Yrd. Doç. Dr. Semra Balcı

      EĞİTİM Doktora 2000-2007   Tez Konusu   Orta Anadolu Obsidiyen Teknolojisi: Aşıklı Höyük Modeli,   Tekno-Kültürel Kökeni ve Evrimi          İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prehistorya    Bilim Dalı Doktora Programı   Yüksek Lisans  1995-1999   Tez Konusu   Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemde Ok ve Mızrak Uçlarının Gelişimi: Aşıklı Höyük Örneği İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prehistorya Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1990-1994             İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı Lisans Programı 1986-1989             Esenkent Ertuğrul Gazi Lisesi AKADEMİK GÖREV 2001-2006             İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (50/d maddesi ile) – Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (Görevlendirme) Kasım 2006           İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (50/d maddesi ile) Eylül 2007             İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (33/a maddesi ile) Mart 2012            İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Yardımcı Doçent YURTDIŞI BURSLARI VE ARAŞTIRMALARI 2002       “Orta Anadolu Obsidiyen Teknolojisinin Tekno-Kültürel Açıdan Araştırılması” başlıklı proje kapsamında Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği tarafından verilen Doktora Bursu. 2002       2002 yılına ilişkin Üniversiteler arası Fransa-Türkiye işbirliği programı çerçevesinde, Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Üniversitemiz arasındaki işbirliği programına bağlı olarak verilen Arkeolojik Araştırma ve Eğitimi konusunda burs ile CNRS CEPAM (Nice- Sofia Antipolis) ve l’Institut de Préhistoire Orientale’de (Jales) 3 aylık staj programı. Uzmanlarla yontmataş buluntuların teknolojik ve işlevsel analizlerine yönelik laboratuvar çalışmalarının yanı sıra kitaplık araştırması yapılmış ve Fransızca kursuna gidilmiştir. 1999       Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın vermiş olduğu burs ile (Fransız Hükümetinin yabancı öğrenciler için verdiği “CIES” bursu) Maison de l’Orient Méditerranéen (Lyon) ve l’Institut de Préhistoire Orientale’de (Jales) 1,5 ay süreli staj. Kaletepe kazısı obsidiyen buluntularının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak ve fransızca dil bilgisini geliştirmek amaçlanmıştır. 1998         Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın vermiş olduğu burs ile (Fransız Hükümetinin yabancı öğrenciler için verdiği “CIES” bursu) Maison de l’Orient Méditerranéen (Lyon), l’Institut de Préhistoire Orientale’de (Jales) ve Centre de Recherches Archéologiques’de (Sophia Antipolis, Nice) 3 ay süreli staj. Lyon’da CNRS grubundan C. Chataigner ile Anadolu obsidiyeninin dağılım haritalarının yapılması ile ilgili ortak çalışma gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. M.-C. Cauvin (Jales) ile birlikte Yakındoğu Neolitik yerleşmelerinin yontmataş buluntuları ile ilgili çalışılmıştır. Jales’de bulunulduğu sürede ayrıca Yüksek Lisans tezi ile ilgili kitaplık araştırması ve yanısıra G. Deraprahamian ile obsidiyen yongalama üzerinde staj yapılmıştır. Sophia Antipolis’te Dr. Didier Binder (Valboone) ile 1998-1999 yılı Kaletepe Kazısı buluntuları üzerinde değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Katıldığı Bilimsel Projeler 2009         “Obsidians, Technical and Social Practices in Anatolia (8500-5000 BC cal.)” başlıklı projeye bağlı olarak Aksaray ili Kızılkaya Köyü’nde deneysel       obsidiyen aletlerle yapılan hasat ve kasaplık faaliyetleri. Proje başkanı Dr. Laurence Astruc ve Prof.Dr. Nur Balkan-Atlı. (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ve İ.