İstanbul Üniversitesi

TAAHÜTNAME

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

…………………………………. Bölümü / …………………………….. Anabilim Dalı………………………. numaralı öğrencisiyim. Zorunlu stajımı, ...………………….… tarihleri arasında……………………………. yapacağım. Zorunlu staj uygulaması sırasında kendimden kaynaklanan nedenlerle stajımın geçersiz sayılması halinde ortaya çıkabilecek bütün hukuki sorumlulukları üstleniyorum.

Bilgilerinize arz ederim.                                                                                                                                                         Adı Soyadı veİmza     Öğrenci Kimlik Bilgileri  Adı ve Soyadı           :………………………………. Baba Adı                     :………………………………. Doğum yeri ve Yılı  :………………………………. T.C. Kimlik No.        :………………………………. Öğrenci numarası    :………………………………. Fakültesi                      :………………………………. Bölümü                        : ……………………………….  Sınıfı                            :……………………………….
03/04/2014
1742 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 455 57 00 - 16003/16004/16005/16006