ARKEOLOJİK KAZILAR VE ALAN ÇALIŞMALARI KONFERANSI

                                                                                                

İstanbul Üniversitesi

Müze  ve Kültür  Miraslarının Yönetimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜZEYUM)

Ve

Müze Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Bilim Dalı

 

 

ARKEOLOJİK KAZILAR VE

ALAN ÇALIŞMALARI KONFERANSI

 

MÜZEYUM –IV/ 2013

Tarih:  29 Nisan 2013, Pazartesi

Yer:  Mimarlar Odası  Karaköy Şubesi

 

 

14.00-14.50      TBMM   Dolma Bahçe  Sarayı  Müze Arşivcisi /   Lebriz  BUĞRUL

Dolmabahçe Sarayı’nın Tanıtımı

Ara

15.00-15.50      TBMM  Bilgi İşlem Şube Müdürü /   Rüstem ÇOŞKUN

Beylerbeyi  Sarayı’nda IP Tabanlı Kamera Güvenlik  Sistemi Kurulum  Süreçleri

 

16.00 16.50       Müze Yönetimi Bilim Dalı /  Damla MUHCU-Talat  SAKARYA

                              Rize Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Müze Projesi  

 

Ara

17.00 17.50       İÜ Prehistorya  Anabilim Dalı / Prof. Dr. Em. Sevil  GÜLÇÜR

                              Güvercin Kayası Kazısı ve Alan Çalışmaları

                                  

Ara

18.00-18.50       İÜ Prehistorya  Anabilim Dalı / Doç. Dr. Necmi  KARUL

  Bursa Aktoraklık Höyük Arkeopark Projesi

Ara

19.00-19.50       İÜ Prehistorya  Anabilim Dalı / Prof. Dr. Em. Mehmet  ÖZDOĞAN

      Arkeoloji Nedir? – Arkeolojinin Topluma Yansıyan Yüzü

link

26/04/2013
1343 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00