Ü. ortak projesi). 2008-2010      Kapadokya Obsidiyen Araştırmaları Projesi, Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı (İstanbul Üniversitesi) (3 sezon). 2005-2010      Aktopraklık Höyük kazı projesinde yontmataş buluntuların analizi ve sonrası  (yardımcı araştırmacı statüsünde) (5 sezon). 2004-2009      Tepecik-Çiftlik (Niğde), Doç. Dr. Erhan Bıçakcı (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında (5 sezon). 1997-2002     Kömürcü/ Katepe Obsidien Atölyesi Kazısı (Niğde), Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı (İstanbul Üniversitesi), Dr. Didier Binder (CNRS-CEPAM) ve Niğde Müzesi (6 sezon). 1995-1996    İç Anadolu, Kapadokya Bölgesi Obsidiyen Yataklarının Jeo-Arkeolojik Yöntemle İncelenmesi,  Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı (İstanbul Üniversitesi),  Prof. Dr. M.C. Cauvin (CNRS-Jales) başkanlıklarında (2 sezon) 1993-94        Aksaray Projesi Yüzey Araştırmaları (Aksaray), Prof. Dr. Sevil Gülçur (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında (2 sezon). 1993-94        Işıklar Dağı Yüzey Araştırmaları (Tekirdağ), Dr. Savaş Harmankaya (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında (2 sezon). 1992-99, 2002-2003  Aşıklı Höyük Kazısı (Aksaray), 1992-99 tarihleri arasında Prof. Dr. Ufuk Esin (İstanbul Üniversitesi), 2002-03 tarihleri arasında Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı  (İstanbul Üniversitesi) başkanlığında (10 sezon). 1991             Hallan Çemi Kazısı (Batman), Prof. Dr. Roosenberg (Delawere Üniversitesi) başkanlığında. Laboratuvar Çalışmaları 2009                   Fransız Hükümeti “The French National Research Agency tarafından desteklenen “Obsidians, Technical and Social Practices in Anatolia                          (8500-5000 BC cal)” başlıklı 3 yıllık projeye 1 Ocak 2009 itibariyle başlanmıştır. 2009 ve sonrası   Kültepe (Kayseri) obsidiyen buluntuları üzerinde teknolojik ve tipolojik analiz çalışmaları. 2005 ve sonrası   Aktopraklık (Bursa) Neolitik Dönem Yontmataş Endüstrisinin tipolojik ve teknolojik analizi. 2006 ve sonrası   Tepecik-Çiftlik (Niğde) Yontmataş Endüstrisinin tipolojik ve teknolojik analizi Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı ve Dr. Çiler Algül ile birlikte. 1992-99              Aşıklı Yontmataş Endüstrisinin tipolojik analizi Prof.Dr. Nur Balkan-Atlı ile birlikte. 1997-2003          Kömürcü-Kaletepe Obsidian Atölyesi (Niğde) yontmataş buluntuları üzerinde teknolojik analiz çalışmaları. Dr. Didier Binder ve Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı yönetiminde. Katıldığı Diğer Çalışmalar ve Stajlar 1994-95               İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji bölümünde; Genel Jeoloji, Mineroloji ve Petrografi derslerine 2 sömestr dinleyici olarak katılım 1997                    İstanbul Üniversitesi Prehistorya Laboratuvarında Dr. Didier Binder tarafından verilen Yontmataş Teknolojisi Üzerine bir hafta sürelik seminer çalışmasına katılım.   Makaleler Balkan-Atlı N., N. Kayacan, M. Özbaşaran, S. Yıldırım, 2001                 “Variability in the Neolithic arrowheads of Central Anatolia (Typological, Technological and Chronological Aspect)”, Beyond Tools, Redefining the PPN Lithic Assemblages of the Levant (3 rd Workshop on Chipped Lithic Industries November 1-4, 1998), Haz. I. Caneva, C. Lemorini, D. Zampetti, P. Biagi, ex oriente, Berlin, 27-43. Yıldırım-Balcı, S. 2003                 “Aşıklı Höyük Özel Yapılar Kompleksi Yontmataş Buluntuları Üzerine Bir Değerlendirme”, Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük, Haz. M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav, Ege