Yrd. Doç. Dr. Eylem Özdoğan

  Yrd. Doç. Dr.   : 24.06.2013 tairihinden itibaren Doktora             : 2003-2009 İ.Ü. Arkeoloji Anabilim Dalı Prehistorya Bilim Dalı “Trakya’da Yapılan Son Araştırmalar Işığında Balkanlar’da İlk Neolitik Çağ’dan Orta Neolitik Çağ’a Geçiş Sorunu” Danışman: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan  Yüksek Lisans    : 2000-2003 İ.Ü. Arkeoloji Anabilim Dalı Prehistorya Bilim Dalı “Marmara Bölgesi’ndeki Neolitik ve Kalkolitik Çağ Yerleşmelerinde Beslenme ve Besin Saklama Yöntemleri” Danışman: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan  Lisans                : 1994-1999 İ.Ü. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Akademik Görev 2002-                    : Araştırma Görevlisi, Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Burslar 2008                      : Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARİT) “Machteld Johanna Mellink 2007” doktora bursu, Berlin, 8 ay. 2007                      : Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin, 3 ay. 2006                      : Martin-Luther Universitesi Halle-Wittenberg  (Halle/ Saale) ve Alman Arkeoloji Enstitüsü,  Berlin ve Halle, 2 hafta. 2005                      : Cambridge Üniversitesi McDonald Enstitüsü Çatalhöyük Projesi, Londra, Projeler 1995-                   : Kırklareli Höyüğü kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Prof. Dr. Hermann Parzinger,  İstanbul Üniversitesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü, Kırklareli. 1996                    : Menekşe Çatağı kazısı, Doç. Dr. Aslı Erim Özdoğan, İstanbul Üniversitesi ve Tekirdağ Müzesi, Tekirdağ. 1997                    : Gordion Kazısı, Prof.Dr. Mary Voigt ve Kenneth Sams, Pennsylvania Üniversitesi, Ankara. 1999- 2004          : Mezraa-Teleilat kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ -TAÇDAM, Şanlıurfa. 2000                     : Harran kazısı, Dr. Nurettin Yardımcı, Kültür Bakanlığı, Şanlıurfa. 2001                     : Türkiye Kültür Envanteri Projesi Birecik-Suruç yüzey araştırması, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İstanbul Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi, Şanlıurfa. 2006, 2009 ve 2010  : Kırklareli yüzey araştırması, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İstanbul Üniversitesi, Kırklareli.    Makaleler 2012 (baskıda)    Özdoğan, E., (2012) “Kanlıgeçit An Anatolian Model of an Urban Center in Eastern Thrace: An Overview” E. Pernicka, , S. Ünlüsoy, S.W.E. Blum (Eds.), Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts, Publisher Springer Verlag, Serie: Natural Science in Archaeology.   Eres, Z. ve  E. Özdoğan, 2012. “A New Approach in Studying the Structural Systems of Prehistoric Wooden Post Buildings: A Case Study from Aşağı Pınar in Eastern Thrace”, (eds.) R. Carvais, A. Guillerme, V. Negre and J. Sakarovitch, Nuts & Bolts of Construction History Culture, Technology and Society, Vol. 3: 149-156., Picard.     2011                Özdoğan, M., N. Karul, E. Özdoğan, 2011 “2002 Yılı Mezraa-Teleilat Kazıları” N. Tuna, O. Doonan (Eds.), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları, 1. Cilt, ODTÜ- Tarihsel Çevre Araştırma ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM), Ankara, 35-79/ “2002 Mezraa-Teleilat Excavations”, N. Tuna, O. Doonan (Eds.), Salvagae Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu aad Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 2002, TAÇDAM- METU, Ankara: 80-96.   Özdoğan E. 2011 Settlement Organization and Architecture in Aşağı Pınar Early Neolithic Layer 6. In Beginnings- New Research in the Appearance of the Neolithic between Northwest Anatolia and the Carpathian Basin, edited by R. Krauss, pp. 213-223. Menschen- Kulturen- Traditionen; Forschung Cluster 1, Bd.1, VML GmbH, Rahden/ Westf.   2010                 Eres, Z., E. Özdoğan, A. Demirtaş, 2010 “Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi: Yaklaşım, Uygulama Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar” TÜBA-KED, 8: 183-200. 2010                Özdoğan, E, H. Swarzberg, M. Özdoğan, 2010 “Kırklareli Höyüğü 2008 Yılı Çalışmaları” 31. