Okt. Oğuzhan Tanındı

Öğrenim Durumu İlk-Orta-Lise: Galatasaray Lisesi Lisans Eğitimi: İÜ Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitim Dönemi: 1986-1990 Yüksek Lisans Tez Konusu: Prehistorik Anadolu Üzerine Yayın Kaynakçası (1923-1988) Akademik Durumu 1.10.1991 tarihinde göreve başlama. Proje Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri – TAY Projesi Koordinatörü (1993 yılından beri) Kazılar 1996-97        Musular Kazısı (Aksaray) 1988 – 1990 Yarımburgaz Kazısı (Istanbul) 1985 – 1987 Değirmentepe Kazısı (Malatya) Yüzey Araştırması 2008 Kolaylaştırıcı – TAY Keşif Gezisi 2004 Ekip Şefi – TAY Keşif Gezisi 2003 Ekip Şefi – TAY Keşif Gezisi Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri 2002 Ekip Şefi – TAY Keşif Gezisi İç Anadolu Bölgesi 2001 Ekip Şefi – TAY Keşif Gezisi Akdeniz Bölgesi 2000 Ekip Şefi – TAY Keşif Gezisi Marmara Bölgesi Editörlük/Hakemlik/Yazı Kurulu Üyeliği 1) TANINDI, O. (Ed.), arkeo / archaeo / archéo / archäo - Sözcük Tabanı / Word Base / Base de Mot / Wort Basis, Ege Yayınları, İstanbul, 2005  / Word Base / Base de Mot / Wort Basis, Ege Yayınları, İstanbul, (in press). 2) ÖZBAŞARAN, M – O. TANINDI – A. BORATAV (Editörler), Homo Amatus: Prof. Dr. Güven Arsebük için Anı Kitabı, Ege Yayınları, ISBN 975-807-076-2, İstanbul, 2003 Üyesi Bulunduğu Bilimsel Kuruluşlar 1) Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı (TASK) 2) Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA) 3) Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) 4) Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği üyesi 1982-... Ödüller / Burslar The Stockholm Challenge Awards Finalist - TAY Projesi (23-26 Eylül 2001) Yıldız Teknik Üniversitesi Web Ödülleri, 2000 yılı İçerik 1.si TAY Projesi (1 Mart, 2001) Henry Ford Avrupa Çevre Ödülleri Türkiye Birincisi, 1996/97 TAY Projesi National Geographic Society - Comitee for Research and Exploration (TAYExpedition 2000, 2001, 2002 and 2004) (TAY Keşif Gezisi 2000, 2001, 2002 ve 2004) Kitaplar 1) Tanındı, O. et al. 2001. Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu – 2000 – Marmara ve Ege Bölgeleri (Haziran-Ekim 2000), İstanbul, TASK Vakfı Yayınları: 1 (Türkçe ve İngilizce). 2) Tanındı, O. et al. 2002. Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu – 2001 – Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri (Haziran-Ekim 2001), İstanbul, TASK Vakfı Yayınları: 8 (Türkçe ve İngilizce). 3) Tanındı, O. et al. 2003. Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu – 2002 – İç Anadolu Bölgesi (Haziran-Ekim 2002), İstanbul, TASK Vakfı Yayınları: 13 (Türkçe ve İngilizce). 4) Tanındı, O. et al. 2004. Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu – 2003 – Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri (Haziran-Ekim 2003), İstanbul, TASK Vakfı Yayınları: 15 (Türkçe ve İngilizce). 5) Tanındı, O. (Yay.Haz.), arkeo / archaeo / archéo / archäo - Sözcük Tabanı / Word Base / Base de Mot / Wort Basis, Ege Yayınları, ISBN 975-807-111-4, İstanbul, 2005 6) Tanındı, O. et al. 2009. Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu – 2008 – Marmara Bölgesi Bizans Dönemi (Haziran-Ekim 2008), İstanbul, TAY Projesi Bilimsel Raporlar Dizisi 16 (Türkçe ve İngilizce). Makaleler TANINDI, O. - B. ERDOĞU “Recording The Past: Towards The Archaeological Settlements Of Turkey” Conservation And Management Of Archaeological Sites, 2005, 7(2), 125-130 ÖZBAŞARAN, M. - O. TANINDI, "El projecte TAY. Els jaciments arqueològics de Turquia", Cota Zero, Barcelona, December 2004, No: 19, 101-106. TANINDI, O, “Kültürel Çevre, Tabiat ve Kültür Varlıklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları”, Jandarma Genel Komutanlığı 1. Çevre Sempozyumu, Ankara, 15-16 May 2003, 51-72. TANINDI, O, “Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi - TAY”, Çoluk Çocuk, ISSN 1302-9436, İstanbul, July 2002, 49. TANINDI, O, “Kültürel Değerlerin Tahribatı”, Toplumsal Tarih, Tarih Vakfı Yayınları, ISSN 1300-7025, İstanbul, May 2002, 49. TANINDI, O, “Geçmişin Envanteri”, Ford Driver, No: 7 – May 2002, İstanbul, 2002, 78-83. TANINDI, O, “Bilgisayar Destekli Arkeoloji’: Arkeolojik Kazı Projeleri için Otomasyon bir Modeli-2: Kazı Sırasındaki Çalışmalar”, Karatepe’deki Işık/Light on Top of The Black Hill, Ege Yayınları, ISBN 975-807-020-7, İstanbul, 1998, 739-751. TANINDI, O, “Geçmişin Uçuşan Yaprakları” in TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-1: Paleolitik/Epipaleolitik, Ege Yayınları, İstanbul, 1996. TANINDI, O, “İnternet Arkeoloğun Ne İşine Yarar?”, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği İletişim Bülteni, Sayı: 6 (Nisan/Mayıs/Haziran), Ankara, 1996. TANINDI, O, (İnternet üzerine bir mektup), Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği İletişim Bülteni, Sayı: 5 (Ocak/Şubat/Mart), Ankara, 1996. TANINDI, O,  “‘Computer Aided Archaeology’: An Automation Model for Archaeological Excavation Projects-1: Planning and Development Before Excavation”, Halet Çambel için Prehistorya Yazıları / Reading in Prehistory.- Studies presented to Halet Çambel, Graphis Yayınları, İstanbul, 1995. TANINDI, O, “Bilgisayar Destekli Arkeoloji”: Bir Arkeolojik Yerleşmenin Etkileşimli Görselleştirilmesi, VIII Arkeometri Sonuçları Toplantısı, May 25 29,1992, 1-11. TANINDI, O, “Computer Aided Archaeology”: Interactive Visualisation of an Archaeological Site, Academic Computing in Macintosh Environment III, Anadolu University Press, May 13-15, 1992, 177-185. TANINDI, O, “Kazı Buluntularının Değerlendirilmesinde Bilgisayarın Rolü ve Bir Uygulama: Yarımburgaz, Türk Arkeoloji Dergisi, No: XXIX, 1991, 261-267. TANINDI, O, “Bilgisayar Tarihe Işık Tutuyor”, Monitör, No: 41, August 30, 1990, 16. TANINDI, O, “Arkeoloji Sayar mı?”, Sistem, October, 1989, 16-17 Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı 1) Harmankaya, S. - O. Tanındı, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-1: Paleolitik/Epipaleolitik, Ege Yayınları, Takım ISBN 975-807-003-7, Cilt ISBN 975-807-004-5, İstanbul, 1996. 2) Harmankaya, S. - O. Tanındı - M. Özbaşaran, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-2: Neolitik, Ege Yayınları, Takım ISBN 975-807-003-7, Cilt ISBN 975-807-010-X, İstanbul, 1997. 3) Harmankaya, S. - O. Tanındı - M. Özbaşaran, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-3: Kalkolitik, Ege Yayınları, Takım ISBN 975-807-003-7, Cilt ISBN 975-807-019-3, İstanbul, 1998. 