Dr. Savaş Harmankaya

Öğrenim Durumu İlkokul: Ortaköy İlkokulu Bitirme yılı: 1958, pekiyi Ortaokul: Gaziosmanpaşa Ortaokulu Bitirme yılı: 1962, pekiyi Lise: Kabataş Erkek Lisesi Bitirme yılı: 1966, iyi Üniversite lisans: İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Kürsüsü Derece: pekiyi Tez: Anadolu Maden Silahlar Tipolojisi, 1973 Üniversite doktora: İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı Derece: pekiyi Tez: Kalat Şergat (Asur), Tello ( Girsu) ve Fara (Suruppak) Maden buluntularının Anadolu Maden Buluntuları ile Tipolojik İlişkileri Sorunu 1984 Akademik Ünvanlar Eylül.1976 - Şubat.1988 arasında İstanbul Üniversite Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı’nda Asistan Şubat.1988 - Aralık. 1999 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı’nda Yrd.Doçent Aralık 1999- Nisan 2011 Okutman, Dr. Nisan 2011'den itibaren yaş haddinden Emekli Yönetilen Tezler Dede,Y. “Aşıklı Höyük kerpiçleri”, İstanbul Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997   Projeler Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi (3 yıl), Araştırma Fonu AşıklıHöyük 4 Projesi , Araştırma Fonu Aşıklı Höyük 5 Projesi, Araştırma Fonu Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri Projesi Konferans ve Bildiriler: 1. Alacahöyük Mezarlarında Kimler Gömülüydü,  Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Salı Toplantıları. 10. Aralık. 2002 2. Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı 3- 7 Mayıs 2003 Çarşamba 3.Araştırmaların Işığında Tarih boyunca Gökçeada, Mayıs 2004, İstanbul Üniversitesi 4.Anadoluda Tarihöncesi Dönemde Ölü Gömme Gelenekleri Mayıs 2005, İstanbul Ün İdari görev Avcılar Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Kurulunda 19.7.2007 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görevlendirilme. Araştırma ve Kazı Çalışmaları:   1968 yılında Elazığ - TEPECİK Kazısında  açma başı 1969 yılında Elazığ - TEPECİK Kazısında  açma başı 1970 yılında Elazığ - TEPECİK Kazısında  açma başı ve restoratör 1971 yılında Elazığ - TÜLİNTEPE Kazısında  açma başı 1971 yılında Elazığ - TEPECİK Kazısında  açma başı ve restoratör 1972 yılında Elazığ - TÜLİNTEPE Kazısında  açma başı 1972 yılında Elazığ - TEPECİK Kazısında  açma başı ve restoratör 1973 yılında Elazığ - TÜLİNTEPE Kazısında açma başı 1973 yılında Elazığ - TEPECİK Kazısında açma başı ve restoratör 1974 yılında Elazığ - TEPECİK Kazısında açma başı ve restoratör 1975 yılında Van - ÇAVUŞTEPE Kazısında desinatör 1976 yılında Elazığ Müzesinde TEPECİK Kazısı değerlendirme çalışmaları 1977 yılında KARAKAYA ve ATATÜRK Baraj gölü suları altında kalacak eski eserlerin yüzey araştırmasında ikinci başkan 1978 yılında Maraş - ANDIRIN OVASI Yüzey Araştırmasında ikinci başkan 1978 yılında Adana - KUMKALE Ortaçağ Kalesi Kazısında açma başı 1978 yılında Diyarbakır - ÇAYÖNÜ Kazısında açma başı 1979 yılında Malatya - DEĞİRMENTEPE Kazısında atölye yöneticisi 1980 yılında Malatya - DEĞİRMENTEPE Kazısında açma başı 1981 yılında İstanbul - PENDİK Kazısında alan yöneticisi 1981 yılında Malatya - DEĞİRMENTEPE Kazısında alan yöneticisi 1982 yılında Malatya - DEĞİRMENTEPE Kazısında alan yöneticisi 1983 yılında