Arş. Gör. Orkun Hamza Kaycı

Öğrenim Durumu Eğitim: 1987–1992: Özel Akdeniz Lisesi 1992–1995: 24 Kasım Orta Okulu 1995–1998:Hacı Ahmet Atıl Lisesi 1998–2003:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 2010 -   :  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilimdalı Prehistorya Bilim Dalı Yüksek Lisans (Devam etmekte) Lisans Bitirme Tezi: M.Ö II.Binde Çukurova Bölgesinin Arkeolojik ve Filolojik Açıdan Değerlendirilmesi Danışman: Prof.Dr. Hayat ERKANAL Yüksek Lisans Tez Konusu Aktopraklık V erileri Işığında Kuzeybatı Anadolu’da Son Neolitik Çağ’dan İlk Kalkolitik Çağ’ a Geçiş Sorunu Alan Çalışmaları 1999–2000: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Protohistorya Ve Önasya Arkeoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU başkanlığında yapılan; Alacahöyük Kazısı / Çorum. (Açma Başkan Yardımcısı) 2000: Zeugma İnsiyatif Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU başkanlığında yapılan; Zeugma Kurtarma Kazıları/Nizip-Gaziantep (Açma Başkanı) 2000- :  Argos Gemicileri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği(Devam Etmekte) 2001–2002: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU başkanlığında yapılan; Saraga Höyük Kurtarma Kazıları/Nizip-Gaziantep (Çizim Koordinatörü ve Açma Başkanı) 2002: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Protohistorya Ve Önasya Arkeoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU başkanlığında yapılan;  Saraga Höyük Kurtarma Kazıları Eser Tasnif Çalışmaları/Gaziantep Müzesi 2002: İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Oğuz TANINDI başkanlığında yapılan; TAY Project İç Anadolu Yüzey Araştırması/Kırıkkale, Ankara. (Misafir olarak katılım) 2002: Ankara Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu Polonya/Biskupin Arkeoloji Festivali’nde;   Hitit Tanıtım Gösterisi Projesi Genel Koordinatörlüğü (Ankara Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu Başkanlığı görevim zarfında bu proje gerçekleştirilmiştir. ) 2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel ŞENYURT başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Yüceören Kurtarma Kazısı/ Ceyhan - Adana (Mimari Çizim Koordinatörü ve Açma Başkanlığı) 2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed GÖRÜR başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Minnetpınarı Kurtarma Kazısı/ Andırın – Kahramanmaraş (Mimari Çizim Koordinatörü) 2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel ŞENYURT başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Tetikom Kurtarma Kazısı/ Pasinler – Erzurum (Arazi Sorumlusu) 2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel ŞENYURT başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Tasmasor Kurtarma Kazısı/ Erzurum (Mimari Çizim Koordinatörü) 2003: Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel ŞENYURT başkanlığında yapılan; BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında yapılan Büyükardıç Kurtarma Kazısı/ Refahiye – Erzurum (Mimari Çizim Koordinatörü) 2004: BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi LOT C – Punjloyd – Limak Adi Ortaklı şirketinde;  Gözetmen Arkeolog(Adana – Sivas) 2004 –2005: BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi LOT B – Etimak A.Ş, Gözetmen Arkeolog(Erzincan) 2004: Mardin Kalesi Genel Tanıtım Projesi Koordinatörlüğü (Askerlik görevim sürecinde icraa edilmiştir) 2005: BOTAŞ BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi LOT B – Etimak, İş ve İşçi Sağlığı ve Emniyeti Müdürü, Gözetmen Arkeolog (Erzincan) 2006: Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi R.R.R Smith başkanlığında gerçekleştirilen, Aphrodisias Kazıları / Karacasu – Aydın (Açma Başkanlığı) 2007: Çukurova Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER başkanlığında yapılan;  Bileç Höyük Kurtarma Kazıları/ Develi – Kayseri (Açma Başkanlığı, Mimari Çizim Koordinatörlüğü) 2007: Çukurova Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER başkanlığında yapılan: Tatarlı Höyük Kazıları/ Ceyhan – Adana ( Mimari Çizim Koordinatörlüğü) 2008: Çukurova Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER başkanlığında yapılan: Tatarlı Höyük Kazıları/ Ceyhan – Adana (Açma Başkanlığı, Mimari Çizim Koordinatörlüğü) 2009: Prof. Dr. Abdülselam ULUÇAM başkanlığında, Prof. Dr. Gülriz KOZBE’nin bilimsel danışmanlığında yürütülen Hasankeyf Höyük Arazi Sorumluluğu 2009: Çukurova Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER başkanlığında yapılan: Tatarlı Höyük Kazıları/ Ceyhan – Adana ( Mimari Çizim Koordinatörlüğü) 2009: Dumlupınar Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat BİLGEN başkanlığında yürütülen Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı /Sey itömer – Kütahya 2009: Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen Çiledir Höyük Kurtarma Kazısı Seyitömer – Kütahya (Arazi Sorumluluğu) 2010: Mardin Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Karul’un bilimsel başkanlığında yürütülen Gusir Höyük Kurtarma Kazısı /Siirt - Eruh 2010: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Karul tarafından yürütülen Aktopraklık Höyük Kazısı / Bursa Kazılarda Alınan Sorumluluklar: Alan Sorumluluğu: Yukarıda bahsedilen Tetikom, Aphrodisias, Hasankeyf, Çiledir Kazılarında tüm arazi sorumluluğunu üstlendim. Açma Başkanlığı: Sadece Alacahöyük Kazıları hariç; diğer tüm kazılarda açma başkanlığı görevinde bulundum. Mimari Çizim: Yukarıda bahsedilen kazıların hemen hepsinde mimari çizimci olarak görev yaptım. Rölöve hazırlanması, genel yerleşim planı, kesit çizimleri, mezarlık çizimleri vb.. gibi bir çok mimari çizim tarafımdan sorumluluk üstlenilmiştir. Fotoğraf: Mimari çizimin yanında başka belgelendirme yöntemi olan fotoğraf hususunda amatör bilgi düzeyine sahip olmamla birlikte; katıldığım arkeoloji kazıların bir kısmında arazi fotoğraflandırılması ve küçük eser fotoğraflandırılması ve baskı çalışmalarında sorumluluk üstlendim. Yayınlar: Kaycı, O.H. (2002), “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Topluluğu Polonya/Biskupin Arkeoloji Festivaline Katılım Projesi” Argos Gemicileri, Sayı 8–9(Temmuz-Aralık), s.32, Ankara.  
05/12/2012
4467 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00