Öğr. Görevlisi Dr. Nurcan Kayacan

 ÖZGEÇMİŞ İsim ve Soyad: Nurcan Kayacan Doğum Tarihi:  10. 08. 1970 Doğum Yeri:                Düzce e-posta:                       nurcan_kayacan@yahoo.com EĞİTİM   2007                            Dr. Jacques Pelegrin’dan baskı tekniği konulu iki haftalık özel ders, CNRS-Nanterre, Paris   2006-                          Doktora, Prehistorya Anabilim Dalı-İstanbul Üniversitesi Tez Başlığı:Anadolu’da Neolitik Dönemde Baskı Tekniği ile Taş Yongalama: Uygulaması, Dağılımı ve Kültürel Farklılıklar.   1996-2000:                 Yüksel Lisans, Prehistorya Anabilim Dalı-İstanbul Üniversitesi Tez Başlığı:Yüzey Obsidien Buluntularının Tekno-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi:Neolitik Musular Yerleşmesi Örneği (Orta Anadolu)   2000,1998,1996          Dr. Didier Binder (CNRS-France) başkanlığında yürütülen, Anadolu Yontmataş Teknolojisi Eğitim Seminerleri. İstanbul Üniversitesi-Prehistorya Laboratuarı   1990-1994                  Lisans, Prehistorya Anabilim Dalı-İstanbul Üniversitesi   1985-1988                  Taksim Atatürk Lisesi-İstanbul   YÜRÜTÜLEN  PROJELER   2009-2012                              Aşikli  Höyük Kazı ve Araştırma Projesi, başkan yardımcılığı, Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında ve Güneş Duru (İstanbul Üniversitesi) ile birlikte yürütülmektedir.   2006-2012                  Aşıklı Höyük yontmataş buluntularının teknolojik, tipolojik,makroskopik renk ve doku analizleri, Dr. Gülsün Çiler Algül ile beraber.   2007-2012                  Göllüdağ Obsidiyen Yüzey Araştırmaları (Niğde-Orta Anadolu), Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında, Yrd Doç Dr. Semra Balcı ile beraber.
 
TAMAMLANMIŞ PROJELER   Avrupa Birliği Projesi   2008             Kayacan, N., G. Duru, From the adoption of agriculture to the current landscape, Urfa – Birecik region / Southeast Anatolia, M. Molist- R. Buxo (eds), Long-Term Interaction Between Men and Environment in the East Mediterranean Basin (Menmed), International Scientific Cooperation Projects, Contract no: ICA3-CT-2002-10022, Barcelona.   Tübitak Projesi   2009-2011    109K030 nolu “Konut ve İnsan: Aşıklı Höyük Deneysel Kerpiç Mimarisi”başlıklı proje. (2009-2011). Proje Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran başkanlığında, Arkeolog Güneş Duru ile beraber yürütülmüştür. Arazi Çalışmaları   2002                            TAY (Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri) Projesi Orta Anadolu Çalışması, Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında.   2001-2000                              Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde-Orta Anadolu), Doç. Dr. Erhan Bıçakcı (İstanbul Üniversitesi) bilimsel danışmanlığında, Niğde Arkeoloji Müzesi başkanlığında.   1998-1997                  Musular Kazısı, (Aksaray-Orta Anadolu, Doç.Dr.Mihriban Özbaşaran (İstanbul Üniversitesi) bilimsel danışmanlığında, Aksaray Arkeoloji Müzesi başkanlığında.   2001-1997                  Kömürcü-Kaletepe Obsidiyen Atölye Kazısı, (Niğde-Central Anatolia), Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı (İstanbul Üniversitesi) ve Dr. Didier Binder, (CNRS-Fransa) ortak çalışması.   1996-1995                  Kapadokya Obsidiyen Araştırmaları (Aksaray, Nevşehir, Niğde-Orta Anadolu), Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı, Dr. Marie Cl. Cauvin, İstanbul Üniversitesi ve CNRS –Fransa ortak çalışması.   1996-1994                  Çatalhöyük Kazısı, (Konya-Orta Anadolu), Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında.   1994                            Lalapaşa Dolmen Kazısı (Edirne-Trakya) Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında   1994                            Menekşe Çatağı Kazısı (Tekirdağ-Trakya), Yrd. Doç. Dr. Aslı Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) Tekirdağ Arkeoloji Müzesi başkanlığında.   