YURTİÇİ YOLLUK ÖDEMESİ

YURTİÇİ YOLLUK ÖDEMESİNDE İSTENİLEN BELGELER

  1-) Otobüs yada Uçak Bileti Faturası ( Rektörlük olur izninde hangisiyle desteklendiyse. Ayrıca üzerinde “Fatura yerine geçer” ibaresi bulunan e-biletlerde (uçak) fatura zorunluluğu yoktur.)   2-) Katılım belgesi aslı yada fotokopisi  (Fotokopi olan katılım belgesi Fakülte Sekreterliği tarafından aslı gibi onaylanmalıdır.)   3-) Kayıt ücreti yatırıldıysa Faturası yada Ödendi Belgesi  (Aslı yada aslı gibidir diye onaylatılmalıdır.)   4-) Fakülte Yönetim Kurulu Kararı   5-) Rektörlük İzin Oluru   6-) Bildiri özeti   7-) Banka Beyannamesi Formu  (1 adet) Fakülte destekli ödemeler için tıklayınız… BAP destekli yolluklar için tıklayınız…   8-)Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Formu  (1 adet)   Form için tıklayınız...        Konaklama Giderine İlişkin Fatura Söz konusu faturada;  ad-soyad, konaklanan gün sayısı ve tarihler, kaşe-imza mutlaka bulunmalıdır. Yurtiçinde; konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez. Fatura bulunduğunda ise; günlük yevmiyenin %50 artırımlı olarak hesaplanan tutarı gece yatacak yer temini için ayrıca ödenir. Örneğin;  o yıl için gündelik  27,00.-TL ise, bir gece yatacak yer temini için ödenecek tutar  40,50.-TL’yi aşamaz. Fatura tutarı daha fazla olsa dahi, görevlendirme kapsamındaki ve faturası bulunan her bir gece için 40,5 TL ödenir. Fatura tutarı daha az ise, fatura tutarının tamamı ödenir.    NOT: Yurtiçinde -görevlendirmede “uçak ile” ifadesi yer almadıkça- otobüsle ulaşım esastır.   Harcırah Kanununa göre; “Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstahak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.” Özel otomobil ile seyahatte kullanılan benzin tutarına ilişkin beyan söz konusu değildir. Karayolları tarifesine göre ödeme yapılır.
26/11/2013
2620 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00