Prof. Dr. Sevil Gülçur

Öğrenim Durumu: 1951-1956      Aksaray İlkokulu (İstanbul) 1956-1967      Sankt Georg Avusturya Lisesi (İstanbul) (2 hazırlık sınıflı 5 yıllık orta ve 4 yıllık lise öğrenimi. 1962-1963 eğitim yılı süresince Viyana’da bir lisede misafir öğrencilik) 1967-1975      İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü (Tezli sertifika Prehistorya; yardımcı sertifikalar Önasya Kültürleri ve Klasik Arkeoloji) Lisans tezi konusu: “Tepecik 😯 Derin Sondajı Saman Katkılı Hamurlu Mallar”, Yöneten: Prof. Dr. U. Esin 1976-1988      Tübingen Eberhard-Karl Üniversitesi Tarih Öncesi ve Erken Tarih Enstitüsü’nde doktora eğitimi Doktora Konusu: “Die Chalkolithische Keramik von Norşuntepe -Elazığ/Osttürkei”, (Norşuntepe Kalkolitik Çanak Çömleği - Elazığ/Doğu Anadolu) Yöneten: Prof. Dr. F. Fischer Akademik Durum: 15. Ekim 1990: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı’na Uzman olarak tayin. 03. Ocak 1996: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. Dr. olarak atanma. 25. Kasım 1997: Doçentlik ünvanına hak ve atama 14 Aralık 2006: Profesörlük ünvanına hak ve atama 26 Haziran 2011 Yaş haddinden emekli Kazı ve Yüzey Araştırması Katılımlarım: 1968-1972      Norşuntepe (Prof. Dr. H. Hauptmann: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi/İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü): Kalkolitik -> İDÇ 1972             Çayönü (Prof. Dr. R.J. Braidwood - Prof. Dr. H. Çambel: İstanbul ve Chicago Üniversiteleri Ortak Projesi): Akeramik Neolitik 1973-1974      Tepecik ve Tülintepe (Prof. Dr. U. Esin: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi/İstanbul Üniversitesi Prehistorya Kürsüsü): Kalkolitik -> Demir Çağı. 1975-1976      Demircihöyük (Prof. Dr. Manfred Korfmann: İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü): İlk Tunç Çağı -> Demir Çağı. 1977-1981      Çayönü: Akeramik Neolitik. 1982       Beşiktepe (Prof. Dr. M. Korfmann: Alman Bilimsel Araştırma Kurumu): İlk Tunç Çağı; Son Tunç Çağı; Hellenistik. 1984       Tell Mugayir-Ürdün (Prof. Dr. M. Mittmann: Tübingen Üniversitesi): Hellenistik-Roma. 1985       Hassek Höyük (Dr. M. Behm-Blancke: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Aşağı Fırat Projesi/İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü): Uruk; İlk Tunç Çağı. 1988-1989      Basta-Ürdün (Prof. Dr. H.J. Nissen - Dr. M. Muheisen: Berlin ve Yarmouk Üniversiteleri Ortak Arkeoloji Projesi): Akeramik Neolitik 1991-1995      Aşıklı Höyük (Prof. Dr. U. Esin: Kültür Bakanlığı; ODTÜ TEKDAM; İstanbul Üniversitesi): Akeramik Neolitik. 1993-1994      Aksaray, Nevşehir ve Niğde İlleri Yüzey Araştırmaları (İstanbul Üniversitesi Aksaray Projesi; arazi başkanlığı). 1995-1997      İ.Ü.Prehistorya Anabilim Dalı Aksaray Projesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi İnformatik ve Bilişim Teknolojileri Başkanlığı Uzay                        Teknolojileri Bölümü Ortak Çalışması arazi başkanlığı. 1996-2009      Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları kazı başkanlığı ve proje yürütücülüğü; Orta Kalkolitik. 1997-2001      Aksaray, Nevşehir Niğde İlleri Yüzey Araştırması başkanlığı. 2008       Aksaray, Nevşehir Niğde İlleri Yüzey Araştırması başkanlığı. Ortak Proje: 1995-1998      “Orta Anadolu Uzay Arkeolojisi Pilot Projesi”, Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Arkeolojiye Uygulanabilirliğinin Sınanması ve GPS Ölçümleri. İ.