Yrd. Doç. Dr. Çiler Algül

Eğitim Doktora Tez Konusu 2000-2008    Çanak Çömleksizden Çanak Çömlekli Neolitik Döneme Geçiş Sürecinde Obsidiyen Teknolojisi İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prehistorya Bilim Dalı Doktora Programı Yüksek Lisans Tez Konusu       1996-2000  Çanak Çömleksiz Neolitik Çayönü Yerleşmesinin Doğalcam Kazıyıcılarının Tez Konusu İncelenmesi İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prehistorya Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1990-1994    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 1986-1989     Adapazarı Atatürk Lisesi Akademik Görev 2001-2007             İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (50/d maddesi ile) – Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (Görevlendirme) 2007-2008             İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (50/d maddesi ile) Ekim 2008             İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (33/a maddesi ile) 24.06.2013 tarihinden itibaren Yardımcı Doçent Dr. olarak atanma Yurtdışı Bursları ve Araştırmaları 2003-2004             “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çanak Çömleksiz Neolitikten Çanak Çömlekli Neolitik Döneme Geçiş Sürecinde Obsidiyen Kullanımı” başlıklı proje kapsamında Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği tarafından verilen Ilse – George Hanfmann Bursu ile University College London Arkeoloji Enstitüsü’nde 6 aylık staj programı. Yakındoğu Prehistorya’sı ve kuramsal arkeoloji üzerine alınan dersler ile kitaplık çalışmasının yanı sıra doktora tez konusu ile ilgili olarak uzmanlarla görüşülmüştür. 2002                      2002 yılına ilişkin Üniversiteler arası Fransa-Türkiye işbirliği programı çerçevesinde, Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Üniversitemiz arasındaki işbirliği programına bağlı olarak verilen burs ile CNRS CEPAM (Nice- Sofia Antipolis) ve l’Institut de Préhistoire Orientale’de (Jales) 3 aylık staj programı. Uzmanlarla yontmataş buluntuların teknolojik ve işlevsel analizlerine yönelik laboratuvar çalışmalarının yanı sıra kitaplık araştırması yapılmış ve Fransızca kursuna gidilmiştir. 1998                      “Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Araştırmaları Karma Projesi” kapsamında Chicago Üniversitesi tarafından verilen burs ile 1998 yılında Roma ‘La Sapienza’ Üniversitesi ve Museo delle Origini’de yapılan 3 aylık staj programı. Yakındoğu Prehistoryası ve yontmataş aletlerin kullanım izi analizleri üzerinde yapılan çalışmaların yanı sıra deneysel çalışmalara yer verilmiştir. Arazi Çalışmaları 2009         “Obsidians, Technical and Social Practices in Anatolia (8500-5000 BC cal)” başlıklı projeye bağlı olarak Aksaray ili Kızılkaya Köyü’nde deneysel Obsidiyen aletlerle yapılan hasat ve kasaplık faaliyetleri. Proje başkanı Dr. Laurence Astruc ve Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı. (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ve İ.Ü. ortak projesi). 2008          Kapadokya Obsidiyen Araştırmaları Projesi Yüzey Araştırması. Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı (İ.Ü.) 2000-2009   Tepecik-Çiftlik Kazısı, Niğde. Kazıyı yapan Yrd. Doç. Dr. Erhan Bıçakçı (İ.Ü.) (10 sezon) 1997-2002   Kömürcü-Kaletepe Obsidien Atölyesi, Niğde. Kazıyı yapanlar Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı (İ.Ü.), Dr. Didier Binder (CNRS-CEPAM) ve Niğde Müzesi (6 sezon) 1996          Göbekli Tepe Kazısı (Şanlıurfa). Alman Arkeoloji Enstitüsü, Urfa Araştırma Projesi. Kazıyı yapanlar Prof. Dr. Harald Hauptmann ve Prof. Dr. Klaus Schmidt. 1996          Gürcütepe Kazısı (Şanlıurfa). Alman Arkeoloji Enstitüsü, Urfa Araştırma Projesi. Kazıyı yapanlar Prof. Dr. Harald Hauptmann ve Prof. Dr. Klaus Schmidt. 1994     Kastamonu Yüzey Araştırması. Çalışmayı yürütenler Doç. Dr. Aslı Erim-Özdoğan (ÇOMÜ), Dr. Catherine Marro ve Aksel Tibet (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) 1993-1998  Yumuktepe, Mersin. Kazıyı yapanlar Prof. Dr. Isabella Caneva (Roma 'La' Sapienza Üniversitesi) ve Prof. Dr. Veli Sevin. (İ.