4) Erdoğu, B. - O. Tanındı, - D. Uygun, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri 14C Veri Tabanı, Ege Yayınları, İstanbul, 2004. Bildiriler "Envanterlesek de mi saklasak, envanterlemesek de mi yıksak!": Yok Edilen Geçmişin İzinde 19 Yıl: TAY Projesi" Konferansı, I. Ankara Arkeoloji Günleri, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu, (Beytepe/Ankara), 26 Nisan 2012, 09:00 "Türkiye Arkeolojik Yerleşme Envanterinde 14 Gönüllü Yıl: TAY Projesi ve Arkeolojik Tahribatın Boyutları" Konferansı, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Konferans Salonu (Kavaklıdere/Ankara), 28 Ocak 2008, 19:00 "TAY Projesi 14 Yılda Ne Yaptı ve Tahribatın Belgelenen Boyutu" Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Konferans Salonu (Eskişehir), 3 Mayıs 2007 "Türkiye Kültür Envanterinde 13 Yıllık Deneyim: TAY Projesi ve Arkeolojik Tahribatın Boyutları" Konferansı, Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu (Beyoğlu/İstanbul), 22 Nisan 2006, 16:00 "Türkiye Kültür Envanteri'ne Katkı: TAY Projesi" Konferansı ve "Tahribatın Resmidir" Belge Sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Gençlik Konseyi- ÜFTADE Gösteri Salonu, Büyükşehir Belediyesi Şehir kütüphanesi (Bursa), 25 Mart 2006, 14:30 "Yaşasın Dün!" Konferansı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Arkeoloji Topluluğu (GAMMAT), Akademi Konferans Salonu (Ankara), 10 Mart 2006, 15:30 "Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi ve Kültür Envanterinde bir CBS Uygulaması: TAYCBS" Konferansı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (Mecidiyeköy/İstanbul), 29 Aralık 2005, 19:00 "TAY Projesi ve Arkeolojik Tahribatın Boyutları" Konferansı, TEVİTOL (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi) Tarih Kulübü (Gebze/Kocaeli), 23 Kasım 2005, 15:30 Arkeoloji Kulübü Toplantısı, Işık Lisesi,  26.05.05 - 15:00-18-00, Erenköy "Kaydetmezsen Kaybedersin: TAY Projesi" ve Tahribatın Resmidir sergisi (28.04-13-05), 28.04.05, Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Trakya Üniversitesi, Edirne "Türkiye Arkeolojik Yerleşme Envanteri’nde Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Teknolojileri", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı Ve Araştırmaları Toplantısı- 5 Prof. Dr. U. Bahadır Alkım’ın Anısına 18- 20 Nisan  2005 - 10.00-10.20   Oğuz Tanındı-D.  Uygun- A. Dilsiz, “Türkiye Kültür Envanteri-11 Yıllık Deneyim: TAY Projesi”, Ülkemizde Kültürel Mirasın Korunmasında Üniversitelerimizin Yeri ve Önemi, 25 Ekim 2004, Marmara Üniversitesi, İstanbul “TAY Projesi”, Rotary Karaköy Kulübü, 14 Ekim 2004, 12:00, Pera Palas Oteli, İstanbul “The 11 Years of Experience in ICT Aided Cultural Heritage Management: TAY Project”, European Association of Archaeologist 10th Annual Meeting, 7-11 Eylül 2004, Lyon, Fransa “Kültür Varlıkları Envanteri ve Korumaya Yönelik Çözüm Yolları”, Jandarma İstanbul Bölge Komutanlığı Sempozyumu, İstanbul, 29-30 Nisan 2004. “TAY Projesi ve Türkiye’deki Arkeolojik Tahribatın Boyutları”, ÇABİSAK-Çanakkale Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları Konferansları, 19 Mayıs 2003, 19:00, Çanakkale “Kültürel Çevre, Tabiat ve Kültür Varlıklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları”, Jandarma Genel Komutanlığı 1. Çevre Sempozyumu, Ankara, 15-16 Mayıs 2003. “Acil Arkeoloji – TAY Ne Yapıyor?”, Anadolu Üniversitesi, 25 Mart 2003, 17:00, Eskişehir “TAY Projesi ve Türkiye’deki Arkeolojik Tahribat”, İstanbul Mimarlar Odası, 8 Mart 2003, 18:00, Istanbul “Acil Arkeoloji”, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Sanat Merkezi Konferansları, 13 Aralık 2002, 17:00, Diyarbakır (“Tahribatın Resmidir” Fotoğraf Sergisi, DSM, 12-22 Aralık 2002) “TAY Projesi: Miras Değil Emanet ”, Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji Topluluğu Konferansları, Şeref Salonu, 23 Mayıs 2002, 15:00, Ankara (“Tahribatın Resmidir” Fotoğraf Sergisi, Fuaye, 22-23 