Malatya - DEĞİRMENTEPE Kazısında ikinci başkan 1983 yılında Adana - DOMUZTEPE Kazısında desinatör 1984 yılında Malatya - DEĞİRMENTEPE Kazısında ikinci başkan 1984 yılında Van ili - ÇAVUŞTEPE Kazısında alan yöneticisi 1985 yılında Malatya - DEĞİRMENTEPE Kazısında ikinci başkan 1986 yılında Malatya - DEĞİRMENTEPE Kazısında ikinci başkan 1987 yılında Malatya Müzesinde DEĞİRMENTEPE Kazısı değerlendirme çalışmaları 1988 yılında MALATYA Yüzey Araştırmasında ikinci başkan 1988 yılında Malatya Müzesinde DEĞİRMENTEPE Kazısı değerlendirme çalışmaları 1989 yılında Aksaray - AŞIKLI HÖYÜK Kazısında ikinci başkan 1989 yılında Malatya - İKİZHÖYÜK Kurtarma Kazısında ikinci başkan 1990 yılında Aksaray - AŞIKLI HÖYÜK Kazısında ikinci başkan 1990 yılında Aksaray - GELVERİ HÖYÜĞÜ Kazısında ikinci başkan 1991 yılında Aksaray - AŞIKLI HÖYÜK Kazısında ikinci başkan 1992 yılında Aksaray - AŞIKLI HÖYÜK Kazısında ikinci başkan 1993 yılında Tekirdağ - IŞIKLAR DAĞI Yüzey Araştırmasında araştırma başkanı 1993 yılında Aksaray - AŞIKLI HÖYÜK Kazısında ikinci başkan 1994 yılında Aksaray - AŞIKLI HÖYÜK Kazısında ikinci başkan 1994 yılında Tekirdağ - IŞIKLAR Dağı Yüzey Araştırmasında araştırma başkanı 1995 yılında Aksaray - AŞIKLI HÖYÜK Kazısında ikinci başkan 1996 yılında Aksaray - AŞIKLI HÖYÜK Kazısında ikinci başkan 1997 yılında Çanakkale - GÖKÇEADA Yüzey Araştırmasında araştırma başkanı 1997 yılında Aksaray - AŞIKLI HÖYÜK Kazısında ikinci başkan 1998 yılında Aksaray- AŞIKLI HÖYÜK kazısına katılım 1999 yılında Aksaray- AŞIKLI HÖYÜK kazısında ikinci başkan 1999 yılında Çanakkale - GÖKÇEADA Yüzey Araştırması araştırma başkanı 2000 yılında Aksaray- AŞIKLI HÖYÜK kazısında kazı başkanı 2001 yılında Aksaray- AŞIKLI HÖYÜK kazı ve laboratuvar çalışması. 2002 yılında Çanakkale - GÖKÇEADA Yüzey Araştırması araştırma başkanı 2003 yılında Çanakkale- GÖKÇEADA Yüzey Araştırması araştırma başkanı 2004 yılında Canakkale- GÖKÇEADA Yüzey Araştırması araştırma başkanı 2005 yılında Çanakkale- GÖKÇEADA Yüzey Araştırması araştırma başkanı 2006 yılında Çanakkale- Gökçeada Yüzey Araştırması araştırma başkanı 2007 yılında Tekirdağ- Işıklar Dağı Yüzey Araştırması araştırma başkanı 2008 yılında Marmara Adası Yüzey Araştırması araştırma başkanı Makaleler Özdoğan, M. (Metin) ve S. Harmankaya (Haritalar) 1977 Aşağı Fırat Yüzey Araştırması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Aşağı Fırat Projesi, seri 1, no. 2, 1977 Harmankaya, S. “Les Découvertes Post-paléolithiques et Pré-céramiques dans la Thrace Orientale”, Quatrième Congrés International des Etudes du Sud-Est European 1979, basılmamış Harmankaya, S. “Pendik Kazısı, 1981”, IV. Kazı Sonuçları Toplantısı l982, 1983, s.25-30 Esin, U.-S. Harmankaya “1984 Değirmentepe (Malatya) Kurtarma Kazısı”, VII.Kazı Sonuçları Toplantısı, 1985, 1986, s.53-85 Bozkurt, N. ve S. Harmankaya ve E. Geçkinli, “Tepecik (Elazığ) Höyüğünde Bulunan Bazı Metal Buluntulara ait Metalografik Analizler”, Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri 1985, VI,1986, s.39-48 Esin, U. ve  S. Harmankaya “1985 Değirmentepe (Malatya İmamlı Köyü) Kurtarma Kazısı”, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı 1986, 1987, s.95-l35 