psikosomatik Psikopatolojiler

Yayınlar

Özgün eserler:

 • Tunaboylu-Ikiz, T, Ertem-Vehit, H, Pirim Düsgör, B, Yavuz, A.E. ( 2008). The Application of the Fairy Tale Test in Turkey, Chapter 13, “Exploring the Child’s Personality: Developmental, Clinical and Cross-cultural Applications of the Fairy Tale Test” , Ed: Carina Coulacoglou, Edition Charles C. Thomas , USA
 • Tunaboylu-İkiz, T., Pirim Düşgör, B., Zabcı, N., Yavuz, A.E., Erdem Atak, İ., Ataç, S., Alsancak Sönmez B. & Akkapulu, F. (2007) Rorschach Kodlama Kitabı 1 Ergen Normları, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

Çeviriler, derleme eserler ve kitap bölümleri:

 • Tunaboylu-İkiz, T, Zabcı N, Pirim Düşgör B, Yavuz E, Erdem-Atak, İ, Alsancak-Sönmez B, Akkapulu-Kaya, F, (2010) “Les donnes normatives turque à l’adolescence et quelques comparaisons avec les normes de la population française”, Rorschach et Methodes Projectives; études et recherches cliniques, (dir. Salvatore Settineri, Carmela Mento), Edit Luglio, Trieste.
 • Yavuz, A.E. (2009) Kadin Cinselligi (Female Sexuality, Sigmund Freud, 1931, SE Volume 21), Yansitma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Sayi 11-12, Baglam Yayinlari, Istanbul. (yayin basim asamasindadir)
 • Yavuz, A.E. (2008) Yeni Baslayan Psikozlarin Psikanalitik Tedavisinde Yarilma Anlari (Les moments d’ouverture dans le traitement psychanalytique des psychoses débutantes, Gougoulis N, 2008)Yansitma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Sayi 9-10, Baglam Yayinlari, Istanbul.
 • Yavuz, A.E. (2008) Zihnin Ruh- Beden ile Olan Iliskisi ( Mind and its Relation to the Psycho-Soma, Winnicott D. W, 1949) Yansitma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Sayi 9-10, Baglam Yayinlari, Istanbul.
 • Yavuz, A. E. (2005). Anksiyete nevrozu olarak tanımlanan özel bir sendromun nevrasteniden ayrıştırılmasının nedenleri üzerine, (On the Grounds For Detaching A Particular Syndrome From Neurasthenia Under the Description “Anxiety Neurosis”, Sigmund Freud, 1895) Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı 3-4, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Yavuz,  A.E.  (2004). Bazı şizoid mekanizmalar üzerine notlar(Notes on Some Schizoid Mechanisms, Melanie Klein,1946). Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Sayı 1-2.Bağlam Yayınları, İstanbul.

Süreli yayınlar:

 • Yavuz, A.E (2011) Fibromiyalji Sendromunda Temel Depresyonun İzleri, Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Sayı 15, Bağlam Yayınları, İstanbul. (basıma hazır)
 • Yucel, B, Polat A, Ikiz, T, Pirim Dusgor, B, Yavuz A.E, Sertel Berk, O. (2011) The Turkish Version of the Eating Disorder Examination Questionnaire: Reliability and Validity in Adolescents, European Eating Disorders Review.
 • Yavuz, A.E. (2010) Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunda (Tip 1) Ruhsal Örgütlenme: Projektif Testlerin Katkısı, Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Sayı 14, I. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi Özel Sayısı-2, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Yavuz A.E. (2010) Olağandışı Bir Hastalık Öyküsünde Bedensel Belirtiler ve Ölüm Dürtüsü Bağlamında Düşlemsel Yaşam, Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Sayı 14, I. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi Özel Sayısı-2, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Tunaboylu İkiz, T, Zabcı, N, Pirim Düşgör, B, Erdem Atak, İ, Yavuz, E, Purisa, S, Cagatay, P. (2010) Etude Normative du Rorschach de la population adolescente turque, Psychologie Clinique et Projective , volume 16, pp. 209-232.
 • Yavuz, A.E. (2009) Kronik Agri ve Cinselligin Akibeti, Yansitma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi,Sayi 11-12, Baglam Yayinlari, Istanbul. (yayin basim asamasindadir).
 • Trakyali, G., Isik-Özdemir, F. , Tunaboylu-Ikiz, T, Pirim, B., & Elif Yavuz, A. (2009) Anxiety among adolescents and its effect on orthodontic compliance, Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry, Oct-Dec , Vol 27, Issue 4.
 • Tunaboylu -İkiz,T., İşçimen, A., Pirim,B., Yavuz, A.E. &  Erdem Atak İ. (2006). Psoriazis, Liken Simpleks Kronikus ve Alopesi Universalis hastalarında ruhsal süreçlerin Rorschach Testi ile incelenmesi.Dermatose, Dermatolojide Güncel Yaklaşımlar, Sayı 1.
 • Yavuz, A.E. (2006). Stigmatizasyon ile provakasyon arasında gizemli bir hastalık: Psikojenik Purpura.Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Sayı 5-6, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Yavuz, A.E. (2005). Bir vitiligo hastasında ruhsal süreçlerin Rorschach Testi ile değerlendirilmesi.Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Sayı 3-4, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Tunaboylu İkiz T., İşçimen, A., Pirim, B., Yavuz, A.E. & Erdem Atak, İ. (2005). The evaluation of mentalization processes of dermatological patients with Rorschach Test. Journal of Psychosomatic Research59(1) (Abstract).
 • Yavuz, A. E. (2004). 11 yaşındaki bir erkek çocukta obsesyonel nevroz bulgusunun Rorschach Testi ile değerlendirilmesi. Yansıtma Dergisi, Sayı  1-2.