Ü.Prehistorya Anabilim Dalı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi İnformatik ve Bilişim Teknolojileri Başkanlığı Uzay Teknolojileri Bölümü Ortak Çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri (İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Güdümlü Proje No: GP-8/270697). 1996-2006      Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (Prehistorya Anabilim Dalı ve Aksaray Müzesi Müdürlüğü Katılımlı Kazısı). 2007    Gelveri-Yüksekkilise Sondaj Çalışması (Prehistorya Anabilim Dalı ve Aksaray Müzesi Müdürlüğü Katılımlı Kazısı). Yurt Dışı Çağrılı Konferanslar: 1995    “Recent Archaeological Research in Western Cappadocia”,Institute of Archaeology, University College London, 6 Şubat. Institute of Archaeology, University of Edinburgh, 22 Şubat. 1995    “Settlement and Architecture; Neolithic Anatolia and Levant”, Institute of Archaeology, University College London, 8 Şubat. Institute of Archaeology, University of Edinburgh, 21 Şubat. 1996    “Die chalkolithische Keramik des Kebangebietes (Ostanatolien)”, Kaukasus- Kolloquium, Signagi 20-27 Nisan, Gürcistan. 2000    “Handelsbeziehungen in der Alten Welt des 4/3.Jts. v. Chr. ”, Internationales Symposium: Anatolian Metal II, Deutsches Bergbaumuseum, Bochum 26-28 Ekim 2001    “Güvercinkayası: eine chalkolithische Siedlung in Zentralanatolien” Tübingen    Üniversitesi Prehistorya Enstitüsü, Almanya, 7 Kasım. 2002    “West Cappadocian Survey”, Groningen Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, Holanda, 23 Nisan (Güvercinkayası Çevre Araştırmaları kapsamında) “Güvercinkayası a Chalcolithic High Rock Settlement in Central Anatolia”, Leiden Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, Hollanda, 25 Nisan. “Handelsbeziehungen im Vorderen Orient im  2/1. Jts. v. Chr.”, Internationales Symposium: Anatolian Metal III, Deutsches Bergbaumuseum, Bochum, 24-26  Ekim. “Handel im Nahen Osten im 2. Jt. v. Chr.”, Tübingen Üniversitesi “Graduierten Kolleg Anatolien und seine Nachbarn” çerçevesinde, 04 Kasım. 2004    “Güvercinkayası: Eine chalkolithische Siedlung in Zentralanatolien”, Çek Bilimler Akademisi Arkeoloji Bölümü, Prag, 27 Nisan. “The Result of the West Cappadocian Survey”, Prag Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Çek Cumhuriyeti, 28 Nisan. 2006    “Güvercinkayası: A fortified Chalcolithic Settlement”, 5ICAANE Madrid, Ispanya, 5 Nisan. “Güvercinkayası and Ongoing Work in Central Anatolia”, Budapeşte Eötvös Lorand Universitesi Arkeoloji Bilimleri Enstitüsü, Macaristan, 26. Nisan. “Güvercinkayası: A fortified Chalcolithic Settlement in Central Anatolia”, Estergom-Vişegrad Macar Arkeozooloji Toplantısı, Macaristan, 28 Nisan. “Güvercinkayası: A Fortified Chalcolithic Settlement in Central Anatolia”, Cornell Dendrochronology Conference in Honour of P.I. Kuniholm, Ithaca 3-5 Kasım,   poster bildiri. 2007    “Central Anatolia in the Chalcolithic”, CNRS-Lumière Üniversitesi Lyon 2, 17 Nisan. 