ATAMAYLA GELENLER İÇİN YOLLUK ÖDEMESİ

ATAMA YOLLUK ÖDEMESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR   1-) Dilekçe  (Fakültemiz Dekanlığına hitaben atamayla gelip yolluk istediğine dair yazı) 2-) Aile durum bildirimi formu fotokopisi  (Maaş bürosundan  temin edilecek) 3-) Personel Nakil Bildirimi fotokopisi (Özlük işleri bürosundan temin edilecek) 4-) Göreve başlama yazı fotokopisi  (Özlük İşleri bürosundan temin edilecek) 5-) Nüfus cüzdanı fotokopisi 6-) Nüfus müdürlüğünden ikametgah ve nüfus kayıt örneği
26/11/2013
1188 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00