Ü.) (6 sezon) 1993           Aşağı Pınar, Kırklareli. Doğu Marmara ve Trakya Projesi. Kazıyı yapan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan 1993           Hoca Çeşme, Edirne. Doğu Marmara ve Trakya Projesi. Kazıyı yapan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan 1992          Arslantepe, Malatya. Roma “La Sapienza” Universitesi, Doğu Anadolu Araştırma Projesi. Kazıyı yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane 1991          Çayönü, Diyarbakır. Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Araştırmaları Karma Projesi. Kazıyı yapan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan   Eşbaşkanlığını Yürüttüğü Kazılar 2010   Yumuktepe Höyüğü (Mersin). Kazıyı yürüten Prof. Dr. Isabella Caneva (Lecce Üniversitesi, İtalya) Laboratuvar Çalışmaları 2010 ve sonrası Aşıklı Höyük obsidiyen buluntuları üzerinde teknolojik ve tipolojik analiz çalışmaları 2010 ve sonrası  Güsir Höyük (Siirt) yontmataş buluntuları üzerinde teknolojik, tipolojik ve işlev analizi çalışmaları 2009 ve sonrası Kültepe (Kayseri) obsidiyen buluntuları üzerinde teknolojik ve tipolojik analiz çalışmaları 2006 ve sonrası  Yumuktepe Höyüğü (Mersin) yontmataş buluntuları üzerinde teknolojk ve tipolojik analiz çalışmaları 2006 ve sonrası Tepecik-Çiftlik (Niğde) obsidiyen buluntuları üzerinde teknolojik ve tipolojik analiz çalışmaları 1997-2003 Kömürcü-Kaletepe Obsidian Atölyesi (Niğde) yontmataş buluntuları üzerinde teknolojik analiz çalışmaları. Dr. Didier Binder ve Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı yönetiminde 1996  Göbekli Tepe ve Gürcütepe (Urfa) Çanak Çömleksiz Neolitik yontmataş buluntuları üzerinde tipolojik analiz çalışmaları. Prof. Dr. Klaus Schmidt yönetiminde 1993-1996  Marmara ve Doğu Trakya yontmataş buluntuları üzerinde tipolojik analiz çalışmaları: Ağaçlı, Domalı, Gümüşdere, Çalca Mevkii (İstanbul), Dr. Ivan Gatsov yönetiminde 1992-1996  Söğüt Tarlası ve Biris Mezarlığı (Urfa) Epi-Paleolitik dönem yontmataş buluntuları üzerinde tipolojik analiz çalışmaları. Dr. Bruce Howe yönetiminde 1991 ve sonrası Çayönü Çanak Çömleksiz Neolitik dönem yontmataş buluntuları üzerinde tipoloji ve işlev analizi çalışmaları. Dr. Isabella Caneva ve Dr. Maria Rosa Iovino ile birlikte Bağlı Olduğu Projeler 2009-                 Fransız Hükümeti “The French National Research Agency tarafından desteklenen   “Obsidians, Technical and Social Practices in Anatolia  (8500-5000 BC cal)” başlıklı 3 yıllık projeye 1 Ocak 2009 itibariyle başlanmıştır.   Makaleler Altınbilek, Ç., G Coşkunsu, Y. Dede, M.R. Iovino, , C. Lemorini, A. Özdoğan 2001          “Drills from Çayönü: A Combination of Ethnographic, Experimental and Use-Wear Analysis”, I. Caneva, C. Lemorini, D. Zampetti ve P. Biagi (yay. haz.),Beyond Tools. Redefining the PPN Lithic Assemblages of the Levant (Proceedings of the Third Workshop on PPN Chipped Lithic Industries, 1-4 November 1998, Venice), s. 137-143, ex oriente, Berlin. Altınbilek, Ç., M.R. Iovino, 2001          “From Shape to Function: Notes on Some End-Scrapers from Çayönü”, I. Caneva, C. Lemorini, D. Zampetti ve P. Biagi (yay. haz.),Beyond Tools. Redefining the PPN Lithic Assemblages of the Levant (Proceedings of the Third Workshop on PPN Chipped Lithic Industries, 1-4 November 1998, Venice), s. 161-164, ex oriente, Berlin. Bıçakçı, E., Ç. Altınbilek, E. Faydalı 2003          “Tepecik-Çiftlik 2001 Yılı Çalışmaları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, (27-31 Mayıs 2002, Ankara), s. 397-404. Bıçakçı, E., E. Faydalı, Ç. Altınbilek 2004          “Tepecik-Çiftlik 2002 Yılı Çalışmaları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, (26-31 Mayıs 2003, Ankara), 435-440. Altınbilek-Algül, Ç. 2007          “Yontmataş Aletlerin İşlevlerinin Anlaşılmasına Yönelik Çalışmalar: Kullanım İzi Analizleri”, M. Alparslan, M. Doğan-Alparslan ve H. Peker (yay. haz.), Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan VİTA, s. 37-48, Ege Yayınları, İstanbul. Bıçakçı, E., Ç. Altınbilek-Algül, S. Yıldırım, M. Godon, 2007          “Tepecik-Çiftlik”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay. haz.), Türkiye’de Neolitik Dönem. Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, s. 237-253, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. Bıçakçı, E., F. Açıkgöz, S. Yıldırım-Balcı, Ç. Altınbilek-Algül 2008          “Tepecik-Çiftlik 2006 Yılı Çalışmaları”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt (28 Mayıs-01 Haziran 2007, Kocaeli), 483-496. Iovino, M.R., Ç. Altınbilek 2008          “Recenti ricerche sulla produzione di utensili lignei a Karatepe-Aslantaş, Turchia”, G. Fiorentino ve D. Magri (yay. haz.), Charcoals from the Past. Cultural and Palaeoenvironmental Implications, (Proceedings of the III International Meeting of Anthracology , Convento dei Domenicani Cavallino – Lecce (Italy) June 28th – July 1st 2004), B.A.R. International Series 1807, Oxford, s. 141-146. Altınbilek-Algül, Ç-Balcı, S. 2010                “Obsidiyen Ticaretinin Merkezi Olarak Kültepe” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Mayıs 2010, Sayı 30, 11-13. Altınbilek-Algül, Ç. 2011                           “Chipped Stone Industry of Yumuktepe: Preliminary Results from “The Early Neolithic” Phase”, Anatolia Antiqua XIX, 13-25. Altınbilek-Algül, Ç, M. R. Iovino (baskıda)    “Obsidian Scrapers from PPN Layers of Çayönü: Morphological Functional Analysis”, Çayönü Excavation Reports 2: Chipped Lithic Assemblage of PPN Layers of Çayönü, Chicago University Oriental Institute Publications Altınbilek-Algül, Ç. (baskıda)    “Trends in Obsidian Technology and Typology”, Çayönü Excavation Reports 2: Chipped Lithic Assemblage of PPN Layers of Çayönü, Chicago University Oriental Institute Publications

Altınbilek-Algül, Ç,-L.Astruc-D. Binder, J. Pelegrin, (baskıda)    “Pressure Blade Flaking with a Lever in the Early and Late Neolithic of the Near East”, (UISPP XVe congress, Lisbonne, septembre 2006, Symposium Pressure Flintknapping: Experiment, context of emergence and development. Papers in honour of Jacques Tixier & Marie-Louise Inizan).   Kitap Tanıtımı   Altınbilek-Algül, Ç. 2006          “Kozlowski, S. K., O. Aurenche, Territories, Boundaries and Cultures in the Neolithic Near East, BAR International Series 1362, Oxford, 2005”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sayı 22, 2006, s. 5-6.   Sunulan Bildiriler   Nisan 2002   Altınbilek, Ç. “Çayönü Yerleşmesi Kazıyıcılarının İşlev Analizi Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı 2 (16-18 Nisan 2002) Nisan 2009      Altınbilek-Algül, Ç. Seminer “Obsidian Technology in the Late Stages of Pre-Pottery Neolithic and Pottery Neolithic Period: Some Results of Çayönü Tepesi Assemblages”, Arkeoloji Tezleri Tanıtım Seminerleri (29.04.2009), Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Beyoğlu-İstanbul. Nisan 2010      Algül, Ç “Çanak Çömlekli Neolitik Döneme Geçiş Sürecinde Çayönü Yerleşmesi Obsidiyen Buluntuları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 10, (27 Nisan 2010). Mayıs 2011     Altınbilek-Algül, Ç. “Yumuktepe İlk Neolitik Evre Yontmataş Buluntuları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 11, (3 Mayıs 2011)   Poster Mayıs 1997   Lemorini, C., Iovino, M.R., Altınbilek, Ç., Coşkunsu, G. “An Experiment for Micro-Wear Analysis: An Example of Hide Preparation and an Analogy of Archaeological Evidence by Experiments”, XVI. Kazı ve Araştırma Sonuçları, Tarsus. Nisan 2010      Altınbilek, Ç., S. Balcı vd. “Obsidiyen Aletlerin Arka Yüzü: Aşıklı Höyük Deneysel Çalışmaları Temmuz 2009 (Kızılkaya Köyü, Aksaray), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 10. Mayıs 2011     Balcı, S., Ç. Altınbilek-Algül “Kültepe Obsidiyen Buluntuları” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 11.         -  
05/12/2012
4155 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00