Hakkımızda

MALİ İŞLER BÜROSUNUN GÖREVİ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Fakültemizin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile diğer mali işleri yürütmek.   BÜROMUZCA YAPILAN İŞLEMLER:
  • Akademik, bilimsel ve idari hizmetin gerektirdiği her türlü mal ve malzeme almak, mevcut makine, teçhizat ve malzemelerin bakım ve onarımını yapmak
  • Emekliye ayrılanlara yolluk ücreti ödemek
  • Yurtiçi ve yurtdışına yolluklu ve yevmiyeli görevlendirilen öğretim üyelerinin dönüşlerinde Rektörlük oluruna göre yolluk ve yevmiye ücretlerini ödemek
  • Avans ve avans mahsup işlerini takip etmek ve hazırlanan evrakı ödeme emri belgesine bağlamak
  • Fakültemiz adına tahakkuk ettirilen telefon, elektrik, su, doğalgaz faturalarını takip ederek ödeme emri belgesine bağlamak
  • Fakültemizin orta vadeli bütçesinin hazırlanmasında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak, derlemek ve analitik bütçeyi hazırlamak
  • Fakültemize ait Faaliyet Raporlarını hazırlanmak
  • İhalesi Rektörlük tarafından yapılan temizlik ve güvenlik hizmet alımlarındaki Fakültemiz payına düşen hizmetle ilgili muayene raporlarını hazırlamak
  • Bunun yanında Döner Sermaye Saymanlığı’nın gelir-gider durumlarını takip etmek, alınan gelirleri faturalandırmak, yapılan işlerden elde edilen gelirlerin araç gereç payından her türlü mal, malzeme vs. isteklerini gerçekleştirmek ve ihalelerini yapmak, protokol hazırlamak, ödeme planları doğrultusunda banka ekstrelerini kontrol etmek, dekont çözümlerini yapmak ve katkısı bulunan öğretim üyelerine katkısı oranında katkı payı maaş bordrolarını hazırlamak
07/10/2013
1503 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00