Navisalvia 2014: Sürgün

Navisalvia 2014: Sürgün

navisalvia_2014

İÇİNDEKİLER

Pelin ATAYMAN ERÇELİK – Editörün Notu

Arpine Mızıkyan AKFIÇICI – Wendy Kesselman’ın My Sister in This House (Bu Evdeki Kız Kardeşim) Adlı Oyununda Papin Kardeşlerin Zorunlu Sürgünleri

Attilla ERDEMLİ – Kahraman

Bedia DEMİRİŞ – Sürgün: Bir Ceza ya da Cezadan Kurtulma Yolu

Bengü CENNET – Seneca’nın Kendi Sürgününe Bakışı

Bergen COŞKUN – İnsana Dair Üç Büyük Sürgün: Hayat, Aşk ve Ölüm

Buket ALTINBÜKEN – Sürgün, Zorunlu Yolculuk ve Aidiyet Arayışı

Cemil GÜZEY – Exilium, Intra Se Ipsum

Emine İNANIR, Nazan COŞKUN KARATAŞ – F.M. Dostoyevski, Suç ve Sürgün

Erendiz ÖZBAYOĞLU – Ovidius’ta Felix Exilium

Esin OZANSOY – Sürgünde Yazın: Yannis Ritsos’un Sürgün Yılları ve Şiirlerine Bir Yaklaşım

Ferah İNCESU – Hotel Du Lac’ta Sürgün

Figen ŞAHİN – Iuvenalis’in Sürgünü Üzerine Düşünceler, Satura XV.45: “Quantum Ipse Notavi?”

Kurtul GÜLENÇ – Transandantal Yurtsuzluk

Nihal Petek BOYACI – Platon’un Filozofu Sürgünde midir?

Oğuz YARLIGAŞ – MÖ 5. Yüzyıl Atina’sında Politika ve Sürgün

Künye: Ataman Erçelik, P. (ed.) (2015). Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2014-Sürgün, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

17/10/2016
390 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00