1993                                                       Şarköy Arkeolojik Yüzey Araştırması (Tekirdağ- Trakya), Yrd. Doç. Dr. Savaş Harmankaya (Istanbul Universitesi) başkanlığında.   Laboratuvar Çalışmaları   2005-2011                  Akarçay Tepe Kazısı obsidiyen buluntularının teknolojik, tipolojik, makroskopik renk ve doku analizi, teknik çizim çalışmaları.   2007-2011                  Çatalhöyük – Batı Höyüğü, 8 nolu açması yontmataş buluntularının teknolojik, tipolojik, makroskopik renk ve doku analizi, teknik çizim çalışmaları.   2005, 2011                  Çatalhöyük – İstanbul Alanı yontmataş buluntularının teknolojik, tipolojik, makroskopik renk ve doku analizi, teknik çizim çalışmaları.   2003-2006                  Prehistorik Dönemde Tuz Kullanımı-Tuz Gölü Çevresi Yüzey Araştırması (Orta Anadolu) yontmataş buluntularının teknolojik ve tipolojik analizi, teknik çizim çalışmaları.   1997-2008                  Musular Kazısı yontmataş buluntularının teknolojik, tipolojik, makroskopik renk ve doku analizi, teknik çizim çalışmaları.   1997-2005                  Kömürcü-Kaletepe Obsidiyen Atölyesi yontmataş buluntularının teknolojik analiz çalışması, Dr. Didier Binder ve Nur Balkan-Atlı (İstanbul Üniversitesi) bilimsel danışmanlığında.   2000-2001                  Tepecik-Çiftlik Kazısı buluntularının teknolojik ve tipolojik çalışması. Çiler Altınbilek ile ortak çalışma.   1991-1993                  Aşıklı Höyük küçük buluntularının teknik çizim çalışmaları.   YAYINLAR Kitapta Bölüm ve Süreli Yayınlar   2011                           Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, S.Balcı with collaboration of Korhan Erturaç and M.Grenet 2011 Göllü Dağ Survey 2010, Anatolia Antiqua XIX: 259-278.   2010                Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, G. Çakan                                Göllü Dağ Survey 2009, Anatolia Antiqua XVIII: 191-202.   2009                Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, G. Çakan Göllü Dağ 2008 Survey, Anatolia Antiqua XVII: 301-315.   2008                Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, G. Çakan, B. Dinçer, N. Kayacan 2008 Göllü Dağ 2007 Survey, Anatolia Antiqua XVI: 293-312.   2007                Erdoğu, B., N. Kayacan, İ. Fazlıoğlu, N. Yücel, 2007 Material Engagement, Resources and New Discoveries in Central Anatolian Neolithic, Colloquium Anatolicum VI: 85-96.   2007                Özbaşaran, M., Duru, G., Kayacan, N., Erdoğu, B., Buitenhuis, H. Musular 1996-2004: Genel Değerlendirme, M. Özdoğan, N. Başgelen (eds), Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 273-289.   2004                Erdoğu B., Kayacan N. Drive into the White Lake: 2003 Field Survey in the Tuz Gölü Region of Central Anatolia, Anatolia Antiqua XII, 217-226, IFEA, İstanbul.   2003                Kayacan, N. Chipped Stone Industry of the Neolithic Site of Musular (Cappodocia): Preliminary Results, Anatolia Antiqua XI, 1-10, IFEA, İstanbul.   2003                Kayacan, N. Melendiz Yerleşmelerinden Musular’ın Bölge İçindeki Yerinin Obsidien Endüstrisi Çıkışlı Değerlendirilmesi, M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (eds), Archaeological Essay in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük için Armağan Yazıları, 139-147, Ege Yayınları, İstanbul. E-Yayın   2008                           (Carter, T., Milić, M., Kayacan, N., Ostaptchouk, S. and MacDonald, B.L.), Chippedstone report’, Çatalhöyük 2008 Archive Report. http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2008.pdf   2006                (Carter, T., Kayacan, N., Milić, M., Waś, M. and