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt,  Ankara, 357-374. 2009                Özdoğan, M., H. Parzinger, E. Özdoğan, H. Swarzberg, “Kırklareli Höyüğü Aşağı Pınar Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Ankara: 233-248. 2008                Özdoğan, E., H. Schwarzberg,  “Aşağı Pınar 2007 Çalışmaları”,Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler, Sayı: 25 Ege Yayınları, İstanbul: 18-19. 2008                Özdoğan, E, H. Schwarzberg, M. Özdoğan, “2006 Yılı Kırklareli Yüzey Araştırması” 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Ankara: 263-276. 2008               Özdoğan, E., H. Schwarzberg, M. Özdoğan, H. Parzinger, E. Güldoğan, “2006 Yılı Kırklareli Höyüğü Çalışmaları” 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Ankara: 39-58. 2008               Özdoğan, E., “The Development of the First Farming Village Communities in the Marmara Region- The Definition of the Problem / Marmara Bölgesi’ndeki İlk Çiftçi Köy Toplumlarının Gelişmi - Sorunun Tanımı”, B. Erciyas (Ed.), Marmara Studies Symposium Proceedings- Marmara Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Ege Yayınları, İstanbul: 1-6. 2008               Özdoğan E., “Trakya’da Bir Tümülüs Mezarlığı Dokuzhöyük”, İ. Delemen, S. Çokay-Kepçe, A. Özdizbay, Ö. Turak (Eds.), Prof. Dr. Haluk Abbasoğluna 65. Yaş Armağanı EUERGETES, Ege Yayınları, İstanbul: 873-882. 2007               Özdoğan, M., E. Özdoğan, “Tarihöncesi Dönemde Trakya”, Aktüel Arkeoloji 3: 12-24. 2007              Özdoğan E., H. Schwarzberg, M. Özdoğan, “Kırklareli Höyüğü 2005 Yılı Çalışmaları”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Ankara: 253-268. 2007              Özdoğan E., “Neolitik Dönem Kil Kapamaları Aşağı Pınar Örneği” M. Alparslan, M. Doğan-Alparslan, H. Peker (Eds.), VITA Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan Kitabı, Ege Yayınları, İstanbul: 561-567. 2006              Özdoğan, E., M. Özdoğan,“Kırklareli Höyüğü 2004 Yılı Kazıları” 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Ankara: 187-194. 2006              Schwarzberg, H. , E. Özdoğan, “Zwischen Ost und West-Deutsch-türkische Forschungen am neolithischen Siedlunghügel von Aşaği Pınar (Türkish Trakien)” Archaeologia Circumpontica  3 (2005): 7-8. 2006             Özdoğan, E., H. Schwazberg, “Aşağı Pınar Höyüğü Çalışmaları-2005” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 21: 15-16. 2005            Özdoğan, E.,“Trakya’da bir Tunç Çağı Yerleşimi: Kanlıgeçit” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 19: 27-28. 2005            Özdoğan, M., N. Karul, E. Özdoğan,“Kırklareli Höyüğü 2003 Yılı Kazıları” 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt., Ankara: 321-332. 2004            Özdoğan, M., N. Karul, E. Özdoğan,“Mezraa-Teleilat Höyüğü 4. Dönem Çalışmaları” 25. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Ankara: 235-244. 2003           Özdoğan, E., “Beslenme: Trakya’nın İlk Çiftçileri”, ATLAS Sayı 129:134. 2002          Özdoğan, M., N. Karul, E. Özdoğan,“Şanlıurfa, Birecik-Suruç Arkeolojik Envanter Raporu, Envanter Fişleri”, N. Başgelen (Ed.) Birecik-Suruç Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları, TÜBA-TÜKSEK Yayınları, No.1/1, İstanbul: 1-101’e ek. Tanıtım ve Haber Yazıları 2011     Özdoğan, E.,“Kırklareli Höyüğü: 8 Bin Yıllık Köy Canlandı” ATLAS, Kasım 2011: 50. 2009     Özdoğan, E., “Beginnings: New Research in the Appearance of the Neolithic between Northwest Anatolia and the Carpathian Basin, International Workshop” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 28:17. 2009     Özdoğan, E., “Neolitik Dönem Çalıştayı II: Batı Anadolu ve Trakya’da Neolitik Dönem Bilgi Paylaşımı ve Kronoloji Oluşturma Girişimi” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 28: 16. 2008     Özdoğan, E., “Özdoğan, M., Başgelen N. (Eds.), Anadolu’da uygarlığın doğuşu ve Avrupa’ya yayılımı Turkiye’de Neolitik Dönem yeni kazılar, yeni bulgular, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 26: 8. 