Mayıs 2002) “Miras Değil Emanet ”, Çanakkale Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu Konferansları, Süleyman Demirel Salonu, 28 Mart 2002, 16:00, Çanakkale “Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi - 2000-2001 Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu Sunumu”, ODTÜ Arkeoloji Topluluğu 4. Arkeoloji, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 15 Kasım 2001, 15:00-16:30, Ankara “TAY Projesi ve TAYEx Arazi Gözlemleri”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2000 Yılı Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı, Kuyucu Murat paşa Medresesi - Beyazıt, 18 Nisan 2000, 15:00, İstanbul “Türkiye Geçmişini Belgeliyor: TAY Projesi”, Rehberler Odası Konferansları, Kervansaray Oteli - Taksim, 14 Aralık 2000, 19:00, İstanbul ‘The TAY Project” The ‘Italian System’ and the Developing Countries: New openings for Cooperation in Cultural Heritage, “Culture Counts” (World Bank and Ministero degli Affari Esteri) 4-7 October 1999, Fortezza Da Basso, Floransa, Italya “Kültürel Mirasımızın Korunması İçin Belgeleme - TAY (Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri) Projesi”, Kültürel Miras Projesi Taraflar Toplantısı (T.C. Kültür Bakanlığı ve Dünya Bankası), Milli Kütüphane, 8 Temmuz 1999, 14:45-16-00, Ankara “Kültürel Mirasımızın Korunması İçin Belgeleme - TAY (Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri) Projesi”, 2. Uluslararası İstanbul Arkeoloji Filmleri Festivali, İtalyan Kültür Merkezi, 4-7 Mayıs 1999, 18:30, İstanbul “Internet Üzerinde İlk Kez bir Arkeolojik Yerlesme Envanteri: Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi”, IV. Türkiye Internet Konferansı (inet-tr ’98), Lütfi Kırdar Uluslararası Kültür ve Kongre Sarayı, 13-15 Kasım 1998, İstanbul “Electronic Inventory of Archaeological Sites of Turkey: Recording befor Protecting”, 3rd UNESCO Forum: Universities and Heritage - Deakin University, Eylül 5-9, 1998, Melbourne ve Geeolong, Avustralya “Kültürel Mirasımızın Korunmasında Bir İlk Adım: Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi”, 17. Müzeler Haftası - Edirne Müzesi, Mayıs 18-24, 1998, Edirne “TAY Projesi Tanıtımı”, Henry Ford Avrupa Koruma Ödülleri Jürisi, April 1, 1997, Divan Oteli-İstanbul. “Anadolu’da İlk Adımlar”, Essen Üniversitesi, 14 Ocak 1997, Essen-Almanya. “Anadolu’da İlk Adımlar”, İstanbul Konukevi Çevresi, 14 Mart, 1994, İstanbul. “Anadolu’da İlk Adımlar”, Galatasaray Rotary Kulüp Toplantısı, 1 Ekim 1993, Divan Oteli-İstanbul. “Bilgisayar Destekli Arkeoloji”: Bir Arkeolojik Yerleşmenin Etkileşimli Görselleştirilmesi, VIII Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25-29 Mayıs,1992, Milli Kütüphane-Ankara. “Bilgisayar Destekli Arkeoloji”: Bir Arkeolojik Yerleşmenin Etkileşimli Görselleştirilmesi, Academic Computing in Macintosh Environment III, 13-15 Mayıs 1992, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir. “Kazı Buluntularının Değerlendirilmesinde Bilgisayarın Rolü ve Bir Uygulama: Yarımburgaz, 11. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 18-23 Mayıs, 1989, Antalya. Poster “Emergency Archaeology: The Archaeological Settlements of Turkey”, European Association of Archaeologist 8th Annual Meeting, 24-29 September 2002, Thessaloniki, Greece. İnternet Yayını Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi, 1996 - ... (http://tayproject.org)        
05/12/2012
3935 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00