Doherty, C.), ‘Chipped stone report’, Çatalhöyük 2006 Archive Report. http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2006.pdf   2005                           (Carter, T., Kayacan, N. and Milić, M.), ‘Chipped stone report’, Çatalhöyük 2005 Archive Report. http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/2005/ar05_31.html   Yayınlanmış Sempozyum Bildirileri   2011                Kayacan N., M. Özbaşaran Preliminary Results of the Technological Analyses of Musular Obsidian/Central Anatolia, E. Healey,S. Campbell, O. Maeda (eds) 4th Workshop on PPN Chipped Stone Industries, Niğde/Turkey, coordinated N. Balkan-Atlı, In Proceedings of the Sixth PPN Conference on Chipped and Ground Stone Artefacts in the Near East, Manchester, Berlin, ex oriente:417-420. 2008                Balkan-Atlı, N., N. Kayacan, B. Dinçer, Y. Çakan, L. Astruc , Niğde ve Aksaray illeri Yüzey Araştırması (Göllü Dağ Obsidiyen Araştırmaları), 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt:326-346. 2008                Astruc, L., N. Kayacan, M. Özbaşaran, 2008 Technical activities held at Musular (VIIIth millennium Anatolia): A Preliminary Use-Wear Analysis of Lithic Tools, 23.Arkeometri Sonuçları Toplantısı. Kocaeli, 165-172. 2007                Kayacan N., M. Özbaşaran, 2007 The Choice of Obsidian and its Use at Musular - Central Anatolia, D. Binder, L. Astruc, F. Briois (eds), 5th İnternational Workshop on Chipped Stone Industries in the Near-East, PPN commuties technical system diversity: towards social behaviour, Frejus- France: 229-234. 2006                Özbaşaran, M., Duru, G., Erdoğu, B., Kayacan, N.,  Kiper, Y. Musular Kazı ve Araştırma Projesi, 2003-2004, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. cilt, 241-248. 2003                Kayacan N. Bulunamayanlar Üzerine, O. Erdur, G. Duru (eds), Arkeoloji:Niye? Nasıl? Ne İçin? TAP, 241-243, Ege Yayınları, İstanbul. 2003                Özbaşaran M., Duru G., Buitenhuis H., Kayacan N., Christidou R. 2003 Musular 2001 Yılı Kazısı, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı, 259-268, Ankara. 2002                Özbaşaran M., Duru G., Kayacan N., Endoğru M. Musular 2000 Yılı Kazısı, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, 115-122, Ankara.   Yayınlanmış Poster Sunumları 2001                Balkan-Atlı, N., Kayacan N., Özbaşaran, M., Yıldırım, S. “Variability in the Arrowheads of Central Anatolia from Technological and Chronogical Aspects”, I. Caneva, C. Lemorini, D. Zampeti and P. Biagi (eds), Beyond Tools, Redefining the PPN Lithic Assemblages of the Levant, 27-43, Third Workshop on PPN Chipped Lithic Industries, Venice/Italy.   BİLDİRİ 2012                Kayacan, N., N. Balkan-Atlı “Göllüdağ”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırma Toplantısı. İstanbul-Turkey 2012                Balkan-Atlı, N. Kayacan “The Göllüdağ Survey (2007-2011)”, 7th International Conference on the Chipped and Ground Stone Industries of the Pre-Pottery Neolithic, Barcelona Autonoma Universitesi.   2002                Kayacan, N. “Musular Yontmataş Endüstrisinin Orta Anadolu Neolitik Yerleşmeleri ve Obsidiyen Kaynakları Kapsamında Değerlendirilmesi”, : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırma Toplantısı. İstanbul-Turkey POSTER SUNUMLARI 2001                Kayacan. N., “Musular/Central Anatolia”, 4th Workshop on PPN Chipped Stone Industries, Niğde/Türkiye 2001                Özbaşaran M., Duru G., Kayacan N, 2001 “Musular Kazısı 1996-2000”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı Sonuçları Toplantısı, Kuyucu Murat Paşa Medresesi. ATIFLAR 2008                Balkan-Atlı, N., D. Binder, B. Gratuze Göllü Dağ (Central Anatolia): Obsidian Sources, Workshops and Trade, Der Anschnitt, 21: 203-210 (Anatolian Metal IV): (Kayacan 2003). 