Yrd. Doç. Dr. Emre Güldoğan

Emre G. Öğrenim Durumu  Lise:         1990-1993, İstanbul Şehremini Lisesi Lisans:     1994-1998, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı. Y. Lisans: 1998-2002, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prehistorya Bilim Dalı. Doktora:  2002-2008, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Prehistorya Bilim Dalı. Akademik Durumu 29.12.1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanma. 09.07.2002 tarihinde “Aşıklı Höyük Sürtmetaş Endüstrisi ve Sorunları” konulu tez çalışmasının savunması, 12.01.2004 tarihinde Doktora yeterlilik yazılı ve sözlü sınavlarının geçilmesi. 30.12.2008 tarihinde “Mezraa-Teleilat Tarak-Baskı “Impresso” Bezemeli Çanak Çömleğin Köken ve Dağılımı” konulu doktora tez çalışmasının savunması. 24.06.2013 tarihinden itibaren Yardımcı Doçent Dr. olarak atanma Yüksek Lisans Tez Konusu Aşıklı Höyük Sürtmetaş Endüstrisi ve Sorunları Doktora Tez Konusu Mezraa-Teleilat Tarak-Baskı "Impresso" Bezemeli  Çanak Çömleğin Köken ve Dağılımı Burslar-Ödüller 19 Haziran 2004 “Amerikan Türk İlmi Araştırmaları Enstitüsü (ARIT)” Doktora Araştırma Bursu 1 Kasım 2004-31 Ocak 2005 “Almanya Tübingen Üniversitesi “Institut für Ur-und frühgeschichte” tarafından Doktora Araştırma ve Dil Eğitimi Bursu 27 Haziran 2006 “Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED)” Doktora Araştırma Bursu 2012 TÜBİTAK UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik) Ödülü 12 Mayıs 2010 “İstanbul Üniversitesi Genç Bilim İnsanlarının Desteklenmesi Projesi ” çerçevesinde onur plaketi 15 Nisan 2013 “İstanbul Üniversitesi Genç Bilim İnsanlarının Desteklenmesi Projesi ” çerçevesinde onur plaketi 18 Ocak-04 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği YADOP desteği ile İngiltere-Londra'da araştırma çalışması 12 Mayıs 2014 "İstanbul Üniversitesi Bilim ve Sanat Şöleni" çerçevesinde onur plaketi Üyelikler Arkeologlar Derneği İstanbul Royal Anthropological Institut Londra Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (Muhabir Üye) Hakemlik İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü İnsanbilim Dergisi hakemliği Alan Araştırması 1999     Prof. Dr. Ivan Pavlu (Prag Üniversitesi) ile birlikte Aşıklı Höyük Sürtmetaş Endüstrisi buluntuları üzerine Aksaray ili ve çevresinde yapılan uygulamalı atölye çalışması. 2000     Aksaray İli Müzesi depolarındaki etüdlük ve müzelik buluntuların düzenleme çalışması Laboratuvar Çalışması 2007  Universita degli Studi di Lecce Dipartimento di Beni Culturali (İtalya, Lecce Üniversitesi)'de Paleoetnoloji Laboratuarında Prof. Dr. Isabella Caneva ile birlikte gerçekleştirilen deneysel arkeolojik çalışma Proje Aksaray İli Aşıklı Höyük Kazısı Şanlıurfa İli Mezraa-Teleilat Kazısı/Proje Yardımcısı Kırklareli İli Aşağıpınar Kazısı/Proje Yardımcısı Bursa İli Aktopraklık Kazısı/Proje Yardımcısı İstanbul İli İTA (İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları) Yüzey Araştırmaları Projesi/ Başkan Yardımcısı İstanbul İli Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları /Kazı Başkan Yardımcısı Aksaray İli Güvercinkayası Kazısı / Kazı Başkan Yardımcısı İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi / Proje Başkanı Kazı ve Yüzey Araştırmaları 1996           : Tekirdağ İli Menekşe Çatağı Kazısı, Yrd. Doç. Dr. Aslı Erim Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında (öğrenci olarak) 1998-2000 : Aksaray İli Aşıklı Höyük Kazısı, Prof. Dr. Ufuk Esin (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında (1998-1999 yıllarında öğrenci, 2000 yılında proje yardımcısı olarak) 2002           : Şanlıurfa İli Mezraa-Teleilat Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında 2003           : Kırklareli İli Aşağıpınar Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında 2003           : Şanlıurfa İli Mezraa-Teleilat Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında 2004           : Şanlıurfa İli Mezraa-Teleilat Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında 2006           : Kırklareli İli Aşağıpınar Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında 2006           : Bursa İli Aktopraklık Kazısı, Doç. Dr. Necmi Karul (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında 2007           : Kırklareli İli Aşağıpınar Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında 2007           : Bursa İli Aktopraklık Kazısı, Doç. Dr. Necmi Karul (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında 2008-2012 : İTA (İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları), Yrd. Doç. Dr. Şengül Aydıngün (Kocaeli Üniversitesi), Prof. Dr. Volker Heyd (Bristol Üniversitesi) ile birlikte proje başkan yardımcısı olarak, 2008           : Kırklareli İli Aşağıpınar Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında 2009-2012  : Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları, Yrd. Doç. Dr. Şengül Aydıngün (Kocaeli Üniversitesi),  kazı başkan yardımcısı olarak, 2013-..          : Aksaray İli Güvercinkayası Kazısı, kazı başkan yardımcısı 2013-..          : İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi, proje başkanı olarak Editörlük 2015              : İstanbul İli Yüzey Araştırmaları 2013 Silivri, eds: E. Güldoğan - M. Altun, Silivri Belediyesi, İstanbul.   Makaleler 2003          Güldoğan, E. "Aşıklı Höyük Sürmetaş Endüstrisi Buluntularından Bir Grup (Öğütücü ve Ezici Aletler, Ufuk Esin'e Armağan, Köyden Kente Yakındoğu'da İlk Yerleşimler, eds: M. Özdoğan, H. Hauptmann, N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 415-428. 2004          Güldoğan, E., “Ufuk Esin’e Armağan/Studies Presented of Ufuk Esin, Köyden Kente Yakındoğu’da İlk Yerleşimler/From Village to Cities, Early Villages in the Near East”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Ocak 2004, Sayı:17, Zero Prodüksiyon Ltd., 4-5. 2007         Güldoğan, E., “Tarak-Baskı "Impresso" Çanak Çömleği Yapımında Kullanılan Teknikler ve Mezraa-Teleilat Yerleşimi Örnekleri”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan VITA, eds.: M. Alparslan, M. Doğan Alparslan, H. Peker, Ege Yayınlar, İstanbul, 299-309. 2008         Güldoğan, E., “Aşıklı Höyük Sürtmetaş Endüstrisi Kesiciler ve Diğer Araç, Silah ve Aletler Grubu”, Haluk Abbasoğlu’na Armağan EUREGETES, eds. İ. Delemen, S. Çokay-Kepçe, A. Özdizbay, Ö. Turak, Ege Yayınları, İstanbul, s. 521-530. 2008         Güldoğan, E., “Mezraa-Teleilat Tarak-Baskı “Impresso” Çanak Çömleği Bezeme Teknikleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma”, TÜBA-AR 11, Stil Matbaacılık, s. 155-166. 2008         Güldoğan, E., “İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları Bölge Kültür Tarihine Yeni Katkılar”, Aktüel Arkeoloji 9, Graphis Matbaa, Edirne, s:66-71. 2008         Özdoğan, E-H. Schwarzberg-M. Özdoğan-H. Parzinger-E. Güldoğan,  “2006 Yılı Kırklareli Höyüğü Kazıları”,  Kazı Sonuçları Toplantısı 29,  Dösimm Basımevi, Ankara, s. 39-58 2010         Güldoğan, E., “İstanbul’un Batısında Gerçekleştirilen Arkeolojik Araştırmalar İTA Projesi”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Ocak 2009, Sayı:29, Zero Prodüksiyon Ltd, s. 6-8. 2010         Güldoğan, E., “Mezraa-Teleilat Settlement “Impressed” Ware and Transferring Neolithic Life Style”, Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, May 5th-10th 2009, Sapienza-Universitá di Roma, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, s. 375-380. 2010        Aydıngün, Ş.-E. Güldoğan-V. Heyd-H. Öniz, “2008 Yılı İstanbul Tarihöncesi Çağlar Yüzey Araştırması”, 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, İsmail Aygül Ofset Matbaacılık, Ankara, s. 273-288. 2010        Heyd, V.-Ş. Aydıngün-E. Güldoğan, “Geophysical Applications for ITA 2008: The Example of the Selimpaşa Höyük”, 25.  Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Merkez Repro İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Ankara, s. 553-569 2011        Güldoğan, E., “Aşıklı Höyük Sürtmetaş Buluntu Topluluğu”, TÜBA-AR 14, Şenol Matbaacılık, Ankara, s. 41-58. 2011        Güldoğan, E.-Ş. Aydıngün-V. Heyd, “2009 Yılı İstanbul  Tarihöncesi Çağlar Yüzey Araştırması”, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, Allame Tanıtım&Matbaacılık, Ankara, s. 355-364. 2011       Aydıngün, Ş-E. Güldoğan, “ITA (Istanbul Prehistoric Survey) Researches at 2008”, BAR Int.S. 2200, 183-188. 2011       Aydıngün, Ş-E. Güldoğan-V. Heyd-H. Öniz, “Küçükçekmece Göl Havzası İlk Dönem Kazı Çalışmaları (2009 Yılı), 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, Allame Tanıtım&Matbaacılık, Ankara, s. 46-57. 2012    Güldoğan, E., “Coarse Ground Stone Industry”, Die Frühbronzezeitiche Siedlung von Kanlıgeçit bei Kırklareli, Archäologie in Euraisen 27, eds. M. Özdoğan-H. Parzinger, Verlag Philipp Von Zabern, Berlin, s: 230-232. 2012  Güldoğan, E., “Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları 2011 Yılı Çalışmaları”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Mayıs 2012, Sayı 34, Zero Prodüksiyon Ltd, İstanbul, s. 31-33. 