Harmankaya, S. “Kalat Şergat (Asur), Tello (Girsu), Fara (Şuruppak) Maden Buluntularının Anadolu Maden Buluntuları ile Tipolojik İlişkileri”, XXXIV. Uluslararası Assyriyoloji Kongresi 1987, baskıda Esin, U. ve S. Harmankaya, “Değirmentepe (Malatya) Kurtarma Kazısı,1986”, IX.Kazı Sonuçları Toplantısı 1987, 1988, s.79-126 Esin, U. ve S. Harmankaya “İkizhöyük (Kuluşağı, Malatya) Kurtarma Kazısı”, XII.Kazı Sonuçları Toplantısı 1990, 1991, s. 325-344 Esin, U. ve S. Harmankaya “Aşıklı Höyük Keramik Neolitik Evrede Yeni bir Kültür Modeli” Arkeoloji ve Sanat Dergisi 54-55, 1992, s. 2-12 Harmankaya,S. “Tülintepe Höyüğü (Elazığ) Maden Buluntuları”, VIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 1992, 1993, s. 369-380 Harmankaya,S. “1993 yılı Işıklar Dağı Yüzey Araştırması Ön Raporu”, XII. Araştırma Sonuçları Toplantısı basılmadı Harmankaya,S. “Kozman Deresi Mevkii (Şarköy, Tekirdağ) Maden Buluntuları” Prehistorya Yazıları 1995, s.217-254, Graphis Matbaacılık,İstanbul Harmankaya,S.-O.Tanındı Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, 1,  Paleolitik-Epipaleolitik Çağ, İstanbul, Ege Yayıncılık, 1996 Harmankaya,S.-O.Tanındı-M.Özbaşaran Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, 2,  Neolitik Çağ İstanbul, Ege Yayıncılık, 1997 Harmankaya,S.-O.Tanındı-M. Özbaşaran Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, 3, Kalkolitik Çağ İstanbul, Ege Yayıncılık, 1998 Esin, U. - Harmankaya, S. "Aşıklı" Neolithic in Turkey The Cradle of Civilisation,  115,132, Arkeoloji ve Sanat, 1999 Harmankaya,S.- B. Erdoğu “Prehistoric Survey at Gökçeada, Turkey, in 1999” University of Durham and University of Newcastle Upon Tyne, s.28-35, 2000 Harmankaya,S. “Gökçeada Survey” Istanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey, 1932-2000 Edb O. Belli, 274-278 Harmankaya,S. -  B.Erdoğu Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri 4a, 4b, İlk Tunç Çağı İstanbul, TASK vakfı, 2002 Harmankaya, S. - B. Erdoğu “The Prehistoric Sites in Gökçeada, Turkey”, Köyden Kente/From Village to Cities, Ufuk Esin’e Armağan, 2003,Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 459-480 Harmankaya, S. Ölüler Kenti, İstanbul, Ege Yayınları  (130 sayfa, 25  resim (baskıya hazır) Esin, U- Harmankaya, S. "Aşıklı ", Neolithic in Turkey The Cradle of Civilization, New Discoveries. 115-132 , Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1999 Esin, U- Harmankaya, S. "Aşıklı Höyük", Anadolu'da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa'ya Yayılımı, Türkiyede Neolitik Dönem. 255-272, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007 Harmankaya, S. :Menekşe Çatağı 'Tekirdağ) Yerleşmesinin 1993-2002 Yılı Kazılarında Ele Geçen Demir Buluntuları"", Muhibbe Darga Armağanı, 2008, 261-274 Vehbi Koç Vakfı, Sadberg Hanım Müzesi Yayınları Bildiriler 1. Alacahöyük Mezarlarında Kimler Gömülüydü,  Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Salı Toplantıları. 10. Aralık. 2002 2. Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı 3- 7 Mayıs 2003 Çarşamba Araştırmaların Işığında Tarih boyunca Gökçeada, İstanbul Üniversitesi
05/12/2012
3813 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00