2008    “Chalcolithic Landscapes of Settlement in North-western Cappadocia” poster bildirisi, 6th ICAANE, Roma “La Sapienza” Universitesi, 5– 10Mayıs. “Die frühe Urbanisierung in Anatolien”, Anatolian Metal V, Deutsches Bergbaumuseum, Bochum, 13-15 Kasım. “Die Bedeutung Anatoliens zwischen dem Zweistromland und Europa”, Saarbrücken Üniversitesi, 18 Kasım. “Die chalkolithische Siedlung von Güvercinkayası Nordwestkappadokien,”, Saarbrücken Üniversitesi 19 Kasım. 2009    “Norşuntepe the Late Chalcolithic assemblage”, Post-Ubaid Horizon in the Fertile Crescent, CNRS Chateau de Fosseuse 29-30 Haziran. “The Chalcolithic pottery sequence of Gelveri-Yüksekkilise”, Post-Ubaid Horizon in the Fertile Crescent, CNRS, Chateau de Fosseuse 29-30 Haziran. “Prehistory Sealed by the Sea: Recent Neolithic Discoveries from the Byzantine Harbour of Istanbul”, Turkey and the Byzantine, King’s College London 13 Haziran. 2010    .“Güvercinkayası: Eine chalkolithische Modellsiedlung in Nordwest Kappadokien”, Tübingen Üniversitesi Tarihöncesi ve Öntarih Enstitüsü 15 Haziran. 2011    “Güvercinkayası: Eine chalkolithische Modellsiedlung in Nordwest Kappadokien”, Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü Doğu Enstitüsü 23 Nisan. “Entdeckungsreisen in Osmanischer Zeit”, Anatolian Metal VI, Deutsches  Bergbaumuseum, Bochum, 25-27 Kasım. “Central Anatolia During  the Chalcolithic Period”, Fifty  Years Of Excavations   And Researches At Arslantepe – Malatya (Turkey).  The Contribution Of La Sapienza University To The Study Of The Earliest Centralised Societies, 5-7  Aralık, Makaleler 1991    S. Gülçur, “Tarihi Çevre Korunmasına Bir Örnek: Almanya Baden-Württemberg Eyaleti Uygulamaları”, Eski Eserler Dosyası, Arkeoloji ve Sanat 14/52-53, 18-19. 1994    S. Gülçur, “Aşıklı Höyük Çitlenbikleri”, IX.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara 24-28 Mayıs 1993, 101-105. 1995    S. Gülçur, “Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1993 Yüzey Araştırmaları”, XI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 30 Mayıs-3 Haziran 1994, 191-213. S. Gülçur, “Some Unknown Aspects of Western Cappadocia”, Halet Çambel İçin    Prehistorya Yazıları, İstanbul, 149-173. S. Gülçur, “Das bronzezeitliche Wrack von Uluburun bei Kaş“, Antike Welt, 26.Jhrg.,1995/6, 453-461. 1997    S. Gülçur, “Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1995 Ortak Yüzey Araştırması”, XIV Araştırma Sonuçları Toplantısı II, Ankara 27-31 Mayıs 1996, 401-412. S. Gülçur, “Güvercinkayası 1996 Çalışmaları”, Arkeoloji ve Sanat 78, 1997, 2-13,   Renkli Res. 1-12. S. Gülçur, “Güvercinkayası. Eine Felsrückensiedlung in Zentralanatolien”, Anatolica XXIII, 1997, 85-110. S. Gülçur, “Açkı”, “Ören Yeri”, “Urne” maddeleri, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Istanbul. 1998    S. Gülçur, “Vom Gott zum Spielzeug: Die Tierfiguren von Tepecik”, G. Arsebük,        M.S. Mellink ve W. Schirmer (eds.), Karatepede’ki Işık. Halet Çambel’e Sunulan            Yazılar,  347-364. S. Gülçur-M. Endoğru “Güvercinkayası 1996 Çalışmaları”, XIX. Kazı Sonuçları        Toplantısı, Ankara 26-30 Mayıs 1997, 85-111. U. Esin, S. Gülçur, H. Kurar, “Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1996 Ortak Yüzey Araştırması”, XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, Ankara 26-30 Mayıs   1997,233-246. 