Yayınları, İstanbul, 343-352. Yıldırım-Balcı, S. 2007                “Yontmataş İncelemelerinde Teknolojik Yaklaşım, Uygulanması ve Kültürlerin Tanımlanmasındaki Rolü”, VITA, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol Armağan Kitabı / Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, Haz. M. Alparslan, M. Doğan-Alparslan, H. Peker, Ege Yayınları, İstanbul, 789-795. Bıçakcı, E., Ç. Altınbilek-Algül, S. Balcı, M. Godon, 2007                “Tepecik-Çiftlik”, Türkiye’de Neolitik Dönem, Haz. M. Özdoğan- N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 237-253. Bıçakçı, E., F. Açıkgöz, S. Yıldırım-Balcı, Ç. Altınbilek-Algül 2008                 “Tepecik-Çiftlik 2006 Yılı Çalışmaları”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt (28 Mayıs-01 Haziran 2007, Kocaeli), 483-496. Balcı, S. 2010                 “Obsidian Source-Technology-Settlement Relation: Aşıklı Höyük (Central Anatolia) Case”, Matthiae, P.-F. Pinnock-L. Nigro-N. Marchetti (eds.), 6. ICAANE 3, Sapienza - Università di Roma May 5th-10th 2009, Wiesbaden, 295-304. Altınbilek-Algül, Ç-Balcı, S. 2010                “Obsidiyen Ticaretinin Merkezi Olarak Kültepe” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Mayıs 2010, Sayı 30, 11-13. Yıldırım, S. 2011                “The Typological Analysis of Aşıklı Arrowheads and Problems”, The State of the Stone Terminologies, Continuities and Contexts in Near Eastern Lithics, Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and Environment 13, Berlin, ex oriente, 411-415. Balcı, S. 2011                “Aşıklı Höyük Obsidiyen Teknolojisi”, TÜBA-AR 14, 19-39. Balcı, S. 2011                “The Chipped Stone Industry of Aktopraklık C (Bursa) Preliminary Results”, Anatolia Antiqua XIX, 1-11. Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, S. Balcı 2011                “Göllü Dağ Survey 2010”, Anatolia Antiqua XIX, 259-278. Kitap Tanıtımı Yıldırım-Balcı, S. 2004                “Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Mayıs 2004, Sayı 18, 8. Bildiriler 2002                Sempozyum Konu: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 2, (17 Nisan 2002). Verilen Bildiri: Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin Belirleyici Bir Alet Grubu Olan Ok uçları 2004                Sempozyum Konu: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 4, (21 Nisan 2004). Verilen Bildiri: B. Kapadokya Bölgesi Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Obsidiyen Teknolojisi: Kaynaklar, atölyeler ve Yerleşmeler Arası İlişki 2007                Sempozyum Konu: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 7, (1 Mayıs 2007). Verilen Bildiri: Orta Anadolu Obsidiyen Teknolojisi, Aşıklı Höyük Modeli, Tekno-Kültürel Kökeni ve Evrimi. 2009                Seminer Konu: Arkeoloji Tezleri Tanıtım Seminerleri (29.04.2009), Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Beyoğlu-İstanbul Verilen Bildiri: Orta Anadolu Obsidiyen Teknolojisi, Aşıklı Höyük Modeli, Tekno-Kültürel Kökeni ve Evrimi. 2009                Çalıştay Konu: Obsidian in the Mediterranean, Danish Institute Atina, 26 Eylül 2009. Verilen Bildiri: Obsidian Technology of Aceramic Neolithic Aşıklı Höyük and Central Anatolia. 2010                Sempozyum Konu: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 10, (27 Nisan 2010). Verilen Bildiri: Aktopraklık C Alanı Yontmataş Buluntuları. Poster Balcı, S. 2008                Konu: Obsidian Source-Technology-Settlement Relation: Aşıklı Höyük (Central Anatolia) Case, Yer:  6. Uluslararası Eski Yakındoğu Arkeolojisi Kongresi, Roma, İtalya.      
05/12/2012
4180 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00