Arş. Gör. Berkay Dinçer

Eğitim 1991-1994 İlk ve orta okul: Fevzi Paşa İlköğretim Okulu, Çerkezköy/Tekirdağ 1994-1998 Lise: Tuğlacılar Lisesi, Tekirdağ 1998-2002 Lisans: İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı 2008-2010 Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (Tez konusu: Dülük [Gaziantep] Paleolitik Çağ Buluntuları) 2011-... Doktora: İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı Yayınlar Dinçer, B., 2014 "Dağlık Bursa Paleolitiği", Bursa ve İlçeleri Arkeolojik Kültür Envanteri -1: Olympos Araştırmaları, Şahin, M. (ed.), Bursa Kültür AŞ, Bursa: 159-177. Dinçer, B., 2014 "The Paleolithic of Kocasu Basin (NW Anatolia)", Arkeoloji'de Bölgesel Çalışmalar Sempozyum Bildirileri / Regional Studies in Archaeology Symposium Proceedings, Erciyas, D. B., E. Sökmen (eds.), Ege Yayınları, İstanbul: 23-50. Dinçer, B., A. U. Türkcan, F. Erikan, 2014 “Aizanoi 2012 Yılı Paleolitik Buluntuları”, Aizanoi – 1, Özer, E. (ed.), Bilgin Kültür Yayınları, Ankara: 2-8. Erturaç, M.K., Astruc, L., Balkan-Atlı, N. Gratuze, B., Mouralis, D., Kuzucuoğlu, C., Dinçer, B., Kayacan, N. 2012 “Göllüdağ Volkanik Kompleksi İçerisindeki Obsidiyen Kaynaklarının Özellikleri”, 1. Ulusal Coğrfya Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,. 28-30 Mayıs 2012, Erzurum: 657-667. Dinçer, B., Y. Ozar, Y. G. Çakan, M. Özbaşaran, 2012 "Yarımburgaz Mağarası'nın 'Muhteşem' Yok Oluşu: Film Sektörü ve Arkeolojik Tahribat", Cumhuriyet Bilim Teknoloji 1302: 18-19. Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, S. Balcı, K. Erturaç, M. Grenet, 2011 "Göllü Dağ Survey 2010", Anatolia Antiqua XIX: 259-278. Dinçer, B., A. U. Türkcan, 2011 "Frigya'da İlk İnsanın İzleri: Kuzfındık Vadisi Paleolitik Dönem Bulguları (Eskişehir)", Arkeoloji ve Sanat 137: 45-52. Dinçer, B., 2010 "Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2008-2009 Tarihöncesi Buluntuları”, Arkeoloji ve Sanat 134: 1-16. Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, Y. Çakan, 2010 "Göllüdağ Survey 2009", Anatolia Antiqua XVIII: 191-202. Kuhn, S., N. Balkan-Atlı, B. Dinçer, 2009 "2008 Excavations at Kaletepe Deresi 3", Anatolia Antiqua XVII: 291-299. Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, G. Çakan, 2009 "Göllü Dağ 2008 Survey", Anatolia Antiqua XVII: 301-315. Balkan-Atlı, N., N. Kayacan, B. Dinçer, Y. Çakan, L. Astruc, 2009 "Niğde ve Aksaray İlleri Yüzey Araştırması (Göllüdağ Obsidiyen Araştırmaları) 2007", 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı: 329-346. Şahin, M., B. Dinçer, T. Zimmermann, 2009 "Neue Fundlätze des Älteren Paläolithikums bei Bursa in Nordwestanatolien (Türkei)", Archäologisches Korrespondenzblatt 2009/2: 153-162. Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Austruc, G. Çakan, B. Dinçer, N. Kayacan, 2008 "Göllüdağ 2007 Survey", Anatolia Antiqua XVI: 293-312. Dinçer, B., 2008 "İnsanın Evrimi", İnsan Evrimine Yolculuk, V. Yiğit, Evrim Yayınevi, İstanbul: 47-62. Dinçer, B., 2007 "Anadolu'da İnsanın İlk Zamanları; Kaletepe", Atlas 169: 62-70. Baykara, İ., B. Dinçer, 2007 "İnsanın Evriminde Taş Aletler", Jeoloji Mühendisleri Odası Bülteni 2007/2: 82-86. Dinçer, B., L. Slimak, 2007 "The Paleolithic of Turkish Thrace: Synthesis and Recent Results", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 49-61. Slimak, L., B. Dinçer, 2007 "Kaletepe Deresi 3. Orta Anadolu'da Tabakalanma Veren Bir İlk Paleolitik Çağ Yerleşmesi", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 33- 47. Slimak, L., S. L. Kuhn, N. Balkan-Atlı, D. Binder, M. Grenet, B. Dinçer, 2007 "Kaletepe Deresi 3: de l'Acheulleen au Mousterien en