1999    S. Gülçur,, “Güvercinkayası 1997”, Anatolica XXV, 1999, 53-85. S. Gülçur, “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1994 Yüzey Araştırması”, Anadolu Araştırmaları XIV, 105-136. S. Gülçur, “Western Cappadocia. Distrubution of Mounds and Flat-   Settlements”, Çağlarboyu  Anadoluda Yerleşim ve Konut Uluslurarası Sempozyumu, İstanbul 5-7 Haziran,197-210. S Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1997 Kazısı” XX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Tarsus 25-29 Mayıs 1998, 77-100 U. Esin-S. Gülçur-M.E. Özel, “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1997 Ortak    Yüzey Araştırması”, XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, Tarsus 25-29 Mayıs, 187-207. 2000    S. Gülçur, “Norşuntepe, die chalkolithische Keramik”, From the Euphrates to the    Caucasus: Chronologies for the IV.th-IIIrd Millennium B.C., İstanbul 16-19 Aralık 1998, Varia Anatolica XI, 375-418. S. Gülçur, “Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları”, O. Belli (ed),                     Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999),İ.Ü.Rekt.Yay. 4242,             97-102. S. Gülçur, “Güvercinkayası”, Atlas 88, 174-176. S. Gülçur, “Güvercinkayası Kazıları”, Aksaray 3, 6-7. S. Gülçur, “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1998 Yüzey Araştırması”, XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 24-28 Mayıs 1999, 149-162.   S Gülçur-M. Endoğru-D. Kara, “Güvercinkayası 1998 Kazısı” XXI Kazı        Sonuçları        Toplantısı, Ankara 24-28 Mayıs 1999, 55-70. 2001    S. Gülçur, “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1999 Yüzey Araştırması”, XVIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, İzmir 22-26 Mayıs 2000, 141-150. S Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1999 Kazısı” XXII Kazı Sonuçları    Toplantısı, İzmir 22-26 Mayıs 2000, 47-62. 2002    S Gülçur, “Handelsbeziehungen des 4. und 3. Jahrtausends v.Chr. im Vorderen           Orient, Ü. Yalçin (ed), Anatolian Metal II, Internationales Symposium im Deutchen Bergbau-Museum, Bochum 26.-28. Oktober, Anschnitt Beiheft 15, 27-37. S. Gülçur, “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 2000 Yüzey Araştırması”, XIX Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 27 Mayıs-01 Haziran 2001. S Gülçur-M. Endoğru-D. Kara, “Güvercinkayası 2000 Kazısı” XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, Ankara 27 Mayıs-01 Haziran 2001, 101-114. 2003    S. Gülçur, “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 2001 Yüzey Araştırması”, XX  Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 27 Mayıs-31 Mayıs 2002, 181-190.. S. Gülçur, “Kentleşme Yolunda”, M. Özdoğan, H. Hauptmann, N. Başgelen   (Yay.), Köyden Kente 2. Ufuk Esin’e Armağan, İstanbul, 491-509 içinde. S. Gülçur, “Anımsamalar”, M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (Eds.), Güven  Arsebük İçin Armağan Yazılar, İstanbul, 135-138 içinde. S. Gülçur-G. Sağır, “Güvercinkayası 2001 Yılı Kazısı” XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 27 Mayıs-31 Mayıs 2002, .49-58. 2004    S. Gülçur, “Güvercinkayası: The Black/Dark Burnished Pottery. A general  overview”,  TUBA-AR VII, 2004,  141-164. S. Gülçur, “Güvercinkayası”, ARKEOATLAS 3, 144-145. S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2002 Yılı Kazısı” XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 26 Mayıs-30 Mayıs 2003, 425-440. 