Bildiriler / Posterler

 • Yavuz, A.E. (2010) Bedensel Psikopatolojilerde Projektif Yöntemlerin Kullanımı, 16.Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mersin, 14-17 Nisan. (çalışma grubu)
 • Yavuz, A.E. (2010) Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunda (Tip 1) Ruhsal Örgütlenme: Bir Olgu Sunumu, 16.Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mersin, 14-17 Nisan.
 • Yavuz, A.E. (2009) Olagandisi Bir Hastalik Öyküsünde Bedensel Belirtiler ve Ölüm Dürtüsü Baglaminda Düslemsel Yasam, I. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Istanbul, 2-4 Eylül.
 • Yavuz, A.E. (2009) Fibromiyalji Sendromu ve Projektif Testlerin Katkisi: Bir Vaka Çalismasi, I.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Istanbul, 2-4 Eylül. (çalisma grubu).
 • Yavuz, A.E, Tunaboylu Ikiz, T., Yücel, B. (2008) Fibromyalgia as a defensive organization in adolescence: A case interpretation based on Projective Methods XIX.Congrès International du Rorschach et des Méthodes Projectives, le 22 a 25 Juillet, Louvain, Belgique.
 • Yavuz, A.E, Pirim Düsgör, B., Yücel, B. (2008) Eating Disorder as self-preservation versus feminine emprise: An Analysis with Projective Methods, XIX. Congrès International du Rorschach et des Méthodes Projectives, le 22 a 25 Juillet, Louvain, Belgique.
 • Yavuz, A.E, Tunaboylu-Ikiz, T, Yücel B. (2008) Ergenlikte Baslayan Bir Fibromiyalji Olgusunun Projektif Testler ile Degerlendirilmesi, 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Istanbul, 3-5 Eylül.
 • Tunaboylu Ikiz, T , Yavuz, A.E., Pirim Düsgör B., Erdem Atak I., Ertem Vehid H. (2008) Peri Masallari Testi (FTT- Fairy Tale Test) Türkiye Norm Çalismasi, 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Istanbul, 3-5 Eylül.
 • Tüzün, O, Yavuz, A.E, Tunaboylu-Ikiz, T, Kendine Zarar Verme Davranisi Gösteren ve Cinsel Istismar Öyküsü Bulunan Bir Erkek Ergenin Ruhsal Yapilanmasinin Rorschach Testi ile Degerlendirilmesi (2008), 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü,Istanbul, 3-5 Eylül.
 • Tüzün, O, Yavuz, A.E., Tunaboylu Ikiz, T , (2008) A Self Mutilate Adolescent with Childhood Sexual abuse History : A Case study with Rorschach, XIX. Congrès International du Rorschach et des Méthodes Projectives, le 22 a 25 Juillet, Louvain, Belgique.
 • Tunaboylu Ikiz, T , Pirim, B, Yavuz, A.E., Atak IE, Zabci N, Alsancak B,(2008) La Clinique du ‘Normal’, sempozyumu içinde Etude sur la Population Adolescente Turque a Partir Des Normes Du Test de Rorschach, XIX. Congrès International du Rorschach et des Méthodes Projectives, le 22 a 25 Juillet, Louvain, Belgique.
 • Yavuz, A.E., Pirim Düşgör, B., Tunaboylu-İkiz, T. & Yücel, B. (2006). A Case of Bulimia Nervosa with Psychotic Defences: A Case Study Evaluated by Rorschach Test. 14th International Conference on Eating Disorders, Alpbach, Tyrol/ Avusturya.
 • Tunaboylu-İkiz, T., Yavuz, A.E.,  Erdem Atak, İ.,  Pirim Düşgör, B., Zabcı, N., Akkapulu, F. (2006). The Fairy Tale Test on a Turkish Sample.(Symposium, Cross- Cultural Personality Assessment: Recent Applications of the Fairy Tale Test).  18. Uluslar arası Kültürler Arası Psikoloji Kongresi, Spetses Adası, Yunanistan.
 • Tunaboylu-Ikiz, T., Yavuz,A.E., Pirim Düsgör, B., Çagatay, P., Purisa,S., (2006) Rorschach Testini Türkçe’ye Adaptasyonu ve Standardizasyonu Çalismasi, Proje No: 258/23082004, Istanbul Üniversitesi Bilim Günleri. 13-14 Nisan.
 • Tunaboylu-İkiz, T., İşçimen, A., Pirim, B., Yavuz, A.E. & Erdem Atak, İ. (2005) The Evaluation of Mentalization Processes of Dermatological Patients with Rorschach Test. 8.Uluslararası Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, İstanbul.
  Yavuz, E., Tunaboylu-İkiz, T., Pirim, B. & Erdem-Atak, İ. (2004). Psikosomatik Hastalıkların Rorschach Testi ile Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş bildiri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • Tunaboylu-İkiz, T., Iscimen, A., Yavuz, A.E, Pirim, B, Erdem, I. (2003). The Evaluation of the Mentalization Processes of Patients with Psoriasis and Atopic Dermatide with Rorschach Test. I. Cuban Rorschach and Other Projective Techniques Congress, Havana, Küba.