2012    Güldoğan, E., “1985’ten Günümüze İstanbul Üniversitesi Prehistorya Laboratuarı Koleksiyonuna Eklenen Sürtmetaş Alet Endüstrisi Buluntuları Üzerine Değerlendirme", Colloquium Anatolicum XI, eds. M. Alparslan-A. Akkaya, MAS Matbaacılık, İstanbul, s: 205-218. 2013    Güldoğan, E., "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi 2013 Yılı Çalışmaları", Arkeoloji ve Sanat 144, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s. 57-68. 2014    Aydıngün, Ş.-V. Heyd-E. Güldoğan-H. Öniz, "İstanbul'un Batısında Kalan Son Höyük: Selimpaşa", Engin Özgen'e Armağan, eds: A. Engin-B.Helwing-B. Uysal, Asitan Kitap, Ankara, s: 47-50. 2014   Aydıngün Ş.G.-V. Heyd-H. Öniz-E. Güldoğan, "İstanbul Tarihöncesi Araştırmalarından Tunç Çağı Verileri", Arkeoloji ve Sanat 145, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s. 2015  Öniz;H-Ş. Aydıngün-E. Güldoğan, Archaeological Excavations at İstanbul's Lake Küçükçekmece, BAR Int S. 2695, eds. P.M Militello-H. Öniz, Oxford, s. 407-410. 2015 Güldoğan, E., "İstYA Projesi", Aktüel Arkeoloji 45 (Mayıs-Haziran), Graphis Matbaa, Edirne, s. 2015 Güldoğan, E., "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi Silivri Arazi Çalışmaları", İstanbul İli Yüzey Araştırmaları 2013 Silivri, eds: E. Güldoğan - M. Altun, Silivri Belediyesi, İstanbul, s. 25-40. Baskıda      "The Formation of the Mediterranean Neolithic: Impresso Pottery from East to West" Baskıda      "Hoca Çeşme Sürtmetaş Endüstrisi Buluntuları", Baskıda      "Hoca Çeşme Yerleşimi Taş Kapları", Baskıda      "İstanbul Küçükçekmece Lake Excavation" Baskıda      "İstanbul Tarihöncesi Çağlar Yüzey Araştırması 2010 (İTA Projesi)" Baskıda      "A General View Into the Comb Impression “Impresso” Pottery In Mediterranean and Aegean Regions" Baskıda Fikirtepe’den İstYA’ya İstanbul'da Tarihöncesi Araştırmalar ve Sonuçları Baskıda İstYA Projesi Kapsamında Çatalca Sınırları İçerisindeki Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Sonuçları   Konferans, Bildiri, Sempozyum 2003          : Aşıklı Höyük Sürtmetaş Endüstrisi Öğütücü/Ezici Aletler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı III, 7 Mayıs 2003, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2005          : Comb Pressed and Impressed Pottery of Mezraa-Teleilat, Köln Üniversitesi/Heinrich-Barth Enstitüsü, 20 Ocak 2005, Köln. 2005          : Mezraa-Teleilat Impressed Pottery, Tübingen Üniversitesi/Institut für Ur-und Frühgeschichte, 26 Ocak 2005, Tübingen. 2006          : Mezraa-Teleilat Tarak-Baskı "Impresso" Çanak Çömleği Hakkında Ön Bilgiler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı VI, 9 Mayıs  2006, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2008          : 6. ICAANE (International Congress of the Archaeology on the Ancient Near East), 5-10 Mayıs 2008, Roma La Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya. 2009          : ITA (İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları) 2008 Yılı Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı IX, 15 Nisan 2009, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2009          : ITA (Istanbul Prehistoric Survey) Researches at 2008, 13th SOMA  (Symposium in Mediterranean Archaeology), 24  Nisan 2009, Selçuk Üniversitesi, Konya 2010          : İstanbul Küçükçekmece Lake Excavation, 13th SOMA  (Symposium in Mediterranean Archaeology), 24 Nisan 2010, Küçükçekmece SKM, İstanbul. 2010          : İTA (İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları) 2009 Yılı Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı X, 27 Nisan 2010, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2010          : İstanbul Tarihöncesi Çağlar Yüzey Araştırması (İTA Projesi), T.C. Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25 Mayıs 2010, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul. 2010          : İstanbul Tarihöncesi Çağlar Yüzey Araştırması (İTA Projesi) 2010, XIth Thracology Congress, İstanbul Üniversitesi, 08 Kasım 2010, İ.Ü. Cemil Bilsel Konferans Salonu, İstanbul. 2011        : The Archaeological Excavation at Istanbul Kucukcekmece Lake-2010”, 15th  SOMA (Symposium on Mediterranean Archaeology), 3-5 Mart 2011, Catania University, Sicily, Italy. 2011        :Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları 2010, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XI, 02 Mayıs 2011, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2012           : İTA Projesi Yüzey Araştırmaları 2011, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XII, 03 Mayıs 2012, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2012          : “İTA Projesi 2008-2011”, SRM Travel, Sultanahmet Golden Horn Hotel 20 Mayıs 2012, İstanbul. 