2005    S. Gülçur, “Handelsbeziehungen im Vorderen Orient”, Ü Yalçin (ed.), Anatolian Metal III, Internationales Symposium im Deutschen Bergbau-Mueum, Bochum 24-26    Oktober 2002, Der Anschnitt Beiheft 18, Bochum, 11-16. S. Gülçur-C. Fırat, “Spatial Analysis of Güvercinkayası, a Middle Chalcolithic Hilltop Settlement in northwestern Cappadokia: a preliminary Report”,  Anatolia Antiqua XIII, 41-52. Y. Kiper-S. Gülçur, “Güvercinkayası 2003 Yılı Kazısı” XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Konya 24-28 Mayıs 2003, 13-24. 2007    I. Pavlu-J. Ridky- C. Wawruschka, S. Gülçur, “Grinding Stones and Handstones from the Chalcolithic Site of Güvercinkayası (1996-2004)”, Anatolia Antiqua XV, 17-48. S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2005 Yılı Kazısı Ön Raporu”, XXVIII. Kazı Sonuçları Toplatısı 2, Çanakkale 29 Mayıs-2 Haziran 2006, 111-124. 2009    I. Pavlů1– S. Gülçur2 – I. Jačková3 –- F. Buzek,3, “13C and 15N Isotopic Data on Grinding Stones from the Güvercinkayası Site, Turkey”, Anatolia Antiqua XVII, 19-30. B.S. Arbuckle-A. Öztan-S. Gülçur, “The Evolution of Sheep and Goat Husbandry in Central Anatolia”, Anthropozoologica 44/1, 145-173. S. Gülçur-Y. Kiper, “Gelveri-Yüksekkilise 2007 Yılı Sondaj Çalışması”, XXX. Kazı Sonuçları Toplantısı 4, Ankara 26-30 Mayıs 2008, 285-296. S. Gülçur-P. Çaylı, “Güvercinkayası 2007 Yılı Kazısı”, XXX. Kazı Sonuçları Toplantısı 4, Ankara 26-30 Mayıs 2008, 267-284. 2010    S. Gülçur-P. Çaylı, “Güvercinkayası 2008 Yılı Kazısı”, XXIX. Kazı Sonuçları Toplantısı 3, Denizli 25-29 Mayıs 2009, 357-377. S. Gülçur-P. Çaylı-I. Demirtaş-C. Wawruschka, “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 2008 Yılı Yüzey Araştırması”, 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı I, Denizli  25-29 Mayıs 2009, 319-332. S. Gülçur-P. Çaylı-I. Demirtaş, “Tarihöncesi Yerleşmeleri ile Çevrenin Modellenmesinde Sözlü Tarih ve Etnoarkeolojinin Yeri”, TÜBA-KED 8, 275-300. 2011    S. Gülçur-P. Çaylı-I. Demirtaş, “Güvercinkayası 2009 Yılı Kazısı”, XXXII. Kazı Sonuçları Toplantısı 3, İstanbul 24-28 Mayıs 2010, 294-312.       Almanca-Türkçe Çeviriler: 1992    M. Korfmann-D. Mannsperger, Homeros. İlyada ve Etkileri, Arkeoloji ve Sanat         Yayınları, Kazı Rehberleri Dizisi 4, İstanbul. 1993    J. Seeher, “Tarih Öncesi Çağlarda Ölüm ve Gömü”, Arkeoloji ve Sanat 15/59,           9-15. 1997    H. Hauptmann, “Lidar Höyük”, “Nevali Çori” ve “Norşuntepe” maddeleri,      Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2, 1115-1116, 1343-1344, 1353-1355. W. Jobst-B. Erdal-Ch. Gurtner, İstanbul büyük Saray Mozayiği, Arkeoloji ve             Sanat Yayınları Müze, Sergi, Koleksiyon Katalogları Dizisi: 6, İstanbul. 1999    H. Hollerweger, Turabdin, Linz. 2000    J. Seeher, “Boğazköy-Hattuşa, Hitit Devletinin Başkenti”, G. Wİlhelm, “Hitit   Ükesi’nin Dilleri”, Andreas Müller-Karpe, “Orta ve Geç Hitit İmparatorluk           Dönemleri Çanak Çömleği” (Hititler Sergisi katalog metinleri) 2002                J. Nida-Rümelin “Önsöz”;W. Jacob “Önsöz”;J. Klinger, “Hititoloji”, “Arınma              Ritüelleri ve Büyüler”; H. Cancik, “Het Ülkesi’nin Tümü”, “Hitit’lerde Tarih               Yazımı”, “Luviler’de Tarih Yazımı” (Hititler Sergisi katalog metinleri)      
05/12/2012
4542 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00