Arş. Gör. Ozan Özbudak

  Öğrenim Durumu Lise:                   Şişli Lisesi 1996-1999 Lisans:               İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 2001-2005 Yüksek Lisans:  İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı 2006-2010 Tezin Başlığı: Gelveri Kültürü Danışman: Prof.Dr. Sevil Gülçur Doktora: İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı 2010- Tezin Başlığı: Koyu Yüzlü, Çizi-Kazı Bezemeli Çanak Çömlek Işığında Orta Anadolu'da  Orta Kalkolitik Dönem'e Geçiş Sorunu Danışman: Doç.Dr. Erhan Bıçakçı Akademik Durumu Araştırma Görevlisi : Eylül 2009’da Çorum-Hitit Üniversitesi’nde göreve başladım. Ekim 2010’dan beri İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda 35. Madde kapsamında görevime devam etmekteyim. Alan Çalışmaları 2002                     Küllüoba Kazısı - Eskişehir 2003                     Küllüoba Kazısı - Eskişehir Tepecik - Çiftlik Kazısı- Niğde 2004                     Küllüoba Kazısı - Eskişehir Tepecik - Çiftlik Kazısı- Niğde Kaletepe Deresi Paleolitik Kazısı-Niğde 2005                     Tepecik - Çiftlik Kazısı- Niğde 2006                     Tepecik - Çiftlik Kazısı- Niğde Kaletepe Deresi Paleolitik Kazısı-Niğde Güvercinkayası Kazısı- Aksaray 2007                     Tepecik - Çiftlik Kazısı- Niğde Gelveri Sondaj Kazıları-Aksaray 2008                     Tepecik - Çiftlik Kazısı- Niğde Güvercinkayası Kazısı- Aksaray 2009                     Güvercinkayası Kazısı- Aksaray 2010                     Çatalhöyük Araştırma Projesi-Batı Çatalhöyük Kazısı-Konya 2011                     Çatalhöyük Araştırma Projesi-Batı Çatalhöyük Kazısı-Konya Tepecik - Çiftlik Kazısı- Niğde   Yayınlar 2012  Özbudak, O., "Kapadokya MÖ 6. Binyıl Kronolojisinin Kayıp Halkası: Gelveri Çanak  Çömleği Üzerine En Son Çalışmalar", Colloquium Anatolicum XI, İstanbul, s: 267-297. Poster   2008                    Prof. Dr.  Ufuk Esin’in Anadolu Arkeolojisine Katkılarından Bir Örnek: Gelveri, İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı-8, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, 5-7 Mayıs 2008, İstanbul                
05/12/2012
4123 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00