2014         : "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi 2013 Yılı Çalışmaları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XIII, 30 Nisan 2014, İ.Ü. Cemil Bilsel Konferans Salonu, İstanbul. 2014        : "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi 2013 Yılı Çalışmaları", 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 02 Haziran 2014, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep. 2015        : "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) 2014: Çatalca", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XIV, 03 Nisan 2015, İ.Ü. Cemil Bilsel Konferans Salonu, İstanbul. 2015         Konu: "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi 2014 Yılı Çalışmaları", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 12 Mayıs 2015, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kongre Merkezi, Erzurum. 2016        Konu: "The Formation of the Mediterranean Neolithic: Impresso Pottery in Context of Neolithisation", BEAN (Bridging The European Anatolian Neolithic), 14 Ocak 2016, Akka Antedon Hotel, Kemer, Antalya. 2016         Konu: "Fikirtepe'den İstYA'ya İstanbulda Tarihöncesi Araştırmalar ve Sonuçları", Halet Çambel 100 Yaşında", 08 Nisan 2016, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye. 2016        Konu: "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) 2015",  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XV, 25 Nisan 2016, İ.Ü. Cemil Bilsel Konferans Salonu, İstanbul. 2016        Konu: "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları 2015 Yılı Çalışmaları", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne. Poster 2002         Konu: Aşıklı Höyük Sürtmetaş Endüstrisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı II, 17-19 Nisan 2002, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2006         Konu: Mezraa-Teleilat Tarak-Baskı "Impresso" Çanak Çömleğinin Yayılımı ve Akdeniz Kültürlerine Etkileri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı VI, 08-10 Mayıs 2006, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2008         Konu: Yakındoğu’dan Avrupa’ya Yayılan Neolitik Yaşam Biçiminin Önemli Bir Girdisi: Tarak-Baskı “Impresso” Çanak Çömleği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı VIII, 20-22 Mayıs 2008, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2008         Konu: Mezraa-Teleilat Settlement “Impressed” Ware and Transferring Neolithic Life Style,  6. ICAANE (International Congress of the Archaeology on the Ancient Near East,  5-10 Mayıs 2008, Roma La Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya 2009         Konu: İTA (İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları) 2008 Yılı Çalışmaları İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı IX, 20-22 Mayıs 2008, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2010          Konu: İTA (İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları) 2009 Yılı Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı X, 27-29 Nisan 2010, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2011          Konu: İTA Projesi Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları 2010, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XI, 02 Mayıs 2011, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2012          Konu: Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları 2011, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XII, 02-04 Mayıs 2012, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul. 2014         Konu: "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi 2013 Yılı Çalışmaları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XIII, 28-30 Nisan 2014, İ.Ü. Cemil Bilsel Konferans Salonu, İstanbul. 2015         Konu: "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi 2014 Yılı Çalışmaları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XIV, 01-03 Nisan 2015, İ.Ü. Cemil Bilsel Konferans Salonu, İstanbul. 2016        Konu: "İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) 2015 : Çatalca II ", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı XV, 25-27 Nisan 2016, İ.Ü. Cemil Bilsel Konferans Salonu, İstanbul.    
05/12/2012
6554 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00