Konferanslar ve Seminerler

 • Yavuz, A.E. “Bedensel bir Patoloji olarak FMF ve Ruhsal Örgütlenme”, Rorschach ve Projektif Testler Derneği 2010 yılı etkinleri, “Salı Toplantıları- Projektif Testlerde Olgu Sunumları”, (Olgu Sunumu: Uzm Psk.Gülnihal Salgın, Tartışmacı: Dr. Ayşe Elif Yavuz), Aynalı Geçit- Avrupa Pasajı, Galatasaray, 28 Eylül 2010.
 • Yavuz, A.E. “Fibromiyalji Sendromunda Negatif Kavramı ve Ölüm Dürtüsü”, 3. Doktora ve Master Günleri; Psikanaliz ve Projektif Metotlar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kurul Salonu, 19 Şubat 2010.
 • Yavuz , A.E, “Psikosomatik Hastaliklar ve Rorschach”, Rorschach ve Projektif Testler Dernegi 2009 Yili Seminerleri, ‘Psikopatolojiler ve Rorschach’ kapsaminda verilmistir, Aynali Geçit, Beyoglu, 27 Ekim 2009.  
 • Yavuz , A.E, “Rorschach Testi Egitimi” (Lisans üstü düzeyde psikoloji ögrencilerine yönelik), I.Ü, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2006-2008.
 • Yavuz , A.E, “Psikanalitik Psikosomatik Kurama Giris”, Projektif Testler için Psikanalitik Okumalar kapsaminda verilen 3.modül egitim, Rorschach ve Projektif Testler Dernegi, 8-29 Subat 2008.
 • Yavuz , A.E, “Psikosomatik Hastaliklarda Ölüm Dürtüsü ve Negatif Çalismasi”, 1. Doktora ve Master Günleri; Psikanaliz ve Arastirma, I.Ü. Edebiyat Fakültesi, Kurul Salonu, 15 Subat 2008.
 • Yavuz , A.E , Psikosomatik Hastaliklarin Projektif Testler ile Degerlendirilmesi, Türk Psikologlar Dernegi Istanbul Subesi, Subat 2006.

Projeler

Rorschach Testi Yetişkin Normları Türkiye Çalışması. ( I.Ü. Bilimsel Arastirma Projeleri Birimi tarafindan desteklenmistir, Proje No: 539). 

 • Proje tarihi: Ocak 2007 – Haziran 2009.
 • Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz. 
 • Proje ekibi: Arş. Gör. Elif Yavuz, Arş. Gör. Bengi Pirim, Uzm. Psk. İrem Erdem Atak, Uzm Psk Neslihan Zabcı, Uzm Psk Burçin Alsancak, Psk Songül Ataç, Uzm. Psk Funda Akkapulu.

Rorschach Testi Ergen Normlari ( I.Ü. Bilimsel Arastirma Projeleri Birimi tarafindan desteklenmistir, Proje No: 258/23082004). 

 • Proje tarihi: 2004-2006. 
 • Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-Ikiz 
 • Proje ekibi: Ars.Gör. Ayse Elif Yavuz, Ars.Gör. Bengi Pirim Düsgür, Yrd.Doç.Dr. Penbe Çagatay, Aras.Gör.Dr. Sevim Purisa.

Burslar

 • YÖK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ( 2010-2011)
 • ERASMUS öğrenci değişim Bursu ( 2008-2009)

Üye Olduğu Dernekler

 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği (Kurucu Üye)
 • Projektif Yöntemler ve Psikanalitik Çalisma Agi (Réseau Méthodes Projectives et Psychanalyse) 
 • Türk Psikologlar Derneği
06/04/2017
9791 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00