Genel Bilgi

Son yıllarda müzelerimizde ziyaretçi ve koleksiyon kapasitelerinin artması sonucunda profesyonel düzeyde müze çalışanlarının planlanması gereği gündeme gelmiştir. Günümüzde müzelerin çeşitlerinin hızla artması, özel müzelerin kurumlar arası rekabet ortamını yaratması müzecilik eğitimine olan talebi artırmıştır.

         Kültürel değerlere sahip çıkan kurumların uluslararası düzeyde hizmet verebilmeleri, çalışma performanslarını artırmaları ve değişen şartlara uyum sağlayabilmeleri için personellerinin profesyonel müzecilik eğitimi almaları zorunlu olmuştur.

         Bu sebeplerle 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Müzecilik Bölümü Prof. Dr. Fethiye ERBAY tarafından kurulmuştur. Bölüm, ülkemizde lisans düzeyindeki tek Müzecilik Bölümüdür ve Bölüm Başkanlığı’nı Prof. Dr. Fethiye ERBAY yürütmektedir.

Bu programın açılma amacı; Türkiye’nin ve dünyanın arkeolojik varlıklarını, kültürel miras ve sanat birikimini tanıyıp, değerlendirerek gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılabilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, çeşitli yapıdaki müzelerde görev alabilecek müze uzmanlarını yetiştirmektir.

2009 yılında Müze Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Bilim Dalı açılmıştır. 2011 yılında Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2012 yılında Müze Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Müze Yönetimi Tezsiz Uzaktan Eğitim Programları Prof. Dr. Fethiye ERBAY tarafından kurulmuştur. Şu ana kadar toplam 69 öğrenci bu Ana Bilim ve Bilim Dallarında eğitim görmektedir. Bu Yüksek Lisans programları Müze Yöneticileri yetiştirmek amaçlıdır.

Müzecilik bölümünden mezun olanlar tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yüksek lisans yapma şansına sahip olmaktadırlar.

21/12/2012
4744 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00