2007     Özdoğan, M., E. Özdoğan, H. Schwarzberg, V. Heyd,“Kırklareli Yüzey Araştırması- Kırklareli Surface Survey” TÜBA-AR 10: 112-113. 2007     Özdoğan, M., H. Parzinger, E. Özdoğan, H. Schwarzberg, “Aşağı Pınar” TÜBA-AR 10: 129-130. 2006     Özdoğan, M., H. Parzinger, E. Özdoğan, H. Schwarzberg,“Kırklareli Höyüğü Kazıları; Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit” TÜBA-AR 9:151-152. Bildiriler   2012        ‘’Preservation and Presentation of a Neolithic site in Turkey: The Case Study of Aşağı Pınar’’, ICAHM 2012 ANNUAL MEETING: UNESCO World Heritage Convention on its 40th Anniversary, Cuzco-Peru, 29 Kasım 2012   2011        "Continuity and discontinuity as seen from Thrace Times of Change-The Turn from the 7th to 6th Millennium BC in Near East and Southeast Europa", Free University, 25-26 Kasım 2011, Berlin. 2011        "Kırklareli Höyüğü Kazıları", 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 23-27 Mayıs 2011, Malatya. 2010       "Aşağı Pınar 2010", İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı 11, İstanbul Üniversitesi 02-04 Mayıs 2011, İstanbul. 2010       "The Relations between Thrace and Balkans in the Light of Aşağıpınar Excavation Result", XIth International Congress of Thracology, İstanbul University, 8-12 November 2010  İstanbul 2010      "Anadolu-Balkanlar’da İlk Neolitik’ten Orta Neolitik’e Geçiş", İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı -10, İstanbul Üniversitesi         27-29 Nisan 2010, İstanbul. 2010      "Kırklareli Höyük Kazıları", İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı -10, İstanbul Üniversitesi 27-29 Nisan 2010, İstanbul. 2010     "Trakya’da Tarımın Başlangıcı",Marmara Çevre Platformu (MARÇEP) 36. Bölge Toplantısı, 10 Nisan 2010, Lüleburgaz. 2009     "İstanbul Üniversitesi’nin Kırklareli Kültür Tarihine Katkıları", 18-22 Mayıs Müzeler Haftası Etkinlikleri, 21 Mayıs 2009, Kırklareli. 2009    "Kanlıgeçit: An Overwiev Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts", Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi, 07-10. Mayıs 2009, Tübingen. 2009    "Settlement Organization and the Architecture of Beginnings New Research in the Appearance of the Neolithic between NW Anatolia and Aşağı Pınar Early Neolithic Layer 6  the Carpatihan Basin", German Archeological Institute, 8-9 April 2009, İstanbul. 2009   "Kırklareli Höyüğü 2008 Yılı Çalışmaları",İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı -9, İstanbul Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009 , İstanbul. 2007   "2006 Yılı Kırklareli Yüzey Araştırması", 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 31 Mayıs 2007, Kocaeli. 2007   "Kırklareli Yüzey Araştırması-2006", İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı- 7, İstanbul Üniversitesi, 30 Nisan – 2 Mayıs 2007, İstanbul. 2007   "Marmara Bölgesi’ndeki Yeni Veriler Işığında Balkanlar’da İlk Çiftçi Köy Yaşantısının Gelişimi", Marmara Araştırmaları Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı, 27 Nisan 2007, Ankara. 2006  "2005 Yılı Kırklareli Kazıları", İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı- 6, İstanbul Üniversitesi, 10 Mayıs 2006, İstanbul. 2006   "Neolithic Food and Food Storage in the Marmara Region", Martin-Luther-Universitat, 27 Şubat 2007, Halle-Wittenberg. 2004   "Beslenme ve Besin Depolama Alışkanlıkları: Aşağı Pınar",        İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı- 4, İstanbul Üniversitesi, 19-21 Nisan 2004, İstanbul.  Poster                                                                           2008 "Settlement Pattern in Mezraa Teleilat", 6. İnternational Congres of Near Eastern Archeology, Sapienza University, 5-10 Mayıs, Roma.  2007 "Aşağı Pınar 2006 Yılı Çalışmaları", İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı- 7, İstanbul Üniversitesi, 30 Nisan-2 Mayıs 2007, İstanbul. 2004  "Neolitik ve Kalkolitik Çağ’da Marmara Bölgesi’nde Beslenme ve Besin Depolama Alışkanlıkları", İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı- 4, İstanbul Üniversitesi, 19-21 Nisan 2004, İstanbul.
05/12/2012
5799 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00