Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi

Kuruluş

30 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsüne bağlı olarak “Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim  Dalı” adıyla Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek  Lisans programı açılmıştır.
        Prof. Dr. Fethiye Erbay Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim Dalının  kurucusu ve ilk başkanıdır.

Programın Açılma Gerekçesi

Kültürel  miras alanlarının yönetimi açısından son  derece önemli konuma sahip olan ülkemiz  ve özellikle  tarihi bir  kent olan kültür varlıklarını araştırmak ve koruma yollarını öğretmek ciddi bir  zorunluluktur.
UNESCO tarafından 2010 Dünya Kültür Mirası listesi’ n de yer alan Ülkemiz,   aynı zamanda Avrupa Kültür Başkenti listesi’n de de yer alması açısından  ülkemizin pek çok kültürel ve sanatsal değerlere, antik kent, sit alanlarına  sahip olması açısından bu eşsiz kültürel mirasına sahip çıkma bilincinin  güçlenmesi ve bu mirası kurtarma yollarının araştırılması öncelikli görevimiz olmaktadır.  Hızla değişen kentleşme sonucunda, eski eserlerin, kültürel ve arkeolojik  değerlerin hızlı biçimde bozulmalarına ve ortadan kalkmalarına neden olan  olumsuz şartları tanımlayarak, kurtarılmaları, geleceğe aktarılmalarını içeren  koruma ve yönetim ağırlıklı çalışmaları kapsamaktadır.
Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uzaktan Eğitim  TezliYüksek Lisansı;  tarihi yerleşimlerin, sit alanlarının korunması,  sağlıklılaştırılması, anıtların, müzelerin, sivil mimarlık örneklerinin, tarihi  binaların, müzelerin restorasyonu ve yeniden kullanımı, arkeolojik alanların  korunması,  yeniden düzenlenmesi, işletilmesi, yönetilmesi çalışmalarına  uluslararası standartlarda, bilimsel düzeyde paylaşımı amaçlanmaktadır.
Taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarımı ile kültür ve  sanat varlıklarının gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılabilmesi için  gerekli koruma, onarım bilincini kazandırmanın yanında yasal düzeyde, kurumsal  yapılaşması, ihale ve projelerin hazırlanması, kontrol edilmesi değerlendirilmesine  yönelik yönetici uzmanların, bilim adamlarının yetişmeleri  hedeflenmektedir.
Kültürel  miras alanlarının yönetimi yer alan kentsel,   arkeolojik  koruma ve yeni teknolojilere ilişkin bilgilerin  aktarılması, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi  yerleşmeleri arkeolojik ve sit alanları için korumaya yönelik önerileri  geliştirme gibi kuramsal ve uygulamalı çalışmalar geliştirmektedir. Kültürel   miras alanlarının yönetimi kent bilinci, kent dokusu ve tarihi kentler  konusunda  bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezli  Yüksek Lisansı;   mimarlık, mühendislik  yanında  diğer  çeşitli disiplinlerden mezun kişilere kültürel mirasın yönetim  boyutunda  korunması konusunda  eğitim vermektedir.         Ülkemizde kültürel miras alanlarının yönetimi konusunda yetişmiş  eleman eksikliğini gidermek amacı ile Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi  Uzaktan Eğitim programı kapsamında;  eski yapılar ve kent dokusun daki  bazı müdahalelerle bozulmalarını önlemek, tarihi yapıların restorasyonu, tarihi  mekanların, konakların müzeye çevrilmesi  amacıyla uygulamalı ve teorik  çalışmalara dayanan yönetim ağırlıklı dersler verilmektedir. Programı başarıyla  tamamlayanlar geleceğin mesleği olarak ’Kültürel Miras Alanlarının  Yöneticisi’’ ünvanı ile uzman olarak serbest çalışma olanağına  sahip olabilecektir.

Programın Amaçları

•  Kültürel miras  alanlarının yönetimi; kültürel, kentsel ve arkeolojik mirasın korunması,  yeniden işlev kazandırılmasını sağlamaktır. •  Kültürel miras alanlarının yönetimi; çağdaş koruma çalışmaları  kapsamında uygulamalı ve teorik çalışmalarla yönetsel boyutunun yerleşmesine  katkıda bulunmaktır. •  Korunması gerekli kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerin,  eserlerin kurumsal düzeyde yapılaşmasını planlamak, gelecek kuşaklara  aktarmaktır. •  Kültürel miras alanlarının yönetimi; alanında profesyonel  yeterliliğe sahip yönetim uzmanları  yetiştirmek •  Uluslararası düzeyde kültürel  miras alanlarının  değişimlerini planlamak ve gelişimi için ortak paydaşlarla birlikte çalışmak. •  Türkiye’de Kültürel miras alanlarının yönetiminin bilimsel bir  disiplin olarak kabul edilmesini sağlamak. •  Kültürel miras alanlarının yönetimi; konularında duyarlı ve etik  bilince sahip araştırmacı ve uygulamacılar yetiştirmek,  mesleki  yeterlilik kazandırmak.
Kültürel miras alanlarının yönetimi çalışmalarında karşılaşılacak problemleri  çözme, müzeler arası profesyonel ilişki kurma, disiplinler arası uygulamaya  açık, deneyselliği yaratıcılığı geliştirici çalışmalar yürütülecektir.

21/12/2012
1955 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00