Uzm. Sema Baykan

Öğrenim Durumu Orta Öğretim Saint Benoit Fransız Kız Orta okulunda 7.sınıfa kadar, daha sonrada Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde devam etmiş ve 1966 da mezun olmuştur. Lisans 1966-1974  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde Yüksek Lisans Tezi “Çayönü Tepesi Yontma Taş Topluluğu” Alan Çalışmaları 1968 Tepecik Kazısı/ Keban Projesi, Istanbul Universitesi Prehistorya Kürsüsü   (öğrenci) 1969 Quafzeh Mağarası kazısı /Israil, Fransız Delegasyonu                              (öğrenci) 1969 Karatepe/Kadirli Aslantaş projesi yüzey araştırması,  Prehistorya Kürsüsü (alan başkanı) 1970 Çayönü Tepesi kazısı/Diyarbakır, Prehistorya Kürsüsü-Chicago Üniversitesi  Ortak Projesi (açma başkanı) 1970 Susa /Iran Djafarabad kazısı, Fransız Delegasyonu (alan sorumlusu) 1971 Çayönü Tepesi/Diyarbakır (açma başkanı) 1972 Susa /Iran Djafarrabad (alan sorumlusu) 1977 Batı Karadeniz yüzey araştırması, Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü (arkeolog) 1981 Hayaz Höyük kazısı,Adıyaman, Hollanda Tarih ve Arkeoloji  (organizasyon,lojistik) 1984 Kumar Tepe kazısı/Urfa, Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü  (kazı idarecesi) 1985 Iznik-Ulubat yüzey araştırması, Hollanda Tarih ve Arkeoloji Ens.  (araştırma sorumlusu) 1987-1993 Ilıpınar kazısı/İznik,Hollanda Tarih ve Arkeoloji Ens. (organizasyon,kazı idarecisi) 1998 Aşıklı Höyük kazısı/Aksaray, Prehistorya Anabilim Dalı  (arkeolog)   Yayınlar 1974 Baykan,S., Çayönü Tepesi Yontma Taş Topluluğu, Lisans Tezi 1980 Donceel-Voute-Baykan,S., Catalogue des Périodiques, Istanbul, Institut Historique et Archéologique Néerlandais d’Istanbul 1983 “Anadolu Medeniyetleri”,Avrupa Konseyi 18. Avrupa Sanat Sergisi Kataloğu ,1. cilt.Ankara,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1984 Roodenberg,J.J.,Wilkinson,T., Baykan,S., “Surveys and Soundings at Kumartepe; an interim report”, Anatolica XI 1986 Baykan,S., J.J. Roodenberg, Schets van Prehistorisch Anatolie. Scatten uit Turkije Achtergronden, Leiden 1988 Baykan,S., “İkiztepe Kazısının 1974-1975 Dönemi Taş Alet Malzemesi”, İkiztepe I ,U.B. Alkım H.Alkım, Ö.Bilgi,(Ed.) Birinci ve İkinci Dönem Kazıları. Ankara, Türk Tarih Kurumu 1990 Baykan,S., “İkiztepe 1975-1979 Kazı Yıllarına ait Yontma Taş Topluluğu”, İkiztepe II, Ö. Bilgi (Ed.), Ankara, Türk Tarih Kurumu 1998 Baykan,S., “Une Approche a la Typologie Lithique de Kumartepe, un Site Neolithique sur l’Euphrate  Turc”,   Light on Top of the Black Hill. Studies Presented to Halet Çambel (Karatepe’deki  Işık Halet Çambel’e Sunulan Yazılar), G.Arsebük, M.J. Mellink,W. Schirmer. İstanbul, Ege Yayınları,123-135 2008 Baykan,S., "Prof. Dr. Ufuk Esin”, TUBA-AR 11   Editörlük Çalışmaları: Anatolica Dergisi , Leiden Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü Yayını 1998-2011 TUBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2009-2010TUBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanter Dergisi  (raportör)    
05/12/2012
2695 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00