2010                Bar-Yosef Mayer, D., B.A. Gümüş, Y. İslamoğlu Fossil Hunting in the Neolitic:Shells from The Taurus Mountains at Çatalhöyük, Turkey, Geoarchaeology:An International Journal, Vol.25, No.3: 375-392, sayfa387. (Carter, T., Mili ´ c, M., Kayacan, N. Kurt, N., Ostaptchouk, S., & Lee MacDonald, B. (2008). 2006                Binder, D., Autour de  L’Obsidienne:Un Aspect des Processus d’Interaction entre agro-pasteurs et Chasseurs-Cueilleurs en Anatolie Centrale, Populations Neolithiques et Environnements, Séminaire du College de France (sous la direction de Jean Guilaine, eds: Errance), 119-134:123, (Kayacan 2003). 2006                Borrell, F., La Gestion de los Recursos Minerales Siliceos en las Primeras Comunidades Campesinas en el Valle Medio Del Eufrates (VIII-VII.Milenios Cal. B.C.), Implicaciones socioeconomicas del Proceso de Produccion Litico, Vol. 1, PhD Thesiss, Barselona Autonoma Universitesi. Sayfa 313, (Kayacan 2003). 2008                Carter,T. Eastern Anatolia Obsidians at Çatalhöyük and The Reconfiguration of Reginal Interaction in the Early Ceramic Neolithic, Antiquity 82:900-909. (Carter, T., Kayacan, N., Milić, M., Waś, M. and Doherty, C.), 2006   2005                Carter, T., The Chipped Stone, Changing Materialities at Çatalhöyük, Vol 5,  277. (Kayacan 2000: MA thesis),   2005                Duru, G., M. Özbaşaran A Non-Domestic Site in Central Anatolia, Anatolia Antiqua XIII: 17 (Erdoğu-Kayacan 2004:217), 22 (Özbaşaran M., Duru G., Buitenhuis H., Kayacan N., Christidou R. 2003:262), (Kayacan 2003: 7,9), (Balkan-Atlı, N., Kayacan N., Özbaşaran, M., Yıldırım, S. 2001: 33). 2011                Düring, B. S The prehistory of Asia Minor, from Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies, Cambridge:10 (Erdoğu-Kayacan 2004), 57, 78 (Kayacan 2003:7), 57 (Özbaşaran, M., Duru, G., Kayacan, N., Erdoğu, B., Buitenhuis, H. 2007:276) 2009                Erdoğu, B. Ritual Symbolism in the early Chalkolithic period of Central Anatolia, Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, No: 5:129-151. 131, (Özbaşaran, M., Duru, G., Kayacan, N., Erdoğu, B., Buitenhuis, H. 2007). 2011                Erdoğu, B., A. Ulubey Colour Symbolism in the Prehistoric Architecture of  Central Anatolia and Raman Spectroscopic Investigation of Red Ochre in Chalcolithic Çatalhöyük, Oxford Journal of Archaeology, Vo. 30, Issue 1:1-11. (Özbaşaran, M., Duru, G., Kayacan, N., Erdoğu, B., Buitenhuis, H.: 276-278) 2006                Erdoğu, B., İ.Fazlıoğlu The Central Anatolian Salt Project: A Preliminary Report on the 2004 and 2005 Surveys Anatolia Antiqua XIV: 191 (Erdoğu-Kayacan 2004). 2005                Karimali, E. Lithic technologies and Use, The Archaeology of Mediterranean Prehistory, E. Blake and A.B. Knapp (eds), Blackwell :180-214. 191, (Balkan-Atlı, N., Kayacan N., Özbaşaran, M., Yıldırım, S. 2001) 2009                Moga, I. Salt Extraction and Imagery in the Ancient Near East, Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, No:4, P: 175-213. 187 (Erdoğu, B., N. Kayacan, İ. Fazlıoğlu, N. Yücel, 2007). 2011                Yakar, J. Reflections of Ancient Anatolian Society in Archaeology, From Neolithic Village Communities to EBA Towns and Polities, Homer Kitabevi, s. 86. (Kayacan, 2003) (Özbaşaran, M., Duru, G., Erdoğu, B., Kayacan, N., Kiper, Y., 2006) (Özbaşaran, M., Duru, G., Kayacan, N., Erdoğu, B., Buitenhuis, H. 2007) 2007                Yıldırım,B.,  M.H. Gates Archaeology in Turkey 2004-2005, American Journal of Archaeology 111: 275-356. (Özbaşaran, M., Duru, G., Erdoğu, B., Kayacan, N., Kiper, Y. 2006)  
02/01/2013
5175 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00