Anatolie centrale", Anatolia Antiqua XV: 257-273. Dinçer, B., L. Slimak, 2007 "Trakya'nın Paleolitik Çağ Kültürleri", Arkeoloji ve Sanat 124: 1-12. Slimak, L., S. L. Kuhn, N. Balkan-Atlı, D. Binder, B. Dinçer, 2006 "KD3, recherches sur les premiers peuplements d’Anatolie, la campagne 2005", Anatolia Antiqua XIV: 179-187. Slimak, L., N. Balkan-Atlı, D. Binder, B. Dinçer, 2005 "Installations Paleolithiques en Cappadoce. Etat des connaissances de cinq années de recherche sur les premiers peuplements humains en Anatolie centrale", Anatolia Antiqua XIII: 287-294. Slimak, L., B. Dinçer, N. Balkan-Atlı, 2005 "Anadolu'da En Eski İnsan İzleri", Cumhuriyet Bilim Teknik 978: 6-7. Başlar, M., B. Dinçer, 2005 "Kültür Varlıklarının Korunmasında Yerel İnisiyatifin Önemi", Nilüfer'de Yerel Gündem 4: 24-25. Dinçer, B., 2004 "Türkiye'nin Tarihöncesinden Bir Kesit", Bilim ve Gelecek 5: 10-12. Dinçer, B., 2003 "Neandertal İnsanıyla Bir İlişkimiz Var Mıydı?", Hürriyet Bilim 71: 18-19. Dinçer, B., 2003 "Türk Arkeolojisinin Bir Yılı: 2002", Bilim ve Ütopya 109: 10-11. Dinçer, B., 2002 "Yatak (Karansıllı) Paleolitik Çağ Buluntuları", Toplumsal Tarih 101: 68-69. Dinçer, B., 2002 "Kültür Tarihinde Kuşlar", İbibik 3: 18-21. Dinçer, B., 2001 "İnsanın Biyokültürel Evrimi", Çapa-Mala 4: 4-9. Dinçer, B., 2001 "Trakya'da Yeni Bulunan Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak", Bilim ve Ütopya 81: 72-77. Dinçer, B., 2001 "Tekirdağ'da Yeni Bir Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak", Çapa-Mala 3: 14- 17. Dinçer, B., 2000 "Türkiye Prehistoryasının İki İlgilenilmemiş Alanı", Çapa-Mala 2: 6-8.   • Sunumlar, bildiriler Dinçer, B., A. U. Türkcan, F. Erikan, 2014 “Paleolithic occupations of Kuzfındık Valley and Pleistocene human dispersals in NW Anatolia”, Congress XVII Union internationale des sciénces préhistoriques et protohistoriques, 1-7 Eylül 2014, Burgos, İspanya. (Özeti basıldı) Dinçer, B., 2014 “Uludağ Çevresinde Alt ve Orta Paleolitik”, Uluslararası Mysia Olympos'u Araştırmaları Çalıştayı, 9-10 Mayıs 2014, Bursa. (Özeti basıldı) Dinçer, B., 2014 “Bursa ve Tekirdağ Paleolitik Araştırmaları – 2013”, 13. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı, 28-30 Nisan 2014, İstanbul. (Sözlü sunum) Erturaç, K., B. Dinçer, 2013 “Göllüdağ’da obsidiyen araştırmaları”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Konferans serisi 26, 17 Mayıs 2013, İstanbul. (Sözlü sunum) Dinçer, B., 2013 “Basında arkeoloji: geyik muhabbeti nereye kadar?”, Teorik Arkeoloji Grubu – Türkiye Toplantısı, Ege Üniversitesi, 9-10 Mayıs 2013, İzmir. (Özeti basıldı) Dinçer, B., K. Erturaç, N. Kayacan, 2013 “Bir volkan, bir GPS ve tonlarca obsidiyen: Göllüdağ’da CBS”, Arkeoloji’de CBS Uygulamaları Sempozyumu, (ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü Sempozyum Serisi 5), 29-30 Nisan 2013, Ankara. (Özeti basıldı) Dinçer, B., 2013 “Pleistosen Arkeolojisi”, Sakarya Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Sakarya (15 Nisan 2013). (Sözlü sunum) Dinçer, B., 2013 “Anadolu’da Paleolitik: geçit ya da çıkmaz sokak?”, Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Eskişehir (21 Mart 2013). (Sözlü sunum) Dinçer, B., L. Slimak, S. Kuhn, 2012 “Anatolia on the route for early dispersals? The Lower and Middle Paleolithic record of Turkey”, International Symposium; Human Evolution in the Southern Balkans, Tübingen, Germany, 06-08 December 2012. (Özeti basıldı) Çakan, Y. G., Y. Ozar, B. Dinçer, 2012 “Filmlerde Yarımburgaz Mağarası’nın Tahribat Süreci”, 1. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, İstanbul, 29-30 Kasım-1 Aralık 2012. (Sözlü sunum) Kuhn, S., N. Balkan-Atlı, K. Erturaç, B. Dinçer and L. Astruc, 2012 "The Paleolithic settlement of Central Anatolia: recent results from Golludag", Paleoanthropology Society 2012 Annual Meeting, Memphis, Tennessee, ABD. (Özeti basıldı) Erturaç, K., L. Astruc, N. Balkan Atlı, B. Gratuze, D. Mouralis, C. Kuzucuoğlu, B. Dinçer, N. Kayacan, 2012 “Göllüdağ Volkanik Kompleksi İçerisindeki Obsidiyen Kaynaklarının Özellikleri”, 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 28 Mayıs 2012. (Tam metin basıldı) Dinçer, B., 2012 "Osmanlı'dan Günümüze Arkeoloji, Siyaset ve Yasalar", 1. Ankara Arkeoloji Günleri (Hacettepe Üniversitesi), 25-27 Nisan 2012, Ankara. (Sözlü sunum) Dinçer, B., 2012 "Biyokültürel Evrim: İlk İnsanlar ve Aletleri", Evrim Çalıştayı (Nesin Matematik Köyü, Şirince), 20-22 Nisan 2012, İzmir. (Özeti basıldı) Dinçer, B., 2011 "Kocasu Havzası Paleolitiği (Kuzeybatı Anadolu) / The Paleolithic of Kocasu Basin (NW Anatolia)", Arkeolojide Bölgesel Çalışmalar — Regional Studies in Archaeology (ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü Sempozyum Serisi 4), 12-13 Mayıs 2011, Ankara. (Tam metin basıldı) Dinçer, B., 2010 "Güney Marmara ve Trakya Paleolitiği Üzerine Yeni Gözlemler", Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Eskişehir (11 Ekim 2010). (Sözlü sunum) Dinçer, B., 2008 "Kuzeybatı Türkiye'de Orta Paleolitik Çağ'la İlgili Yeni Keşifler", III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara (27-29 Ekim 2008). (Özeti basıldı) Slimak, L., S. L. Kuhn, N. Balkan-Atlı, B. Dinçer, D. Mouralis, C. Tryon, C. Kuzucuoğlu, H. Roche, D. Binder, M. Grenet, H. Bou, B. Gratuze, 2008 "Kaletepe Deresi 3, Un Out of Africa anatolien?", MMSH, Université Aix- Provence, seminer du master, Marsilya-Fransa (29 Mayıs 2008). (Sözlü sunum) Dinçer, B., 2007 "Trakya'nın En Eski Kültürleri", 1. Bursa Gençlik Buluşması, Bursa (29 Nisan 2007). (Sözlü sunum) Kıyak, N., T. Canel, B. Dinçer, 2005 "Application of Thermoluminescence Techniques on Dating of Archaeological Materials", 35th International Symposium on Archaeometry, Pekin-Çin (10- 15 Mayıs 2005). (Özeti basıldı) B. Dinçer, T. Canel, N. G. Kiyak, 2005 "Age Determination of Archaeological Materials by Luminescence Techniques", EMAC'05 European Meeting on Ancient Ceramics, Lyon-Fransa (26-29 Ekim 2005). (Özeti basıldı) T. Canel, N. G. Kıyak, B. Dinçer, 2005 "Dating of heated quartz samples using the generalized single aliquot regenereative dose protocol", 11th International Conference and Electron Spin Resonance Dating, Köln-Almanya (24-29 Haziran 2005). (Özeti basıldı) • Posterler Ozar, Y., Y. G. Çakan, B. Dinçer, 2012 "Yarımburgaz Mağarası: Filmlerle Belgelenen Tahribat", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 12. Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı, İstanbul (2-4 Mayıs 2012). Erturaç, K., L. Astruc, N. Balkan-Atlı, S. Kuhn, S. Balcı, B. Dinçer, M. Grenet, N. Kayacan, C. Kuzucuoğlu, D. Mouralis, 2011 "A GIS for the Göllü Dağ; Human exploitation and diffusion of Central Anatolian Obsidians", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 11. Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı, İstanbul (2-4 Mayıs 2011).   • Arazi Çalışmaları  2014 o   Bursa Paleolitik Araştırmaları (doktora tezi kapsamında) o   Van İli Neojen ve Pleistosen Yüzey Araştırması – Van (İsmail Baykara) o   Çanakkale İli Yüzey Araştırması – Çanakkale (İsmail Özer) o   Aizanoi Kazısı, Paleolitik Araştırmalar – Kütahya (Elif Özer) o   Kureyşler Baraj Gölü Kurtarma Kazıları, Paleolitik Araştırmalar – Kütahya (Kütahya Müzesi) 2013 o   Bursa Paleolitik Araştırmaları (doktora tezi kapsamında) o   Tekirdağ Paleolitik Araştırmaları (doktora tezi kapsamında) o   Göllüdağ (Niğde) Yüzey Araştırması – Niğde (Nur Balkan-Atlı) o   Aizanoi Kazısı, Paleolitik Araştırmalar – Kütahya (Elif Özer) 2012 o   Göllüdağ (Niğde) Yüzey Araştırması – Niğde (Nur Balkan-Atlı) o   Üçağızlı Mağarası (Üst Paleolitik) – Hatay (Erksin Güleç), ziyaretçi 2011 o   Göllüdağ (Niğde) Yüzey Araştırması – Niğde (Nur Balkan-Atlı) o   Grotte Mandrin Kazısı (Orta Paleolitik) – Malataverne-Fransa (Ludovic Slimak) o   Bursa İli ve Çevresi Yüzey Araştırması – Bursa (Mustafa Şahin) 2010 o   Göllüdağ (Niğde) Yüzey Araştırması – Niğde (Nur Balkan-Atlı) o   Bursa İli ve Çevresi Yüzey Araştırması – Bursa (Mustafa Şahin) o   PNG LNG Arkeolojik Kurtarma Kazıları (7 farklı buluntu yeri, Hiri Ticareti dönemi) – Port Moresby-Papua Yeni Gine, kazı başkanı (site director) 2009 o   Göllüdağ (Niğde) Yüzey Araştırması – Niğde (Nur Balkan-Atlı) o   Bursa İli ve Çevresi Yüzey Araştırması – Bursa (Mustafa Şahin) o   Grotte Mandrin Kazısı – Malataverne-Fransa (Ludovic Slimak) o   Grand Abri aux Puces Kazısı – Vaucluse-Fransa (Ludovic Slimak) o   Breitenbach Kazısı (Üst Paleolitik) – Gera-Almanya (Olaf Jöris) ziyaretçi o   Karain Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) – Antalya (Işın Yalçınkaya) ziyaretçi 2008 o   Göllüdağ (Niğde) Yüzey Araştırması – Niğde (Nur Balkan-Atlı) o   Grotte Mandrin Kazısı – Malataverne-Fransa (Ludovic Slimak) o   Kaletepe Deresi 3 Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) – Niğde (Steve Kuhn) 2007 o   Göllüdağ (Niğde) Yüzey Araştırması – Niğde (Nur Balkan-Atlı) o   Grotte Mandrin Kazısı – Malataverne-Fransa (Ludovic Slimak) 2006 o   Kaletepe Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) – Niğde (Nur Balkan-Atlı, Ludovic Slimak) 2005 o   Kaletepe Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) – Niğde (Nur Balkan-Atlı, Ludovic Slimak) o   Bursa Arkeolojik Yerleşmeleri Arazi Çalışması – Bursa, arazi sorumlusu 2004 o   Kaletepe Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) – Niğde (Nur Balkan-Atlı, Ludovic Slimak) o   Bursa Arkeolojik Yerleşmeleri Arazi Çalışması – Bursa, arazi sorumlusu 2003 o   Kaletepe Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) – Niğde (Nur Balkan-Atlı, Ludovic Slimak) 2002 o   Güvercinkayası Kazısı (Kalkolitik) – Aksaray (Sevil Gülçur) o   Kaletepe Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) – Niğde (Nur Balkan-Atlı, Ludovic Slimak) 2001 o   Güvercinkayası Kazısı (Kalkolitik) – Aksaray (Sevil Gülçur) 2000 o   Menteşe Höyük Kazısı (Neolitik) – Bursa (Jacop Roodenberg) 1999 o   Aşağı Pınar Kazısı (Neolitik-Kalkolitik) – Kırklareli (Mehmet Özdoğan)   • Müze ve laboratuvar çalışmaları 2014-2015 o   Kocaeli Müzesi, Paleolitik Dönem buluntuları 2010-2014 o   Kanlıtaş Höyük ve Civarı Yüzey Araştırması – Eskişehir (Ali Umut Türkcan), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 2012-2013 o   Central Lydia Archaeological Survey – Manisa (Chris Roosevelt), Akhisar Müzesi, Manisa. Boston Üniversitesi, ABD   • Burslar/Ödüller  
  • 2014 Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) Ali Dinçol Bursu
  • 2010-2011 Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü proje çalışanı
  • 2008-2009 TÜBİTAK destekli “Bursa İli ve Çevresi Yüzey Araştırması Projesi” bursiyeri.
  • 2003-2004 Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü yabancı dil bursu.
  • 2001 Toplumsal Tarih Vakfı, Gençler Tarih Yazıyor yarışması
    AVES Academia
05/12/2012
6525 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00